Studium Optymalnej motywacji


2 marca 2017


Teoria – Koncepcja – Wykorzystanie
Po co biznesowi Optymalna motywacja?

Motywacja jest powszechnie uznawana za stan psychiczny, który zachęca człowieka do dążenia do osiągnięcia pożądanego celu, a także wywołuje, kontroluje i podtrzymuje działania zmierzające do jego realizacji. Motywację można uznać za katalizator działania lub energię pozwalającą na dążenie do danego celu.

Istnieje ponad sto definicji tego pojęcia. Wszystkie jednak opierają się na tym samym błędnym założeniu – skupiają się na „ilości” motywacji, jaką posiada dana osoba, a nie jej jakości i traktowania motywacji w systemie zero-jedynkowym – albo motywacja jest albo jej nie ma.

Jeżeli uznamy motywację po prostu za energię do działania, nie bierzemy pod uwagę podstawowej natury ludzkiej motywacji – czyli ignorujemy powody, dla których ludzie podejmują działania. Motywacja nie odzwierciedla liczby podejmowanych działań, lecz koncentruje się na przyczynach, dla których ludzie w ogóle podejmują jakiekolwiek działania. Nieporozumienie, polegające na uznaniu motywacji za energię do działania na rzecz osiągnięcia celu – przy pominięciu jakości tej energii – prowadzi do działań motywacyjnych, które de facto ją osłabiają. Na przykład jeżeli handlowcowi nie udaje się sprzedać pewnego produktu, zakłada się, że potrzebuje więcej motywacji, a domyślnym rozwiązaniem jest ustanowienie zachęt, mających motywować go do działania. Jeżeli jednak rozumiemy naturę motywacji, możemy zapytać: „Dlaczego dany sprzedawca sprzedaje dany produkt lub nie?”.

LUDZIE ZAWSZE SĄ ZMOTYWOWANI
PYTANIE NIE BRZMI CZY; PYTANIE BRZMI: DLACZEGO SĄ ZMOTYWOWANI.

 

Dalszą część artykułu w załączniku

Załącznik: Studium Optymalnej motywacji

Tagi: , , ,