Strefa wiedzy

Budowanie kultury zaangażowania
Tweet about this on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn

Branża FMCG

Symptomy

Duża, międzynarodowa firma z branży FMCG zanotowała poważny spadek sprzedaży. Sytuacja rynkowa była trudna – rynek był mocno nasycony, a konkurencja bardzo aktywna. Po wielu latach znakomitej koniunktury wzrost rynku wyhamował. Z wewnętrznych badań, prowadzonych na poziomie korporacyjnym wynikało, że znacznie spadł również wskaźnik zaangażowania pracowników.

Diagnoza problemu

Projekt rozpoczęliśmy od pogłębionej diagnozy. Służył temu cały cykl badań jakościowych w różnych lokalizacjach firmy. W efekcie tego etapu powstała długa lista zagadnień związanych z zaangażowaniem. Wśród nich kluczowym okazało się zagadnienie jakości przywództwa na kilku poziomach. Zespół zarządzający oddalił się od realiów biznesowych, zaś relacje między menedżerami a podwładnymi postrzegane były przez pracowników jako zbyt autokratyczne.

System motywacyjny

Załamanie rynku odsłoniło także słabości systemu motywacyjnego - cele sprzedawców były ustalane na zbyt niskim w stosunku do ich możliwości poziomie, nie określono także górnego pułapu premii za sprzedaż. Modyfikacja systemu zbiegła się w czasie z pogorszeniem koniunktury, co wpłynęło demotywująco na sprzedawców. Menedżerowie potrzebowali nowych umiejętności i narzędzi, aby poradzić sobie w zaistniałej sytuacji.

Punkt wyjścia

W wyniku dogłębnej diagnozy wspólnie z zarządem wypracowaliśmy ramowy plan działań. Kluczowym przedsięwzięciem inicjującym zmiany była dwudniowa konferencja dla 60 kluczowych menedżerów, w czasie której zdiagnozowane problemy zostały przedstawione i wspólnie przedyskutowane w ramach zdefiniowanych sześciu obszarów tematycznych. W wyniku konferencji, pracą nad każdym z nich zajął się specjalnie powołany zespół projektowy, ze sponsorem na poziomie członka zarządu.

Efekty

Praca w grupach projektowych jest zaplanowana w długiej perspektywie czasowej. Nasze rozwiązania i sposób pracy ze zdefiniowanymi problemami, okazały się na tyle skuteczne, że klient zdecydował się na rodzaj kaskady – uruchomienie podobnych procesów na niższych szczeblach we wszystkich pionach organizacji.

Fast Moving Consumer Goods

Już w nazwie zaszyta jest informacja o tempie zmian – rzeczywiście jest to szybka i oparta na oczekiwaniu konkretnych, bieżących rezultatów branża. Nic dziwnego, że wbrew powszechnemu przekonaniu menedżerów firmy, jej kultura organizacyjna nie sprzyjała pogłębionej refleksji. Praca nad zaangażowaniem jest zawsze – także w branży FMCG - naprawdę kompleksowa. Zainicjowanie zmian wymaga szczerej debaty i głębokiej refleksji, a następnie pracy nad zmianą postaw, umiejętności i systemów – tak, by w sposób kompleksowy wspierać zaangażowanie. „Szybkość” branży i szybkość zmian, jakich dokonują ludzie w nich samych to dwie różne sprawy. Praca na postawach - bardzo prosta na poziomie teorii i bardzo trudna do wdrożenia - wymaga myślenia i działania w długim okresie czasu.

do
góry

Informujemy, że na naszej stronie www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się