Strefa wiedzy

Budowanie porozumienia wewnątrz ogranizacji
Tweet about this on Twitter Share on Facebook Share on LinkedIn

Branża przemysłowa
Brak autora

Założenia projektu doradczo-szkoleniowego

Naszym klientem była duża firma przemysłowa, w której zostały zdiagnozowane problemy komunikacyjne oraz słaby przepływ informacji między działami. Wszystkie czynniki miały bezpośredni wpływ na jasność przekazywanych komunikatów, narastającą frustrację i niezadowolenie wśród pracowników. Projekt był adresowany do pracowników technicznych oraz pracowników biurowych (menedżerów, liderów zespołów i członków zespołów). Sukces projektu był uzależniony w dużej mierze od zbudowania zaangażowania i motywacji do zmiany zastanych nawyków komunikacyjnych oraz wypracowania nowych standardów przepływu informacji wewnątrz firmy.

Klient postawił nam następujące cele do zrealizowania:

  • Wzrost komfortu i satysfakcji z pracy
  • Zbudowanie lepszej współpracy w zespołach i pomiędzy działami
  • Poprawa komunikacji interpersonalnej
  • Podniesienie skuteczności i efektywności działania wszystkich uczestników projektu

Diagnozowanie przyczyn oraz szukanie rozwiązań

Wspólnie z klientem zaplanowaliśmy kompleksowy projekt badawczy, mający na celu dobre zdiagnozowanie zaistniałej sytuacji. Zorganizowaliśmy spotkania fokusowe, podczas których spotykaliśmy się przez kilka tygodni z pracownikami firmy. Spotkania miały charakter pogłębionej analizy i służyły zbadaniu opinii pracowników na temat tego, jakie zjawiska, zwyczaje, procedury, systemy, rodzaje działań i sposoby zarządzania wspierają dobrą komunikację wewnętrzną firmy, pomagają organizacji, budują jej siłę i sprzyjają efektywności, a jakie ją osłabiają. Naszą intencją była także wymiany myśli i pomysłów między ludźmi, która pozwoliła zebrać jak największą ilości informacji i opinii od pracowników, którzy najlepiej wiedzą, co mogłoby im ułatwić pracę i wpłynąć na polepszenie bezpieczeństwa, efektywności ich działania, a w konsekwencji zadowolenie klientów.

Konkretne rozwiązania

Wynikiem spotkań konsultacyjnych było wskazanie przez pracowników konkretnych przejawów niepokojących zjawisk oraz wypracowanie sposobów działania, które ułatwią komunikację, a także wpłyną na lepszą współpracę między ludźmi i wzmocnią  ich identyfikację z firmą. Efektem spotkań było również zwiększenie w pracownikach poczucia odpowiedzialności za współtworzenie procesu komunikacyjnego w ich firmie oraz wpływu na efektywność własnych działań i działań zespołu.

Działania wdrożeniowe

Razem z przedstawicielami zarządu omówiliśmy efekty i wnioski z odbytych spotkań, a także oceniliśmy, które z zaproponowanych rozwiązań mają szansę na największą skuteczność. Zarząd poinformował o wynikach pracy całą organizację. Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za wdrażanie konkretnych pomysłów oraz terminy zaimplementowania zmian.

W trakcie spotkań pojawiła się również potrzeba przeszkolenia całej organizacji pod kątem współpracy, komunikacji oraz mediacji, tak, aby pracownicy na poziomie operacyjnym potrafili wypracowywać rozwiązania w trudnych dla nich, codziennych sytuacjach.

do
góry

Informujemy, że na naszej stronie www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się