Kapitał społeczny. Nowa jakość. Synergia. Optymalne wykorzystanie zasobów.


5 października 2017