Przywództwo wyższego stopnia


Autor: Ken Blanchard

Przywództwo wyższego stopnia to proces osiągania wysokich wyników przy sprawiedliwym, pełnym troski i szacunku podejściu do wszystkich osób zaangażowanych. Przywództwo wyższego stopnia polega na wpływaniu na ludzi tak, aby wyzwolić w nich siłę i potencjał w celu osiągnięcia większego dobra. Większe dobro, wyższy cel – to jest coś, co przynosi korzyści wszystkim, którzy są włączeni w jego realizację.

House of Skills jest wyłącznym przedstawicielem The Blanchard Companies na polskim rynku. Więcej informacji o książce tutaj.