Strefa wiedzy

Praca zespołowa, czyli jak zwiększyć efektywność na kurczącym się rynku?

Branża FMCG Henryk Puszcz

Trudny rynek

Nasz klient – duża międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i dystrybucją piwa – stanął przed wyzwaniem pogarszającej się koniunktury. Rynek osiągnął dojrzałość – przestał rosnąć, nasiliła się konkurencja. Negatywny wpływ na wyniki biznesowe miały ponadto nowe, wprowadzone właśnie regulacje prawne. W regionie nastąpiły również liczne zmiany wewnętrzne. Zmienił się między innymi szef regionu oraz część kluczowych menedżerów. Sytuacja wymagała pilnych i skutecznych działań. Jednym z obszarów, w którym nowy dyrektor regionu zdecydował się szukać rezerw efektywności biznesowej była jakość współpracy pomiędzy zespołami, którymi zarządzał i współpracy wewnątrz tych zespołów, którą oceniał jako zdecydowanie niesatysfakcjonującą.

Długoterminowy sukces

Punktem wyjścia do projektowania procesu była potrzeba zbudowania stabilnego zespołu kierowniczego, gwarantującego sukces w długiej perspektywie. Do procesu podeszliśmy kaskadowo – najpierw skupiliśmy się na dobrym zrozumieniu potrzeb rozwojowych, ustaliliśmy cele i zawarliśmy kontrakt z szefem regionu. Chodziło o dobre zdefiniowanie celów, które chce on osiągnąć oraz zdecydowana deklaracja zaangażowania lidera w proces. Kolejnym krokiem była praca warsztatowa z osobami raportującymi bezpośrednio do szefa, czyli z zespołem zarządzającym regionem. W trakcie warsztatu szczegółowo omówiliśmy kluczowe wyzwania, z którymi mierzy się zespół i poszczególni jego członkowie, jak również rozpoczęliśmy otwartą komunikację w zakresie wzajemnych oczekiwań oraz informacji zwrotnych do siebie nawzajem. Warsztat zakończył się uzgodnieniem jasno zdefiniowanego planu działania dla zespołu zarządzającego oraz akceptacją programu kaskadowania projektu na poziom zespołów działających w poszczególnych lokalizacjach. Kolejnym etapem projektu były warsztaty w poszczególnych lokalizacjach z menedżerami odpowiedzialnymi za prowadzenie biznesu w obszarach.

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów

W trakcie lokalnych warsztatów diagnozowane były rzeczywiste problemy członków zespołów oraz pracowników do nich raportujących. Dzięki zawartemu kontraktowi oraz wielkiemu zaangażowaniu szefa regionu i kadry kierowniczej, definiowane problemy były rozwiązywane w trakcie pracy warsztatowej, a jeśli nie było to możliwe, były precyzyjnie adresowane, a ich rozwiązanie było monitorowane przez lidera regionu. Uczestnicy rozwijali umiejętności współpracy, rozwiązując dotyczące ich, rzeczywiste problemy.

Wymierność efektów

W specyfikę branży klienta wpisana jest możliwość obserwacji rezultatów biznesowych – dostępne są szybkie i rzetelne informacje pozwalające na bieżąco sprawdzać, czy wprowadzane rozwiązania przynoszą zakładane efekty. Klient szybko zanotował związek pomiędzy realizowanym projektem a osiąganymi celami biznesowymi. Sukces widoczny był również w odbiorze uczestników oraz w wewnętrznych rankingach firmy, gdzie pozycja regionu systematycznie rosła. Zespół zarządzający bardzo docenił otwarcie komunikacji, a listę problemów rozwiązanych w wyniku warsztatów uznał za imponującą.

Zaangażowany lider

Projekt na wielu poziomach można ocenić jako znaczący sukces. Jego prawdziwym autorem był szef regionu, a konsultanci wspomagali go jedynie odpowiednimi narzędziami i swoimi umiejętnościami prowadzenia pracy grupowej. Warto pamiętać, że jeśli podobny projekt ma zakończyć się głęboką, rzeczywistą i trwałą zmianą, kluczem jest zaangażowany i otwarty na komunikację lider.Pozostałe wpisy:

do
góry

Informujemy, że na naszej stronie www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się