Strefa wiedzy

Proces rozwoju high potentials
Tweet about this on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn

Branża FMCG 2 Małgorzata Majcherczyk

Rozwój talentów

Głównym celem projektu było zaplanowanie i realizacja programu rozwoju najbardziej utalentowanych pracowników firmy. Rozwój specjalistycznych i menedżerskich umiejętności miał przygotować uczestników programu do zwiększenia zakresu ich odpowiedzialności w przyszłości. Naszym zadaniem było zaprojektowanie kryteriów selekcji, przeprowadzenie naboru, zaplanowanie procesu rozwojowego, przeprowadzenie go i zmierzenie jego rezultatów. Równolegle do rozwoju talentów współprowadziliśmy proces rozwoju mentorów, którzy uczyli się jak rozwijać kompetencje mentorskie. Jego sednem był cykl szkoleń i indywidualne sesje coachingowe dla mentorów.

Sytuacja w firmie i branży

W zakładzie produkcyjnym wszystkie procesy i działania odnoszone są przede wszystkim do wymiaru efektywności ekonomicznej. Z drugiej strony sytuacja w branży uzależniona jest bardzo silnie od rozwiązań legislacyjnych, co wymaga od firmy zdolności szybkiego dostosowania do sytuacji. Dlatego takie elementy jak elastyczność i innowacja stanowią kluczowe czynniki sukcesu. Równoległym, biznesowym celem procesu rozwoju talentów, było uspójnienie sposobu funkcjonowania dwóch fabryk w różnych lokalizacjach (każda z nich miała inną kulturę i styl zarządzania). Efektem miało być zbudowanie projektowego, uwzględniającego specyficzne wymagania branży podejścia do zadań, zwłaszcza interdyscyplinarnych.

Pierwszy krok – kryteria doboru

Uczestnikami programu miały być osoby młode wiekiem i z krótkim stażem pracy w firmie. Od początku odrzuciliśmy więc opcję oparcia się na funkcjonującym w firmie modelu kompetencji. Głównym kryterium wyboru uczestników postanowiliśmy uczynić nie to, czy dobrze pasują oni do ustalonego modelu kompetencji, ale to, czy mają wystarczający potencjał do rozwijania się szybciej niż inni. Założenie to udało nam się pozytywnie zweryfikować na końcu projektu – największy postęp osiągnęły osoby, które miały największe zdolności do rozwoju, niezależnie od wykazywanego na początku procesu wyjściowego poziomu kompetencji. Kolejnym krokiem był proces selekcyjny, zrealizowany w oparciu o Development Center.

Łączenie potrzeb indywidualnych z potrzebami organizacji

Proces rozwojowy dla wyselekcjonowanej grupy został zaplanowany w oparciu o przyszłe wyzwania organizacji oraz zdiagnozowany potencjał. Każdy z uczestników miał własne cele rozwojowe, częściowo realizowane w ramach ścieżki wspólnej, a częściowo w ramach indywidualnych prac projektowych, z zapewnionym dostępem do mentora i coacha. Mierzyliśmy poziom rozwijanych kompetencji, a każdy z uczestników na zakończenie otrzymał indywidualny raport – podsumowanie procesu i plan dalszego rozwoju. Jednym z elementów raportu były wyniki diagnozy metodą 360 stopni. Proces zakończył się spotkaniem uczestnika z zarządem i zakontraktowaniem indywidualnej ścieżki kariery w firmie, w oparciu o raport i rekomendacje naszych ekspertów

Efekty

Zaplanowane rezultaty wszystkich indywidualnych projektów realizowanych przez uczestników programu zostały osiągnięte. Większość z nich stanowiły przedsięwzięcia innowacyjne, nie przypisane do konkretnych funkcji, dotyczące całej organizacji. Poza tym, ponieważ naszemu projektowi towarzyszył bardzo pozytywny wewnętrzny PR, miał on także wpływ na całą organizację. Rozwijanie się i praca projektowa stały się jednymi z podstawowych wartości i charakterystyk firmy. Zdecydowanie wzrosła także identyfikacja z firmą młodych, utalentowanych pracowników. Ponieważ kładliśmy nacisk na to, aby rozwój uczestników procesu nie kończył się wraz z projektem, dokładnie zaplanowaliśmy działania skierowane do nich po jego zakończeniu. Z tego punktu widzenia kluczowe jest włączenie w proces bezpośrednich przełożonych – tylko w takim przypadku zmiana trwała daje trwałe rezultaty.

do
góry

Informujemy, że na naszej stronie www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się