Zbiór esejów o Servant Leadership


Autor: Ken Blanchard, Renee Broadwell

Na polskim rynku nakładem wydawnictwa MT Biznes właśnie ukazała się książka „Servant Leadership w praktyce. Jak budować znakomite relacje i pomagać pracownikom osiągać imponujące wyniki”. House of Skills objęło patronat nad publikacją.

„Servant Leadership w praktyce. Jak budować znakomite relacje i pomagać pracownikom osiągać imponujące wyniki” to zbiór esejów powstały dzięki zaangażowaniu czterdziestu pięciu ekspertów i praktyków modelu servant leadership — wybitnych ludzi biznesu, autorów bestsellerów i szanowanych liderów takich jak m.in. John C. Maxwell, Patrick Lencioni, Stephen M. R. Covey, Marshall Goldsmith czy Brené Brown — którzy służą radą i oferują narzędzia niezbędne do wdrożenia tego sprawdzonego, choć przez wielu wciąż uznawanego za radykalny, modelu przywództwa. Zbiór został opracowany przez legendarnego autora literatury biznesowej i pioniera tego modelu zarządzania, Kena Blancharda, oraz od lat współpracującą z nim redaktorkę, Renee Broadwell.

Negatywne skutki działalności egocentrycznych liderów są widoczne w każdym sektorze naszego społeczeństwa. Ich poczynania niejednokrotnie doprowadzają do upadku całych organizacji. Jest jednak inna droga: servant leadership (przywództwo służebne). To nowy model przywództwa, w którym lider jest przede wszystkim wsparciem dla swego otoczenia, zajmuje się usuwaniem barier, mobilizuje swoich ludzi i pomaga im osiągać cele.

W wielu sektorach biznesu i organizacjach non-profit zachodzą obecnie gwałtowne zmiany – odchodzi się od tradycyjnych autokratycznych i hierarchicznych modeli przywództwa na rzecz servant leadership (przywództwa służebnego) jako optymalnego sposobu budowania relacji z ludźmi. Wiele spośród firm nominowanych przez magazyn „Fortune” do rankingu „100 Najlepszych Pracodawców” uczyniło go integralną częścią własnej kultury korporacyjnej.

Koncepcja ta polega na odwróceniu tradycyjnej piramidy przywództwa do góry nogami, co umiejscawia liderów na samym dole, tak aby mogli służyć swoim pracownikom, znajdującym się na szczycie piramidy. Efektywny przywódca w modelu servant leadreship postawi na pierwszym miejscu pomoc swoim pracownikom w osiąganiu jak najwyższych wyników na dwa sposoby:

  • upewniając się, że wszyscy wiedzą, jaki jest ich cel,
  • robiąc wszystko, by zachęcić ludzi i nauczyć ich, jak osiągać cele.

Podejście to wykracza poza hierarchiczną relację – zarówno lider, jak i członkowie zespołu są na tym samym poziomie. Lider poprzez wspieranie zespołu dąży do promocji wydajności i wzrostu poziomu satysfakcji członków swojego zespołu. To wspólna praca ramię w ramię, a nie wydawanie rozkazów i egzekwowanie posłuszeństwa. Siła przywódców służebnych nie wynika z ich pozycji. Ludzie podążają za nimi nie dlatego, że się ich boją, lecz dlatego, że ich podziwiają. Zapracowali sobie na prawo bycia przywódcami.

Więcej o książce na www.mtbiznes.pl