Szkoły tematyczne

Szkoła przywództwa

Szkoła przywództwa
oparta na budowaniu kapitału społecznego
Szkoła przywództwa //oparta na budowaniu kapitału społecznego

Kapitał społeczny to zasób grupy lub społeczności, na który składa się jakość relacji między ludźmi, zarządzanie różnorodnością, dominacja strategii win-win w budowaniu współpracy.

W gospodarkach innowacyjnych kapitał społeczny jest podstawowym motorem rozwoju – determinuje tempo wzrostu aż w 53% (European Social Survey, 2012). Pozwala efektywnie mierzyć się z wyzwaniami, takimi jak złożoność i zmienność otoczenia biznesowego a także coraz większy udział nowych generacji w rynku pracy.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników kapitału społecznego w Europie (Diagnoza Społeczna, 2015):

 • Tylko 13% Polaków wierzy w dobre intencje bliźnich
 • Tylko 15% Polaków zgadza się z opinią, że większości ludzi można ufać

Kapitał społeczny można budować poprzez systemowe, dobrze przemyślane i osadzone w realiach firmy działania: inspirując do większej proaktywności, udrażniając komunikację, wprowadzając nowe zasady współpracy, zwiększając poziom zaufania.

Wierzymy, że to liderzy, ze swoim podejściem, wizją i umiejętnościami w największym stopniu kształtują rzeczywistość firm. W pierwszej w Polsce Szkole przywództwa opartej na budowaniu kapitału społecznego, przygotowujemy ich do tworzenia nowej jakości w swoim środowisku pracy. Jakości, która przekłada się na mierzalne efekty i sukces w trudnym otoczeniu biznesowym.

Szkoła przywództwa jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania do Szkoły. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres mailowy: szkoleniaotwarte@houseofskills.pl

Warunkiem uczestnictwa w Szkole przywództwa opartej na budowaniu kapitału społecznego jest:

 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie regulaminu Szkoły
 • Odbycie rozmowy z kierownikiem merytorycznym Szkoły dotyczącej potrzeb i oczekiwań związanych z udziałem w programie (dogodny termin rozmowy ustalamy po otrzymaniu zgłoszenia)
 • Uiszczenie opłaty 18 900 PLN + VAT (23%) / osobę

Szkoła przywództwa jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania do Szkoły. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego. Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres mailowy: szkoleniaotwarte@houseofskills.pl

Szkoła przywództwa oparta na budowaniu kapitału społecznego jest realizowana w trybie 9 zjazdów online.

Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 8 października w godzinach 16:00 – 19:00.

 

 

Terminy zjazdów:

 • I zjazd - Warsztat umiejętności interpersonalnych 14 – 16 października
 • II zjazd - Wartości lidera budującego kapitał społeczny 22 – 23 października
 • III zjazd - Mechanizmy pracy zespołowej – w oparciu o Smile UrboTM  5 – 6 listopada  
 • IV zjazd - Moja filozofa zarządzania 26 – 27 listopada
 • V zjazd - Trening rozmów menadżerskich 10 – 11 grudnia
 • VI zjazd - Kapitał zaufania 8 stycznia
 • VII zjazd - Bariery budowania kapitału społecznego w organizacji 21 – 22 stycznia
 • VIII zjazd - Budowanie rozległych sieci kontaktów 28 stycznia i 4 lutego
 • IX zjazd - Finał Szkoły przywództwa 4 – 5 marca

Szkoła przywództwa oparta na budowaniu kapitału społecznego to roczny program rozwojowy dedykowany liderom: menedżerom firm, szefom zespołów, decydentom, członkom zespołów zarządzających.

Szkoła przywództwa, oparta na budowaniu kapitału społecznym, to:

 • Trening kompetencji społecznych pozwalających budować zaufanie, współpracę, sieci społeczne, kulturę proaktywną poprzez gry, symulacje, warsztaty, sesje informacji zwrotnych
 • Dostęp do najlepszego know-how: spotkania z inspirującymi ludźmi, case studies z praktyki biznesowej, praktyczne narzędzia wspierające budowanie kapitału społecznego w organizacjach
 • Experiential learning: doświadczenie budowania kapitału społecznego na własnym przykładzie w interaktywnych zadaniach zespołowych i indywidualnych, projekt realizowany przez grupę poza salą szkoleniową
 • Indywidualna ścieżka rozwojowa: rozbudowany system zadań wdrożeniowych, wspierający implementację wiedzy i umiejętności zdobytych w Szkole we własnej organizacji, indywidualny proces coachingowy

