Kreatywne talenty tworzą wartość organizacji XXI wieku


24 marca 2011


Kreatywność to coś więcej niż tylko rozwiązywanie problemów, generowanie nowych, niestandardowych pomysłów. To istota funkcjonowania organizacji XXI wieku. Jak pokazują doświadczenia wielu firm, kreatywne działanie potrzebne jest w każdym miejscu organizacji. Ma swoje zastosowanie zarówno w procesie tworzenia nowych produktów, opracowywania nowych strategii marketingowych, jak i w procesie zarządzania ludźmi, produkcji czy logistyki.

Obecnie ta jedna z najbardziej oczekiwanych cech pracowników, definiowana jest jako coś więcej niż tylko myślenie „outside the box”. Kreatywność XXI wieku traktowana jest jako zdolność do ciągłego osiągania różnorodnych i wartościowych rezultatów. Taka definicja uwzględnia różne rodzaje i przejawy kreatywnego działania, dając szansę na określanie się mianem „kreatywny” nie tylko tym, którzy mają łatwość generowania nietypowych pomysłów, ale również tym, którzy potrafią je nietypowo wdrażać. Zakłada bowiem, że aby uznać jakieś działanie za kreatywne, musi ono różnić się od tego jak przebiegało do tej pory.

Powstaje wobec tego pytanie w jaki sposób maksymalizować działania kreatywne w organizacji? Co robić, by organizacja wytwarzała coraz to więcej wartościowych koncepcji i z sukcesem wdrażała je na zewnątrz lub wewnątrz organizacji? Jednym z przepisów na zwiększenie szans odniesienia sukcesów w kreatywnym działaniu jest budowanie różnorodnych zespołów, w których wykorzystywane są talenty wszystkich członków w sposób, który maksymalizuje kreatywny wkład każdego z nich. I to właśnie umiejętność rozpoznawania i łączenia kreatywnych talentów jest tak naprawdę jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoją kierownicy projektów czy działów. Pomocą służą im różnorakie kwestionariusze pozwalające określić mocne strony, preferencje postępowania poszczególnych osób.

W sytuacji kiedy brak czasu lub możliwości stanowi barierę w poznaniu talentów pomocna może być wiedza na temat różnych ról w procesie kreatywnym. Warto wówczas wiedzieć, że wyróżnionych zostało Osiem Kreatywnych Talentów, czyli osiem różnych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych, które w określony sposób wpływają na kształt osiąganych przez nas kreatywnych wyników i które, na rozmaite sposoby przyczyniają się do sukcesu zarówno indywidualnego, jak i zespołowego czy organizacyjnego. Idąc tropem tych ośmiu talentów, budując kreatywny zespół warto zapewnić w nim udział osób, których określilibyśmy jako: Dalsza część artykułu dostępna jest w załączniku poniżej.

 

Załącznik: Kreatywne talenty tworzą wartość organizacji XXI wieku

Tagi: , ,