fbpx
 • Szkoła
  Szkoła trenerów i trenerek biznesu
 • Najbliższy termin
  Nowe terminy wkrótce
Najbliższy termin
Nowe terminy wkrótce
Koszt uczestnictwa
22900 zł netto
Czas trwania
5-dniowy pierwszy zjazd + 2-dniowe pozostałe zjazdy (harmonogram wszystkich zjazdów znajduje się w zakładce Program)
Liczebność grupy
10 - 14 osób

Zaproszenie:

Cele szkoły:

Profil uczestnika

Dlaczego warto wziąć udział w Szkole trenerów? Po ukończeniu Szkoły uczestnicy:

Stosowane metody

Co wyróżnia Szkołę trenerów biznesu?

Warunki uczestnictwa

Trenerzy House of Skills

 • Małgorzata Olszanowska

 • Alicja Firsowicz-Madej

 • Łukasz Dąbrowski

 • Piotr Mendygrał

 • Dariusz Gimziński

 • Dariusz Fijołek

 • Małgorzata Majcherczyk

 • Tomasz Szczypkowski

 • Michał Wroński

 • Piotr Ochociński

Gdzie odbywają się zajęcia?

Umów się na bezpłatne konsultacje!

Program szkoły
 • Rozwiń Zwiń

Ścieżka indywidualna

W ramach ścieżki indywidualnej, uczestnicy, będą pracować nad rozwojem swoich kompetencji trenerskich realizując następujące aktywności:

 • Zadania przed zjazdami i zadania wdrożeniowe w tym m.in.:
  • Lektura scenariuszy szkoleń biznesowych i przygotowanie fragmentów, szkolenia do samodzielnego poprowadzenia
  • Przygotowanie krótkiego wystąpienia prezentacyjnego
  • Przygotowanie i realizacja elementów scenariusza własnego szkolenia,
  • Przygotowanie krótkiego wystąpienia i nagranie w studiu nagraniowym House of Skills
  • Zapoznanie się z wybraną literaturą
  • Analiza biznesowego studium przypadku
 • Konsultacje indywidualne – praca nad własnym szkoleniem i scenariuszem szkolenia
 • Udział w wybranym szkoleniu otwartym House of Skills

Ścieżka grupowa

Zjazd I (5-dniowy) 13 – 17.03.2024

Trening interpersonalny – trening inteligencji społecznej

Szkołę otwiera trening interpersonalny. Jest to intensywne doświadczenie grupowe, podczas którego uczestnicy wchodzą w bezpośrednie interakcje, ćwicząc w nich nazywanie myśli, uczuć oraz pogłębiając rozumienie własnych zachowań. Trening stanowi okazję do lepszego poznania siebie i swojego sposobu funkcjonowania w grupie. “Umiejętność budowania głębokich relacji z innymi ludźmi opartych na zaufaniu i rozumieniu ich potrzeb, a także stymulowanie pożądanych interakcji interpersonalnych i społecznych” jest uznawana za jedną pięciu najważniejszych społecznych kompetencji przyszłości wg Raportu z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości (dr hab. Justyna Łapińska, dr hab. Agata Sudolska, doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.​ Warszawa, 2022​).

Efektem treningu interpersonalnego jest większa znajomość siebie. A samoświadomość, jako podstawa inteligencji emocjonalnej, zwiększa skuteczność działania. Trening pozwala przyjrzeć się swoim relacjom z innymi oraz z grupą. Dzięki informacji zwrotnej możemy zobaczyć nasze słabe i mocne strony, a w efekcie świadomie korzystać z nich w roli trenera. Jeśli lepiej znam i rozumiem siebie, mam większą świadomość, tego jak się komunikuję i współpracuję – nie tylko działam lepiej i skuteczniej, ale również potrafię lepiej zadbać o siebie i swoją odporność psychiczną, szczególnie w sytuacjach grupowych.

Mimo, iż może się on wydawać odległy od rzeczywistości biznesowej, kompetencje, które tą metodą rozwijamy, są jak najbardziej biznesowe. Skupiamy się na budowaniu podstaw inteligencji emocjonalnej uczestników, zwłaszcza na umiejętności nazywania emocji. To kluczowy element w udzielaniu informacji zwrotnych oraz budowaniu odporności – istotnych kompetencji trenerskich.