Ewa Kastory

Psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, certyfikowany coach ICC. W House of Skills jako Senior Partner odpowiada za obszar Negocjacje i Porozumienia. W myśl hasła „Porozumienie wzbogaca” tworzy i realizuje kompleksowe programy poprawiające jakość współpracy w organizacjach. Mediuje w konfliktach wewnątrz firm oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a jego zewnętrznymi partnerami. Pracuje z liderami, wspierając ich w budowaniu angażującego środowiska działania. W pracy szkoleniowej wykorzystuje wieloletnie osobiste doświadczenie w zarządzaniu.

Małgorzata Łukaszuk

Psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie, poparte sukcesami, doświadczenie biznesowe w międzynarodowej korporacji. Projektuje i prowadzi programy rozwojowe skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności inter- i intrapersonalnych, tj. komunikacja i asertywność, budowanie relacji, zarządzanie konfliktem, negocjacje. Prowadzi treningi interpersonalne, mediuje w sporach, moderuje spotkania. W prowadzonych szkoleniach stawia sobie za cel rozwijanie możliwości uczestników poprzez: zwiększanie ich pewności siebie, pomoc w przekraczaniu ich granic, dawanie inspiracji.

Joanna Sobczyk-Dyjak

Psycholog, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W zawodzie trenera i konsultanta pracuje kilkanaście lat. Autorka wielu programów szkoleniowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz współzałożycielka Szkoły Negocjacji. Wieloletnie doświadczenie pozwala jej na skuteczną identyfikację potrzeb klienta oraz wdrażanie efektywnych rozwiązań, niezależnie od branży i kultury korporacyjnej. W pracy kieruje się obiektywizmem i empatią. Do jej specjalizacji należą: negocjacje, rozwiązywanie konfliktów i mediacje, prezentacje i wystąpienia publiczne, budowanie porozumienia, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Lidia Krzemień-Zimand

Trenerka, konsultantka, Absolwentka Zarządzania Projektami na SGH, Psychologii społecznej w zarządzaniu organizacją na SWPS, Andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005 - 2016, zajmowała kierownicze stanowiska w firmach i organizacjach różnej wielkości odpowiadając za budowanie strategii rozwoju marki/organizacji; negocjowanie z kontrahentami oraz rozwój zespołu pracowników. Jako trenerka prowadziła projekty rozwojowe dla największych organizacji pozarządowych w Polsce.

Henryk Puszcz

Jeden ze współzałożycieli House of Skills. Obecnie pełni w niej funkcję Senior Partnera. Od 20 lat aktywnie działa w branży edukacji menedżerów. Jest autorem unikatowych projektów rozwojowych dla klientów House of Skills, których celem jest podnoszenie jakości przywództwa w ich organizacjach. W pracy projektowej wykorzystuje osobiste wieloletnie doświadczenie zarządzania firmą, wynikające z pełnionych wcześniej funkcji zarządowych. W realizowanych projektach szczególną wagę przywiązuje do budowania kultury współpracy w organizacjach, gdzie przywództwo i podążanie za liderami jest jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy. Współautor książki „Zespoły po polsku”.

Piotr Mendygrał

Psycholog społeczny, socjolog, coach. Trener rozwoju kompetencji społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Współautor wykorzystywanego w naszych szkoleniach modelu kompetencyjnego, opisującego kapitał społeczny. Doświadczenie menedżerskie zdobywał m.in. w Fundacji Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych Manzana, przez 11 lat w roli prezesa. Energiczny. Dużo i szybko mówi. Lubi nowe wyzwania. Jego otwartość na ludzi i otoczenie ułatwia szybkie nawiązywanie kontaktu z uczestnikami szkoleń.

Michał Wroński

Trener z ponad 10-letnim doświadczeniem managerskim oraz w pracy z kadrą menedżerską. Najbardziej interesuje go tematyka wykorzystania potencjału tkwiącego w kapitale społecznym organizacji, motywowanie oraz prowadzenie negocjacji biznesowych. Przez kilka lat zarządzał zespołem w Stowarzyszeniu Szkoła Liderów.
Jest przekonany, że rywalizacja i chęć zysku nie jest jedyną motywacją napędzającą ludzkie działania. Wierzy, że w dłuższej perspektywie zarządzanie metodami godnościowymi, opartymi o motywację wewnętrzną daje dużo lepsze efekty niż zarządzanie za pomocą kar i nagród.

