Strefa wiedzy

Umiejętności komunikacyjne menedżerów, czyli jak odblokować efektywność

Branża finansowa 

Praca z postawami i wartościami

Nowy szef HR w dużej międzynarodowej firmie sektora finansowego postanowił przeprowadzić program rozwojowy dla menedżerów dwóch szczebli (średniego i niższego) obszaru sprzedaży. Pierwotnym celem było zwiększenie efektywności menedżerskiej w obszarze wspierania pracowników sprzedaży i skutecznego egzekwowania od nich delegowanych zadań. To, czego dowiedzieliśmy na poświęconych analizie i identyfikacji problemu spotkaniach wstępnych, naprowadziło nas na trop pracy z postawami i wartościami. Blokadą efektywności okazał się być nie tyle brak umiejętności związanych z rolą menedżerską, ale przede wszystkim postawy i miękkie aspekty zarządzania.

Trwałe rezultaty – konieczność włączenia wyższego szczebla zarządzania

Ustaliliśmy zakres tematyczny i uzgodniliśmy momenty weryfikacji planowanych efektów. Postanowiliśmy, że gdy będziemy zbliżać się do końca każdego z etapów szkoleniowych projektu, dokonamy rewizji planu dalszego przebiegu projektu. Rozwiązanie to okazało się nad wyraz skuteczne – z jednej strony posługiwaliśmy się narzuconą tematami ramą, a równocześnie pozostawaliśmy otwarci na rozwój wydarzeń i bieżące potrzeby uczestników. Kiedy zakończyliśmy programy zaplanowane w pierwszym bloku projektu, wspólnie z klientem uznaliśmy za konieczne objęcie programem przełożonych grupy docelowej. Wsłuchując się w głosy uczestników, dowiedzieliśmy się także o konieczności zniwelowania przepaści pomiędzy strukturami terenowymi a pracownikami centrali. Wspólnie z działem HR zaplanowaliśmy spotkanie z menedżerami wyższego szczebla i przedstawiliśmy im argumenty na rzecz modyfikacji projektu i osobistego udziału w programie. Poza argumentami merytorycznymi przekonało ich nasze zaangażowanie. Wiedzieliśmy, że bez udziału centrali projekt skończy niepowodzeniem.

Nie tylko twarde rezultaty

W wyniku realizacji programu rozwojowego dla niemal całej kadry menedżerskiej pionu handlowego firmy w oparciu o sześć dostosowanych do potrzeb programów szkoleniowych, firma odnotowała zwiększoną efektywność zarządzania, skutkującą lepszymi wynikami w sprzedaży. Warto także wspomnieć o efektach trudniejszych do zmierzenia. Wielokrotnie wysłuchaliśmy od uczestników programu wypowiedzi takich jak: „przestaliśmy się czuć koordynatorami, czujemy się menedżerami”; „jest przepaść między terenem a centralą, ale pokazaliście nam, że żadna ze stron nie ma monopolu na rację”; „zmieniliśmy swój sposób rozmawiania z pracownikami.” Uczestnicy projektu mówili nam także o wzroście poczucia własnej wartości.

Proces rozwojowy

Menedżerowie potrzebują programów cyklicznych. Przynajmniej w zakresie miękkich kompetencji procesy rozwojowe muszą mieć charakter powtarzalny. Codzienne wykonywanie w pracy tych samych czynności prowadzi do rutyny, więc jedynie ciągłe przypominanie i ćwiczenie utrwala nowe wzorce postępowania. Także swoim zachowaniem na warsztatach staraliśmy się dawać menedżerom dobry przykład. Nasi konsultanci i trenerzy pokazali, że można robić coś powtarzalnego i na dużą skalę, a jednak za każdym razem wykonywać swoją pracę z pełnym zaangażowaniem i w odmienny sposób.

Szczególna rola menedżerów

Projekt był realizowany dla firmy z sektora finansowego - to tej branży przede wszystkim dotyczył kryzys, w trakcie którego kluczowa stała się kwestia samoświadomości roli menedżerów we wpływaniu na motywację pracowników oraz jakość ich codziennej pracy. Wskaźniki biznesowe są jedynie wynikiem działań. Odpowiednia postawa umożliwia natomiast prowadzenie na co dzień efektywnych rozmów menedżerskich, które wyniki zapewnią. Dodatkowym nieoczekiwanym efektem projektu była poprawa komunikacji, która pomogła uelastycznić wewnętrzne procesy i strukturę stanowisk. Stworzenie klimatu, w którym pracownik ma odwagę mówić, co go naprawdę interesuje i czym chciałby się zajmować, pomogło szefom znaleźć dla części pracowników nowe miejsce w organizacji.Pozostałe wpisy:

do
góry

Informujemy, że na naszej stronie www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się