Cel:

 • Integracja
 • Poznanie siebie w lustrze grupy
 • Przećwiczenie udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • Docenienie wartości i rozwój umiejętności nazywania uczuć
 • Doświadczenie procesu grupowego

Zjazd II (2-dniowy) 19 – 20.04.2024

Dynamika grupowa i uczenie dorosłych w zmieniającym się świecie

W świecie ciągłych zmian i nieprzewidywalności trener odpowiedzialny jest za stworzenie doświadczenia relacyjnego – buduje bezpieczną atmosferę, stwarza warunki sprzyjające nauce i eksperymentowaniu. Pierwszego dnia zjazdu uczestnicy rozwijają umiejętności pracy z grupami i skutecznego nauczania osób dorosłych. Zgłębiają rozumienie tego, czym jest grupa, jak przebiega proces grupowy, jak jego dynamika wpływa na procesy uczenia się. Uczą się, jak wspierać rozwój grupy na różnych etapach oraz w różnych przestrzeniach (na żywo i online). Drugi dzień poświęcony jest metodom uczenia się osób dorosłych. W interaktywnej formie poznają i przećwiczą model uczenia się opartego na doświadczeniu (cykl Kolba, EBT). Będą przyglądać się temu, jak najnowsze odkrycia ze świata neuronauki oraz sztuczna inteligencja i nowe technologie mogą wzbogacać proces edukacyjny.

Kluczowe zagadnienia:

 • Grupa i dynamika procesu grupowego
 • Różnorodność w procesie uczenia się: typy uczestników, różnice osobowościowe
 • Zadania trenera w rozwoju grupy (na żywo i wirtualnie)
 • Rozwój osób dorosłych w złożonym środowisku biznesowym
 • Uczenie oparte na doświadczeniu (cykl Kolba,EBT)
 • Self-directed learning –a może trener jest już niepotrzebny?
 • Integracja neuronauki i nowych technologii w procesy uczenia się – nowa perspektywa
 • Kompetencje i rola trenera w nowoczesnym świecie

Zjazd online IIa (3,5 godziny) 25.04.2024

Sztuczna inteligencja w pracy trenera biznesu

W trakcie spotkania opowiemy o sztucznej inteligencji. Czym jest? Jak działa? Kolejny krok to poznanie agentów sztucznej inteligencji. Gdzie ich szukać? Co potrafią? Jak skutecznie z nich korzystać przygotowując rozwiązania rozwojowe. I wreszcie pokażemy kilka aplikacji, które mogą pomóc Ci w pracy trenera biznesu.

Kluczowe zagadnienia:
• Podstawowa terminologia związana z zagadnieniem AI
• Kiedy, warto stosować rozwiązania oparte na AI
• Praktyka stosowania wybranych rozwiązań AI
• Aktualnie dostępne aplikacje webowe, z czego warto korzystać

Zjazd III (2-dniowy) 17-18.05.2024

Sztuka prezentacji

Trzeci zjazd skoncentrowany jest na praktycznych umiejętnościach przygotowywania i prowadzenia prezentacji. To jedna z uniwersalnych kompetencji trenerskich – niezbędna podczas szkoleń, warsztatów, konferencji realizowanych stacjonarnie czy online, dlatego też w programie szkoły znajduje się na początku, by budować w toku całej szkoły dobre nawyki prezentacyjne. Uczestnicy poprzez intensywny trening wystąpień pod okiem trenera i ze wsparciem coacha sztuki prezentacji będą rozwijać swoje atuty prezenterskie i obszary wymagające wzmocnienia. Każdy z uczestników będzie miał kilkakrotnie możliwość przedstawienia prezentacji, która zostanie nagrana przy użyciu kamery, a potem odtworzona i indywidualnie omówiona przez coacha sztuki prezentacji.

Kluczowe zagadnienia:

 • Zachowania prezentera w trakcie prezentacji
 • Analiza odbiorców prezentacji, przygotowanie analizy odbiorców, ryzyka braku znajomości odbiorców
 • Prezentowanie idei, sekwencje i struktury wystąpień i prezentacji, działanie pamięci, pomosty logiczne w prezentacjach
 • Trudne sytuacje podczas prezentacji
 • Odpowiadanie na pytania odbiorców, techniki odpowiadania

Zjazd IIIa (1,5 godz. webinar online) 09.05.2024

Storytelling

W trakcie 1,5-godzinnego webinaru online uczestnicy poznają jak wykorzystywać historie w praktyce biznesowej i na Sali szkoleniowej, po to, aby w wygłaszanych prezentacjach z sukcesem inspirować i przekonywać do własnych idei czy pomysłów. Osoby uczestniczące zapoznają się z praktycznymi aspektami budowania historii: z jej definicją i czterema głównymi elementami, strukturą, porządkiem oraz podziałem na sceny. Przyjrzą się roli konfliktu w historiach i sposobom ich tworzenia. Poznają, czym jest wizualny język wykorzystywany w opowieściach, jego pięć kluczowych zasad oraz rolę zbliżeń.

