Strefa wiedzy

Jak odbudować zaangażowanie pracowników?

 

Zaangażowanie i efektywność

Nasz klient – międzynarodowy koncern z branży elektrotechnicznej we wszystkich fabrykach na świecie od lat prowadzi badanie zaangażowania pracowników. W polskim oddziale firmy w jednym roku zanotowano nagły spadek wskaźników. Ponieważ decydenci firmy byli świadomi, że poziom zaangażowania przekłada się wprost na efektywność pracy, postanowili zbadać przyczyny tych niepokojących zmian i zaprojektować działania, dzięki którym uda się odbudować zaangażowanie pracowników.

Partnerstwo

Kluczowym czynnikiem sukcesu w projekcie było faktyczne zaangażowanie ścisłego kierownictwa. Prezes firmy był zwolennikiem i promotorem projektu. Kiedy prowadzone dotychczas działania okazały się niewystarczające, pomimo, że firma mierzyła zaangażowanie i tworzyła plany działań naprawczych w oparciu o wnioski z pomiarów w cyklu rocznym, lider firmy nie wahał się zainicjować dodatkowego projektu.

Diagnoza

Aby uzupełnić i pogłębić dotychczas wykorzystywane źródła informacji, zaproponowaliśmy dodatkowe, jakościowe metody badania. Wnioski z badań jakościowych stały się treścią jednodniowej konferencji dla kluczowych menedżerów firmy. Wspólnie, w formule warsztatowej, wypracowaliśmy kompleksowe i różnorodne pomysły na dalsze działania. Wśród nich pojawiły się bardzo zróżnicowane zagadnienia – od zbudowania firmowego modelu przywództwa, poprawy systemu motywacyjnego, sposobu zawierania umów z pracownikami, aż po rozwiązanie problemów wentylacji hal produkcyjnych.

Konkretne rozwiązania

Kolejnym krokiem było opracowanie planów działań, służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów. Zostaliśmy zaproszeni do pracy nad budową kultury organizacyjnej, rozwojem zespołu zarządzającego i wdrożeniem modelu przywództwa. Jedną z podstawowych przyczyn spadku zaangażowania okazały się relacje pomiędzy menedżerami i podwładnymi. Podczas dwóch prowadzonych przez nas warsztatów, ścisłe kierownictwo wypracowało obraz optymalnej kultury organizacyjnej i nową wizję. Kolejnym etapem było wspólne wypracowanie modelu przywództwa, który był następnie dyskutowany i uzgadniany z menedżerami niższych szczebli zarządzania podczas współorganizowanej przez nas konferencji. Zarząd firmy podzielił się nowymi rozwiązaniami, przedyskutował je i przepracował ze wszystkimi 200 menedżerami firmy.

Długofalowe efekty

Działania, w których braliśmy udział były początkiem długofalowych zmian w firmie. Stworzony model przywództwa stał się osią kluczowego projektu, realizowanego przez klienta. Zależało nam na przekazaniu pewnej części naszego know-how i zainicjowaniu zmiany w taki sposób, by firma mogła dalej realizować proces własnymi siłami. Mieliśmy też rzadką okazję zaobserwowania efektów działań w czasie – kiedy rozpoczynał się projekt zanotowano spadki wskaźników zaangażowania średnio o 10%, po roku wzrosły one o 20%, a po dwóch latach o kolejne 10%.

Nasze podejście

Zaproponowane klientowi rozwiązanie obrazuje charakterystyczne podejście naszej firmy - różnorodne kompetencje i doświadczenia, światowe rozwiązania i dopasowane do potrzeb klienta narzędzia połączone w jeden spójny proces. W ramach procesu zaoferowaliśmy również efektywne praktyczne narzędzia wdrażania zmiany: różnorodne metody badawcze, warsztaty dla top team’u i dla kilkudziesięciu menedżerów oraz konferencję kaskadującą dla 200 osób.Pozostałe wpisy:

do
góry

Informujemy, że na naszej stronie www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się