Marek Szopa

Pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego. Partner Zarządzający firmy szkoleniowo-doradczej EXBIS Eksperci Biznesmenom.
Ekspert ds. teorii gier, negocjacji i podejmowania decyzji. Propaguje oparte na naukach ścisłych podejście do organizacji i zarządzania, m. in poprzez budowę kapitału społecznego. Autor polskiej wersji Profilu Wartości Motywacyjnych Gravesa. Jego doświadczenia to kilkadziesiąt tysięcy godzin usług rozwojowych.

Aleksandra Zemke

Innowatorka społeczna. Zawodowo zajmuje się kapitałem społecznym i jego wpływem na rozwój społeczności lokalnych. W 2011 roku założyła w Hiszpanii organizację pozarządową Smilemundo, działającą na rzecz budowania kapitału społecznego w praktyce. Od tego momentu wraz ze swoim zespołem zajmuje się tworzeniem narzędzi edukacyjnych uczących współpracy i promujących zrównoważony rozwój. Pracuje z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, uczelniami i biznesem. Stworzyła grę SmileUrbo, za którą otrzymała wiele nagród, w tym prestiżową World Summit Youth Award, przyznaną w 2015 przez ONZ w Brazylii dla najlepszych projektów wykorzystujących nowe technologie do promowania Milenijnych Celów Rozwoju.

Halina Nałęcz-Nieniewska

Trenerka-superwizorka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie członkini Rady Trenerów PTP. Prowadzi treningi interpersonalne, szkolenia z zakresu treningu grupowego, superwizje zespołów trenerskich oraz indywidualne superwizje dla trenerów. Stworzyła autorski program rocznego szkolenia dla trenerów treningu psychologicznego. Przez lata związana z Krakowskim Ośrodkiem Terapii (KOT) – współtworzyła merytoryczną koncepcję pracy ośrodka, była jednym z jego superwizorówi aktywnym terapeutą. Prowadzi także superwizje zespołów terapeutycznych i trenerskich wewnątrz firm.

Jan Skrzypek

Pedagog, praktyk biznesu, trener, coach. Od 20 lat w ramach Ośrodka Umiejętności Komunikacyjnych LINIA tworzy i prowadzi szkolenia dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i organizacji pozarządowych z zakresu umiejętności komunikacyjnych, przywództwa, zarządzania konfliktem, asertywności, kreatywności i profilaktyki stresu. Współtwórca metody TeamLabs. Specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu interaktywnych działań szkoleniowych służących budowaniu współpracy opartej na zaufaniu.

Zgłoś udział - formularz zgłoszeniowy

Alex Pentland, badacz z Massachusetts Institute of Technology przeprowadził eksperyment wśród 3 tysięcy teleoperatorów jednego z amerykańskich banków.

Rozdano im socjometry, pozwalające rejestrować ich interakcje z innymi ludźmi oraz zmiany nastroju w ciągu dnia. Badanie ujawniło nieoczekiwaną prawidłowość: im więcej pracownicy rozmawiają z innymi członkami załogi – głównie osobami zajmującymi miejsca obok nich – tym lepsze wyniki pracy osiągają.

Badacze postanowili, że w drugiej fazie badania spróbują celowo wywołać ten efekt, zmieniając plan dnia tak, aby sprzyjał rozmowom w zespole. W porozumieniu z kierownictwem firmy tymczasowo zmienili organizację pracy połowy teleoperatorów tak, by połowa załogi miała przerwę w tym samym czasie. Okazało się, że ta krótka okazja do interakcji zmieniała nastawienie pracowników na cały dzień.

Dzięki niewielkiej zmianie umożliwiającej bezpośrednie interakcje twarzą w twarz, nawiązywanie relacji podczas niezobowiązujących rozmów i wymianę doświadczeń, jakość pracy teleoperatorów uległa znaczącej poprawie. Skala efektów zaskoczyła nawet autorów badania.

W wyniku eksperymentu bank zdecydował się na wprowadzenie wspólnych przerw we wszystkich 10 centrach obsługi telefonicznej (łącznie dla 25 tysięcy pracowników). Podwyższyło to wyniki najsłabszych zespołów o ponad 20 procent, podczas gdy ogólna poprawa wyników wyniosła 8 procent, a o ponad 10 procent wzrosła satysfakcja pracowników.