Kluczowe zagadnienia:

 • Narzędzia storytellingowe: strukturyzowanie narracji, dzielenie opowieści na sceny, użycie dramatyzacji i zbliżeń
 • Obrazowy język w komunikacji
 • Wzmacnianie procesów uczenia się dorosłych przez opowiadanie historii

Zjazd IV (2-dniowy) 14 – 15.06.2024

Trening umiejętności trenerskich (cz. 1) – komunikacja i współpraca

Wierzymy, że w dzisiejszym świecie przewagą konkurencyjną trenera jest umiejętność angażowania uwagi i budowania relacji – niekoniecznie wiedza, która jest ogólnodostępna. Na czwartym zjeździe uczestnicy poznają efektywne metody angażowania grupy – kluczowe narzędzia efektywnego trenera. W praktyczny sposób poznają różnorodne techniki, analizując ich mocne i słabe strony oraz szlifując własne umiejętności poprzez trening, aktywne ćwiczenia i wielokrotne uzyskiwanie informacji zwrotnej. Sukces na sali szkoleniowej w dużej mierze zależy od jakości komunikacji. Uczestnicy będą mieli okazję prowadzenia fragmentów szkoleń biznesowych na podstawie scenariuszy House of Skills, co dodatkowo ugruntuje i zintegruje zdobytą wiedzę.

Kluczowe zagadnienia:

 • Trening umiejętności trenerskich
 • Efektywne metody angażowania grupy
 • Narzędzia komunikacyjne wspierające budowanie przyjaznej i efektywnej relacji z grupą
 • Bariery komunikacyjne w pracy trenera
 • Scenariusze szkoleń biznesowych
 • Prowadzenie fragmentów szkoleń biznesowych

Zjazd IVa (3,5 godz. online) 20.06.2024

Narzędzia online w pracy trenera

Praca z wykorzystaniem MS Teams, Zoom, Webex czy innych narzędzi jest w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej codziennością, a w procesach edukacyjnych i rozwojowych często elementem dodatkowo wspierającym proces, a nawet jedyną formą edukacji. Trener biznesu potrzebuje kompetencji związanych z pracą online -zjazd 4a daje takie możliwośći – jest integralną częścią tematu „Aktywne metody pracy z grupą” w rzeczywistości wirtualnej. Podczas tej sesji uczestnicy dowiedzą się jakie możliwości i metody daje praca online podczas szkolenia. Poznają i praktycznie przećwiczą. wybrane narzędzia i sposoby stymulujące aktywność i utrzymanie uwagi odbiorców szkolenia.

Kluczowe zagadnienia:

 • Cykl uczenia przez doświadczenie online (inspiracja w postaci ćwiczenia)
 • Wyzwania szkoleń online (warsztat)
 • Zasady na szkoleniu online i dobre praktyki w ich prowadzeniu (prezentacja interaktywna)
 • Angażowanie osób uczestniczących w szkoleniach online (demonstracja)
 • Wirtualne narzędzia wspierające prowadzenie szkoleń (Miro, Padlet, Menti, Polls w Teams)
 • Pigułki szkoleniowe online (trening w grupach z zastosowaniem technik i narzędzi)

Zjazd V (2-dniowy) 13 – 14.09.2024

Trening umiejętności trenerskich (cz. 2) – wywieranie wpływu i asertywność

Uczestnicy kontynuują trening pracy z grupą. Poznają kolejne narzędzia niezbędne w pracy trenera. Rozwijają umiejętności wywierania wpływu i asertywności w pracy z grupą. Uczestnicy samodzielnie, treningowo prowadzą fragmenty szkoleń na podstawie gotowych scenariuszy trenerskich House of Skills i otrzymują informację zwrotną od prowadzących i grupy.

