Strefa wiedzy

Budowanie porozumienia wewnątrz ogranizacji

Branża przemysłowa
Brak autora

Założenia projektu doradczo-szkoleniowego

Naszym klientem była duża firma przemysłowa, w której zostały zdiagnozowane problemy komunikacyjne oraz słaby przepływ informacji między działami. Wszystkie czynniki miały bezpośredni wpływ na jasność przekazywanych komunikatów, narastającą frustrację i niezadowolenie wśród pracowników. Projekt był adresowany do pracowników technicznych oraz pracowników biurowych (menedżerów, liderów zespołów i członków zespołów). Sukces projektu był uzależniony w dużej mierze od zbudowania zaangażowania i motywacji do zmiany zastanych nawyków komunikacyjnych oraz wypracowania nowych standardów przepływu informacji wewnątrz firmy.

Klient postawił nam następujące cele do zrealizowania:

  • Wzrost komfortu i satysfakcji z pracy
  • Zbudowanie lepszej współpracy w zespołach i pomiędzy działami
  • Poprawa komunikacji interpersonalnej
  • Podniesienie skuteczności i efektywności działania wszystkich uczestników projektu

Diagnozowanie przyczyn oraz szukanie rozwiązań

Wspólnie z klientem zaplanowaliśmy kompleksowy projekt badawczy, mający na celu dobre zdiagnozowanie zaistniałej sytuacji. Zorganizowaliśmy spotkania fokusowe, podczas których spotykaliśmy się przez kilka tygodni z pracownikami firmy. Spotkania miały charakter pogłębionej analizy i służyły zbadaniu opinii pracowników na temat tego, jakie zjawiska, zwyczaje, procedury, systemy, rodzaje działań i sposoby zarządzania wspierają dobrą komunikację wewnętrzną firmy, pomagają organizacji, budują jej siłę i sprzyjają efektywności, a jakie ją osłabiają. Naszą intencją była także wymiany myśli i pomysłów między ludźmi, która pozwoliła zebrać jak największą ilości informacji i opinii od pracowników, którzy najlepiej wiedzą, co mogłoby im ułatwić pracę i wpłynąć na polepszenie bezpieczeństwa, efektywności ich działania, a w konsekwencji zadowolenie klientów.

Konkretne rozwiązania

Wynikiem spotkań konsultacyjnych było wskazanie przez pracowników konkretnych przejawów niepokojących zjawisk oraz wypracowanie sposobów działania, które ułatwią komunikację, a także wpłyną na lepszą współpracę między ludźmi i wzmocnią  ich identyfikację z firmą. Efektem spotkań było również zwiększenie w pracownikach poczucia odpowiedzialności za współtworzenie procesu komunikacyjnego w ich firmie oraz wpływu na efektywność własnych działań i działań zespołu.

Działania wdrożeniowe

Razem z przedstawicielami zarządu omówiliśmy efekty i wnioski z odbytych spotkań, a także oceniliśmy, które z zaproponowanych rozwiązań mają szansę na największą skuteczność. Zarząd poinformował o wynikach pracy całą organizację. Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za wdrażanie konkretnych pomysłów oraz terminy zaimplementowania zmian.

W trakcie spotkań pojawiła się również potrzeba przeszkolenia całej organizacji pod kątem współpracy, komunikacji oraz mediacji, tak, aby pracownicy na poziomie operacyjnym potrafili wypracowywać rozwiązania w trudnych dla nich, codziennych sytuacjach.Pozostałe wpisy:

do
góry

Informujemy, że na naszej stronie www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij Zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.Kliknij Polityka prywatności, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Zgadzam się