Dobre przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu


Autor: Aleksander Drzewiecki, Dariusz Chełmiński, Ewa Kubica

Publikacja przedstawia koncepcję przywództwa wypracowaną na bazie rzeczywistych doświadczeń biznesowych prezesów i menedżerów. Zawiera autentyczne wypowiedzi, w których 20 czołowych liderów odkrywa sekrety swoich sukcesów w biznesie. Opisuje zasady „dobrego przywództwa”, sposoby, dzięki którym liderzy skutecznie radzą sobie ze zmiennością otoczenia. Pokazuje, jak poprzez osobiste zaangażowanie zachować równowagę pomiędzy odważnymi marzeniami, wymaganiami i stanowczością w dążeniu do celów a dobrymi relacjami i szacunkiem dla innych.

Autorami książki są konsultanci House of Skills: Aleksander Drzewiecki, Dariusz ChełmińskiEwa Kubica.

Nowe wydanie książki ukazało się na jesieni 2015 roku. Więcej informacji o książce tutaj. Zapraszamy na stronę poświęconą książce: www.przywodztwo.biz oraz Programowi rozwoju potencjału przywódczego. Dobre przywództwo: www.dobreprzywodztwo.pl