Kluczowe zagadnienia:

 • Trening umiejętności trenerskich
 • Efektywne metody angażowania grupy
 • Wywieranie wpływu w pracy trenera
 • Asertywność w pracy trenera
 • Scenariusze szkoleń biznesowych
 • Prowadzenie fragmentów szkoleń biznesowych

Zjazd Va (warsztat 3,5 godziny) grupa I – 24.09.2024, grupa II – 26.09.2024

Storytelling – trening opowiadania historii

W trakcie 3,5-godzinnego warsztatu online uczestnicy ćwiczą umiejętność posługiwania się historią jako aktywizującą metodą pracy w roli trenera biznesu,. Dowiedzą się, jak używać wizualnego języka, jaką strukturę nadawać historiom. Uczestnicy będą uczyć się budowania historii tak, by słuchacze z ekscytacji siedzieli na brzegu krzesła i jednocześnie tak, by opowiadane historie wspierały cele edukacyjne prowadzonych przez nich szkoleń. Warsztat online odbędzie się w małych grupach. pod okiem ekspertki z obszaru storytellingu.

Kluczowe zagadnienia:
• Operowanie historią w roli trenera
• Ćwiczenia i informacja zwrotna

Zjazd VI (2-dniowy) 11 – 12.10.2024

Trener biznesu – od zapytania ofertowego do ewaluacji projektu

Trener biznesu w swojej pracy zawodowej pełni również rolę konsultanta w biznesie, zjazd VI i VIa przygotowuje uczestników do tego zadania. Podczas warsztatu, uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie przygotowywać program rozwojowy w odpowiedzi na potrzeby klienta i praktycznie przećwiczą kolejne kroki związane z tym procesem. Będą mieli okazję przećwiczyć analizowanie i pogłębianie potrzeb klienta, tworzenie propozycji ofertowej wraz z planem ewaluacji, a także przygotowanie programu rozwojowego.

Kluczowe zagadnienia:

 • Trener w roli konsultanta – zadania i zakres odpowiedzialności
 • Budowanie wizji zmiany z klientem – autorskie podejście House of Skills – HoS Way™
 • Analiza potrzeb – techniki, metody i ich zastosowanie
 • Praktyka wybranych metod na podstawie biznesowych studiów przypadku
 • Planowanie ewaluacji – wybrane metody i ich zastosowanie
 • Przygotowanie planu oferty dla klienta
 • Przygotowanie programu szkoleniowego z uwzględnieniem celów i metod

Zjazd VI a (3,5 godziny online) 23.10.2024

Rozumienie biznesu

Programy rozwojowe w organizacjach nigdy nie są zawieszone w próżni – na ich efektywność wpływa wiele czynników – takich jak kultura organizacyjna, czy modele kompetencji. Trener biznesu, realizując programy rozwojowe musi rozumieć kontekst organizacyjny i jego wpływ na prowadzone działania szkoleniowe. Podczas sesji VI a– uczestnicy spotkają się z doświadczonymi Konsultantami House of Skills, którzy podzielą się swoją wiedzą ekspercką w zakresie przygotowywania rozwiązań rozwojowych dla klientów z uwzględnieniem perspektywy organizacyjnej i przybliżą wagę czynników wpływających na ich efektywność.

Kluczowe zagadnienia:

 • Kultura organizacyjna – wymiary i ich znaczenie dla procesów edukacyjnych na przykładzie case study
 • Modele kompetencji w biznesie – przykłady i znaczenie dla projektowania rozwiązań rozwojowych na przykładzie case study

Zjazd VII (2-dniowy) 15 – 16.11.2024

Trening prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (cz.1)

Efekt edukacyjny zależy nie tylko od dobrze przygotowanego programu w odpowiedzi na potrzeby klienta, ale także od umiejętności reagowania na zmiany i trudne sytuacje przed i podczas realizacji szkolenia czy warsztatu. Podczas tego zjazdu uczestnicy w pierwszej części będą realizować przygotowane przez siebie fragmenty szkoleń. Każdy uczestnik otrzyma po realizacji informację zwrotną od pozostałych uczestników i trenerów. W drugiej części warsztatu uczestnicy analizują różnorodne sytuacje trudne i uczą się sposobów reagowania na nie, budując repertuar zachowań trenerskich od profilaktycznych do interwencyjnych.

