Jak zwyciężać w pracy


Autor: Ken Blanchard, Garry Rigde

W świecie biznesu konieczność rozwoju ludzi odnosi się zarówno do pracowników, jak i do klientów. Słowem, dobro i rozwój osobisty tych, którym przewodzimy, są równie ważne – jeżeli nie ważniejsze – jak cele, do których dążymy. W konsekwencji, przywództwo wyższego stopnia definiujemy jako proces osiągania satysfakcjonujących wyników poprzez działanie pełne szacunku, uczciwości i troski o dobro wszystkich zaangażowanych osób. Kluczowym dla Czytelnika pytaniem podczas lektury tej książki będzie: Czy system ocen pracowniczych w firmie Czytelnika opiera się na współpracy dla wyników, czy raczej przypomina sygnał alarmowy?

Dla zainteresowanych, więcej informacji tutaj.