Strefa wiedzy

Praca zespołowa, czyli jak zwiększyć efektywność na kurczącym się rynku?
Tweet about this on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn

Branża FMCG Henryk Puszcz

Trudny rynek

Nasz klient – duża międzynarodowa firma zajmująca się produkcją i dystrybucją piwa – stanął przed wyzwaniem pogarszającej się koniunktury. Rynek osiągnął dojrzałość – przestał rosnąć, nasiliła się konkurencja. Negatywny wpływ na wyniki biznesowe miały ponadto nowe, wprowadzone właśnie regulacje prawne. W regionie nastąpiły również liczne zmiany wewnętrzne. Zmienił się między innymi szef regionu oraz część kluczowych menedżerów. Sytuacja wymagała pilnych i skutecznych działań. Jednym z obszarów, w którym nowy dyrektor regionu zdecydował się szukać rezerw efektywności biznesowej była jakość współpracy pomiędzy zespołami, którymi zarządzał i współpracy wewnątrz tych zespołów, którą oceniał jako zdecydowanie niesatysfakcjonującą.

Długoterminowy sukces

Punktem wyjścia do projektowania procesu była potrzeba zbudowania stabilnego zespołu kierowniczego, gwarantującego sukces w długiej perspektywie. Do procesu podeszliśmy kaskadowo – najpierw skupiliśmy się na dobrym zrozumieniu potrzeb rozwojowych, ustaliliśmy cele i zawarliśmy kontrakt z szefem regionu. Chodziło o dobre zdefiniowanie celów, które chce on osiągnąć oraz zdecydowana deklaracja zaangażowania lidera w proces. Kolejnym krokiem była praca warsztatowa z osobami raportującymi bezpośrednio do szefa, czyli z zespołem zarządzającym regionem. W trakcie warsztatu szczegółowo omówiliśmy kluczowe wyzwania, z którymi mierzy się zespół i poszczególni jego członkowie, jak również rozpoczęliśmy otwartą komunikację w zakresie wzajemnych oczekiwań oraz informacji zwrotnych do siebie nawzajem. Warsztat zakończył się uzgodnieniem jasno zdefiniowanego planu działania dla zespołu zarządzającego oraz akceptacją programu kaskadowania projektu na poziom zespołów działających w poszczególnych lokalizacjach. Kolejnym etapem projektu były warsztaty w poszczególnych lokalizacjach z menedżerami odpowiedzialnymi za prowadzenie biznesu w obszarach.

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów

W trakcie lokalnych warsztatów diagnozowane były rzeczywiste problemy członków zespołów oraz pracowników do nich raportujących. Dzięki zawartemu kontraktowi oraz wielkiemu zaangażowaniu szefa regionu i kadry kierowniczej, definiowane problemy były rozwiązywane w trakcie pracy warsztatowej, a jeśli nie było to możliwe, były precyzyjnie adresowane, a ich rozwiązanie było monitorowane przez lidera regionu. Uczestnicy rozwijali umiejętności współpracy, rozwiązując dotyczące ich, rzeczywiste problemy.

Wymierność efektów

W specyfikę branży klienta wpisana jest możliwość obserwacji rezultatów biznesowych – dostępne są szybkie i rzetelne informacje pozwalające na bieżąco sprawdzać, czy wprowadzane rozwiązania przynoszą zakładane efekty. Klient szybko zanotował związek pomiędzy realizowanym projektem a osiąganymi celami biznesowymi. Sukces widoczny był również w odbiorze uczestników oraz w wewnętrznych rankingach firmy, gdzie pozycja regionu systematycznie rosła. Zespół zarządzający bardzo docenił otwarcie komunikacji, a listę problemów rozwiązanych w wyniku warsztatów uznał za imponującą.

Zaangażowany lider

Projekt na wielu poziomach można ocenić jako znaczący sukces. Jego prawdziwym autorem był szef regionu, a konsultanci wspomagali go jedynie odpowiednimi narzędziami i swoimi umiejętnościami prowadzenia pracy grupowej. Warto pamiętać, że jeśli podobny projekt ma zakończyć się głęboką, rzeczywistą i trwałą zmianą, kluczem jest zaangażowany i otwarty na komunikację lider.

do
góry

Informujemy, że na naszej stronie www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się