Kluczowe zagadnienia:

 • Realizacja modułów przygotowanych przez uczestników z sesją informacji zwrotnej
 • Trudne sytuacje na sali szkoleniowej – katalog sytuacji i metody radzenia sobie
 • Przygotowanie jako profilaktyka trudnych sytuacji
 • Przyczyny i objawy oporu podczas pracy z grupą
 • Trening radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Zjazd VIII (2-dniowy) 06 – 07.12.2024

Trening prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (cz.2)

Na tym zjedzie uczestnicy kontynuują pracę z własnymi modułami szkoleniowymi uzyskują informację zwrotną. Ćwiczymy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i kontynuujemy trening interwencji trenerskich. Prowadzący dzielą się także swoimi najlepszymi praktykami na podstawie własnych doświadczeń związanych z trudnymi sytuacjami. Omówimy także zagadnienia etyki trenera w biznesie – na praktycznych przykładach.

Kluczowe zagadnienia:

 • Realizacja modułów przygotowanych przez uczestników z sesją informacji zwrotnej c.d.
 • Drabina interwencji trenerskiej – w jakich sytuacjach z niej korzystać
 • Trening interwencji w trudnych sytuacjach
 • Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach – dobre praktyki
 • Etyka zawodu trenera

Zjazd IX (2-dniowy) 17 – 18.01.2025

Trener biznesu – podsumowanie i plan działania

Zjazd IX to moduł poświęcony na podsumowanie i plany na przyszłość. Odpowiedzą sobie na pytanie jak budować markę osobistą i otrzymają wskazówki dotyczące tego jak to robić. Podczas spotkania uczestnicy otrzymają całościową informację zwrotną od uczestników i trenera w oparciu o autorski model Ról Trenerskich™, przygotują dla siebie plan dalszego rozwoju zawodowego. Zobaczą efekty (czyli co) swoich prac w studiu nagraniowym House of Skills – swoje videowizytówki.

Uczestnicy, którzy spełnią wymagania związane z ukończeniem szkoły otrzymają certyfikat Szkoły Trenera Biznesu House of Skills.

Kluczowe zagadnienia:

 • Marka osobista i savoir vivre trenera
 • Sesja informacji zwrotnych w oparciu o model Ról Trenerskich™
 • Mój Action Plan na dalszy rozwój zawodowy
 • Moja marka osobista (kim jestem jako trener) – prezentacja efektów pracy w studio nagraniowym
 • Rozwiń Zwiń
Koszt uczestnictwa:
22900 zł
Klient instytucjonalny
Klient indywidualny
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

Program szkoły

Ścieżka indywidualna

W ramach ścieżki indywidualnej, uczestnicy, będą pracować nad rozwojem swoich kompetencji trenerskich realizując następujące aktywności:

 • Zadania przed zjazdami i zadania wdrożeniowe w tym m.in.:
  • Lektura scenariuszy szkoleń biznesowych i przygotowanie fragmentów, szkolenia do samodzielnego poprowadzenia
  • Przygotowanie krótkiego wystąpienia prezentacyjnego
  • Przygotowanie i realizacja elementów scenariusza własnego szkolenia,
  • Przygotowanie krótkiego wystąpienia i nagranie w studiu nagraniowym House of Skills
  • Zapoznanie się z wybraną literaturą
  • Analiza biznesowego studium przypadku
 • Konsultacje indywidualne – praca nad własnym szkoleniem i scenariuszem szkolenia
 • Udział w wybranym szkoleniu otwartym House of Skills

Ścieżka grupowa

Zjazd I (5-dniowy) 13 – 17.03.2024

Trening interpersonalny – trening inteligencji społecznej

Szkołę otwiera trening interpersonalny. Jest to intensywne doświadczenie grupowe, podczas którego uczestnicy wchodzą w bezpośrednie interakcje, ćwicząc w nich nazywanie myśli, uczuć oraz pogłębiając rozumienie własnych zachowań. Trening stanowi okazję do lepszego poznania siebie i swojego sposobu funkcjonowania w grupie. “Umiejętność budowania głębokich relacji z innymi ludźmi opartych na zaufaniu i rozumieniu ich potrzeb, a także stymulowanie pożądanych interakcji interpersonalnych i społecznych” jest uznawana za jedną pięciu najważniejszych społecznych kompetencji przyszłości wg Raportu z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości (dr hab. Justyna Łapińska, dr hab. Agata Sudolska, doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.​ Warszawa, 2022​).