Według prognoz banku ta poprawa wydajności przełoży się na podwyższenie zysków o 15 milionów dolarów.

Za: Susan Pinker, „Efekt wioski - jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi”, Wydawnictwo Charaktery, 2015

Call center amerykańskiego banku

Jedną z istotnych składowych kapitału społecznego jest zaufanie. Wysoki poziom zaufania generuje realne oszczędności. Można to prześledzić na przykładzie przejęcia McLane Distribution przez Berkshire Hathaway od Wal-Mart w 2003 roku – transakcji, której wartość oszacowano na 23 mld dolarów.

W przypadku tak wielkich transakcji proces negocjacyjny trwa zazwyczaj wiele miesięcy i pochłania miliony dolarów tzw. „due dilligence”. Dzięki obopólnemu zaufaniu większość decyzji zapadła na 2-godzinnym spotkaniu i została przypieczętowana uściskiem dłoni prezesów obu firm. W ciągu niespełna miesiąca proces akwizycji był zakończony.

Warren Buffett, ówczesny CEO Berkshire Hathaway napisał w rocznym raporcie: “We did no ‘due diligence.’ We knew everything would be exactly as Wal-Mart said it would be – and it was.”

Za: CEO Magazine, 06. 2007, „The business case for trust”

Przejęcie McLane Distribution przez Berkshire Hathaway od Wal-Mart

Favi to francuski lider w produkcji części dla sektora samochodowego. Na początku lat 80` fabryka Favi zatrudniała około 60 osób i była tradycyjnie zarządzanym przedsiębiorstwem produkcyjnym. W 1983 roku dyrektorem generalnym Favi został Jean-Francois Zobrist.

Przez pierwsze cztery miesiące analizował on funkcjonowanie firmy i odkrył wiele problemów związanych ze zbyt hierarchicznym sposobem zarządzania. Jednym z jego pierwszych posunięć było zlikwidowanie „odbijania kart” przy wchodzeniu do fabryki. Wcześniej robotnicy co godzinę odbijali karty, rejestrowano wydajność maszyn, a każda minuta spóźnienia była potrącana z dniówki. Po usunięciu kart, sam prezes codziennie sprawdzał wskaźniki wydajności bo chociaż gorąco wierzył w moc zaufania do pracowników to jednak nie miał pewności co się wydarzy. Okazało się że wydajność nie spadł, lecz wzrosła. Okazało się że przez lata operatorzy maszyn pracowali poniżej normy na wypadek gdyby kierownictwo zwiększyło normy, rytmem bardziej męczącym dla nich samych. Robotnicy zaczęli regularnie odchodzić od maszyn kończąc pracę kilka lub kilkanaście minut później, aby skończyć pracę jaką zaczęli. Kiedy zapytano ich dlaczego tak się stało sami odpowiedzieli, że zmienili sposób postrzegania samych siebie. Wcześniej pracowali dla pieniędzy zaliczając dniówkę, a po tej zmianie zaczęli czuć się odpowiedzialni za wykonywaną pracę, są dumni z dobrze wykonywanych zadań.

W kolejnych latach Zobrist zbudował nowy system zarządzania, oparty na dwóch zasadach: „człowiek z natury jest dobry” i „klienta trzeba polubić”. Dzięki strategii nowego dyrektora Favi osiągnęło 10% roczny wzrost i w krótkim czasie zdobyło pozycję światowego lidera w swojej branży. W ciągu dwudziestu lat liczba pracowników wzrosła z 66 do 600.

Za: Frederic Laloux, „Pracować inaczej”

Favi

Zobacz też:
Szkoła
negocjacji
Szkoła
coachingu
Pytania w sprawie Szkoły przywództwa opartej na budowaniu kapitału społecznego prosimy kierować na adres szkoleniaotwarte@houseofskills.pl lub poprzez
formularz kontaktowy
Zadaj pytanie
Zgłoś udział - formularz zgłoszeniowy

Ewa Kastory o kapitale społecznym


Proces budowania kapitału społecznego

Formularz kontaktowy
Jeśli chcesz nam zadać pytanie, przesłać komentarz lub zgłosić problem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.
Wyślij kopię do mnie na podany adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert od Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A. (właściciela marki House of Skills).
    Poinformowano mnie o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie. Więcej w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a za dodatkową i odrębną zgodą w celu przesyłania informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Ważne: strona wykorzystuje Cookies.

Używamy informacji zapisanych w Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zamknij