Efektem treningu interpersonalnego jest większa znajomość siebie. A samoświadomość, jako podstawa inteligencji emocjonalnej, zwiększa skuteczność działania. Trening pozwala przyjrzeć się swoim relacjom z innymi oraz z grupą. Dzięki informacji zwrotnej możemy zobaczyć nasze słabe i mocne strony, a w efekcie świadomie korzystać z nich w roli trenera. Jeśli lepiej znam i rozumiem siebie, mam większą świadomość, tego jak się komunikuję i współpracuję – nie tylko działam lepiej i skuteczniej, ale również potrafię lepiej zadbać o siebie i swoją odporność psychiczną, szczególnie w sytuacjach grupowych.

Mimo, iż może się on wydawać odległy od rzeczywistości biznesowej, kompetencje, które tą metodą rozwijamy, są jak najbardziej biznesowe. Skupiamy się na budowaniu podstaw inteligencji emocjonalnej uczestników, zwłaszcza na umiejętności nazywania emocji. To kluczowy element w udzielaniu informacji zwrotnych oraz budowaniu odporności – istotnych kompetencji trenerskich.

Cel:

 • Integracja
 • Poznanie siebie w lustrze grupy
 • Przećwiczenie udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
 • Docenienie wartości i rozwój umiejętności nazywania uczuć
 • Doświadczenie procesu grupowego

Zjazd II (2-dniowy) 19 – 20.04.2024

Dynamika grupowa i uczenie dorosłych w zmieniającym się świecie

W świecie ciągłych zmian i nieprzewidywalności trener odpowiedzialny jest za stworzenie doświadczenia relacyjnego – buduje bezpieczną atmosferę, stwarza warunki sprzyjające nauce i eksperymentowaniu. Pierwszego dnia zjazdu uczestnicy rozwijają umiejętności pracy z grupami i skutecznego nauczania osób dorosłych. Zgłębiają rozumienie tego, czym jest grupa, jak przebiega proces grupowy, jak jego dynamika wpływa na procesy uczenia się. Uczą się, jak wspierać rozwój grupy na różnych etapach oraz w różnych przestrzeniach (na żywo i online). Drugi dzień poświęcony jest metodom uczenia się osób dorosłych. W interaktywnej formie poznają i przećwiczą model uczenia się opartego na doświadczeniu (cykl Kolba, EBT). Będą przyglądać się temu, jak najnowsze odkrycia ze świata neuronauki oraz sztuczna inteligencja i nowe technologie mogą wzbogacać proces edukacyjny.

Kluczowe zagadnienia:

 • Grupa i dynamika procesu grupowego
 • Różnorodność w procesie uczenia się: typy uczestników, różnice osobowościowe
 • Zadania trenera w rozwoju grupy (na żywo i wirtualnie)
 • Rozwój osób dorosłych w złożonym środowisku biznesowym
 • Uczenie oparte na doświadczeniu (cykl Kolba,EBT)
 • Self-directed learning –a może trener jest już niepotrzebny?
 • Integracja neuronauki i nowych technologii w procesy uczenia się – nowa perspektywa
 • Kompetencje i rola trenera w nowoczesnym świecie

Zjazd online IIa (3,5 godziny) 25.04.2024

Sztuczna inteligencja w pracy trenera biznesu

W trakcie spotkania opowiemy o sztucznej inteligencji. Czym jest? Jak działa? Kolejny krok to poznanie agentów sztucznej inteligencji. Gdzie ich szukać? Co potrafią? Jak skutecznie z nich korzystać przygotowując rozwiązania rozwojowe. I wreszcie pokażemy kilka aplikacji, które mogą pomóc Ci w pracy trenera biznesu.

Kluczowe zagadnienia:
• Podstawowa terminologia związana z zagadnieniem AI
• Kiedy, warto stosować rozwiązania oparte na AI
• Praktyka stosowania wybranych rozwiązań AI
• Aktualnie dostępne aplikacje webowe, z czego warto korzystać

Zjazd III (2-dniowy) 17-18.05.2024

Sztuka prezentacji

Trzeci zjazd skoncentrowany jest na praktycznych umiejętnościach przygotowywania i prowadzenia prezentacji. To jedna z uniwersalnych kompetencji trenerskich – niezbędna podczas szkoleń, warsztatów, konferencji realizowanych stacjonarnie czy online, dlatego też w programie szkoły znajduje się na początku, by budować w toku całej szkoły dobre nawyki prezentacyjne. Uczestnicy poprzez intensywny trening wystąpień pod okiem trenera i ze wsparciem coacha sztuki prezentacji będą rozwijać swoje atuty prezenterskie i obszary wymagające wzmocnienia. Każdy z uczestników będzie miał kilkakrotnie możliwość przedstawienia prezentacji, która zostanie nagrana przy użyciu kamery, a potem odtworzona i indywidualnie omówiona przez coacha sztuki prezentacji.

Kluczowe zagadnienia:

 • Zachowania prezentera w trakcie prezentacji
 • Analiza odbiorców prezentacji, przygotowanie analizy odbiorców, ryzyka braku znajomości odbiorców
 • Prezentowanie idei, sekwencje i struktury wystąpień i prezentacji, działanie pamięci, pomosty logiczne w prezentacjach
 • Trudne sytuacje podczas prezentacji
 • Odpowiadanie na pytania odbiorców, techniki odpowiadania

Zjazd IIIa (1,5 godz. webinar online) 09.05.2024

Storytelling

W trakcie 1,5-godzinnego webinaru online uczestnicy poznają jak wykorzystywać historie w praktyce biznesowej i na Sali szkoleniowej, po to, aby w wygłaszanych prezentacjach z sukcesem inspirować i przekonywać do własnych idei czy pomysłów. Osoby uczestniczące zapoznają się z praktycznymi aspektami budowania historii: z jej definicją i czterema głównymi elementami, strukturą, porządkiem oraz podziałem na sceny. Przyjrzą się roli konfliktu w historiach i sposobom ich tworzenia. Poznają, czym jest wizualny język wykorzystywany w opowieściach, jego pięć kluczowych zasad oraz rolę zbliżeń.

Kluczowe zagadnienia:

 • Narzędzia storytellingowe: strukturyzowanie narracji, dzielenie opowieści na sceny, użycie dramatyzacji i zbliżeń
 • Obrazowy język w komunikacji
 • Wzmacnianie procesów uczenia się dorosłych przez opowiadanie historii

Zjazd IV (2-dniowy) 14 – 15.06.2024

Trening umiejętności trenerskich (cz. 1) – komunikacja i współpraca

Wierzymy, że w dzisiejszym świecie przewagą konkurencyjną trenera jest umiejętność angażowania uwagi i budowania relacji – niekoniecznie wiedza, która jest ogólnodostępna. Na czwartym zjeździe uczestnicy poznają efektywne metody angażowania grupy – kluczowe narzędzia efektywnego trenera. W praktyczny sposób poznają różnorodne techniki, analizując ich mocne i słabe strony oraz szlifując własne umiejętności poprzez trening, aktywne ćwiczenia i wielokrotne uzyskiwanie informacji zwrotnej. Sukces na sali szkoleniowej w dużej mierze zależy od jakości komunikacji. Uczestnicy będą mieli okazję prowadzenia fragmentów szkoleń biznesowych na podstawie scenariuszy House of Skills, co dodatkowo ugruntuje i zintegruje zdobytą wiedzę.

Kluczowe zagadnienia:

 • Trening umiejętności trenerskich
 • Efektywne metody angażowania grupy
 • Narzędzia komunikacyjne wspierające budowanie przyjaznej i efektywnej relacji z grupą
 • Bariery komunikacyjne w pracy trenera
 • Scenariusze szkoleń biznesowych
 • Prowadzenie fragmentów szkoleń biznesowych

Zjazd IVa (3,5 godz. online) 20.06.2024

Narzędzia online w pracy trenera

Praca z wykorzystaniem MS Teams, Zoom, Webex czy innych narzędzi jest w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej codziennością, a w procesach edukacyjnych i rozwojowych często elementem dodatkowo wspierającym proces, a nawet jedyną formą edukacji. Trener biznesu potrzebuje kompetencji związanych z pracą online -zjazd 4a daje takie możliwośći – jest integralną częścią tematu „Aktywne metody pracy z grupą” w rzeczywistości wirtualnej. Podczas tej sesji uczestnicy dowiedzą się jakie możliwości i metody daje praca online podczas szkolenia. Poznają i praktycznie przećwiczą. wybrane narzędzia i sposoby stymulujące aktywność i utrzymanie uwagi odbiorców szkolenia.

Kluczowe zagadnienia:

 • Cykl uczenia przez doświadczenie online (inspiracja w postaci ćwiczenia)
 • Wyzwania szkoleń online (warsztat)
 • Zasady na szkoleniu online i dobre praktyki w ich prowadzeniu (prezentacja interaktywna)
 • Angażowanie osób uczestniczących w szkoleniach online (demonstracja)
 • Wirtualne narzędzia wspierające prowadzenie szkoleń (Miro, Padlet, Menti, Polls w Teams)
 • Pigułki szkoleniowe online (trening w grupach z zastosowaniem technik i narzędzi)

Zjazd V (2-dniowy) 13 – 14.09.2024

Trening umiejętności trenerskich (cz. 2) – wywieranie wpływu i asertywność

Uczestnicy kontynuują trening pracy z grupą. Poznają kolejne narzędzia niezbędne w pracy trenera. Rozwijają umiejętności wywierania wpływu i asertywności w pracy z grupą. Uczestnicy samodzielnie, treningowo prowadzą fragmenty szkoleń na podstawie gotowych scenariuszy trenerskich House of Skills i otrzymują informację zwrotną od prowadzących i grupy.

Kluczowe zagadnienia:

 • Trening umiejętności trenerskich
 • Efektywne metody angażowania grupy
 • Wywieranie wpływu w pracy trenera
 • Asertywność w pracy trenera
 • Scenariusze szkoleń biznesowych
 • Prowadzenie fragmentów szkoleń biznesowych

Zjazd Va (warsztat 3,5 godziny) grupa I – 24.09.2024, grupa II – 26.09.2024

Storytelling – trening opowiadania historii

W trakcie 3,5-godzinnego warsztatu online uczestnicy ćwiczą umiejętność posługiwania się historią jako aktywizującą metodą pracy w roli trenera biznesu,. Dowiedzą się, jak używać wizualnego języka, jaką strukturę nadawać historiom. Uczestnicy będą uczyć się budowania historii tak, by słuchacze z ekscytacji siedzieli na brzegu krzesła i jednocześnie tak, by opowiadane historie wspierały cele edukacyjne prowadzonych przez nich szkoleń. Warsztat online odbędzie się w małych grupach. pod okiem ekspertki z obszaru storytellingu.

Kluczowe zagadnienia:
• Operowanie historią w roli trenera
• Ćwiczenia i informacja zwrotna

Zjazd VI (2-dniowy) 11 – 12.10.2024

Trener biznesu – od zapytania ofertowego do ewaluacji projektu

Trener biznesu w swojej pracy zawodowej pełni również rolę konsultanta w biznesie, zjazd VI i VIa przygotowuje uczestników do tego zadania. Podczas warsztatu, uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie przygotowywać program rozwojowy w odpowiedzi na potrzeby klienta i praktycznie przećwiczą kolejne kroki związane z tym procesem. Będą mieli okazję przećwiczyć analizowanie i pogłębianie potrzeb klienta, tworzenie propozycji ofertowej wraz z planem ewaluacji, a także przygotowanie programu rozwojowego.

Kluczowe zagadnienia:

 • Trener w roli konsultanta – zadania i zakres odpowiedzialności
 • Budowanie wizji zmiany z klientem – autorskie podejście House of Skills – HoS Way™
 • Analiza potrzeb – techniki, metody i ich zastosowanie
 • Praktyka wybranych metod na podstawie biznesowych studiów przypadku
 • Planowanie ewaluacji – wybrane metody i ich zastosowanie
 • Przygotowanie planu oferty dla klienta
 • Przygotowanie programu szkoleniowego z uwzględnieniem celów i metod

Zjazd VI a (3,5 godziny online) 23.10.2024

Rozumienie biznesu

Programy rozwojowe w organizacjach nigdy nie są zawieszone w próżni – na ich efektywność wpływa wiele czynników – takich jak kultura organizacyjna, czy modele kompetencji. Trener biznesu, realizując programy rozwojowe musi rozumieć kontekst organizacyjny i jego wpływ na prowadzone działania szkoleniowe. Podczas sesji VI a– uczestnicy spotkają się z doświadczonymi Konsultantami House of Skills, którzy podzielą się swoją wiedzą ekspercką w zakresie przygotowywania rozwiązań rozwojowych dla klientów z uwzględnieniem perspektywy organizacyjnej i przybliżą wagę czynników wpływających na ich efektywność.

Kluczowe zagadnienia:

 • Kultura organizacyjna – wymiary i ich znaczenie dla procesów edukacyjnych na przykładzie case study
 • Modele kompetencji w biznesie – przykłady i znaczenie dla projektowania rozwiązań rozwojowych na przykładzie case study

Zjazd VII (2-dniowy) 15 – 16.11.2024

Trening prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (cz.1)

Efekt edukacyjny zależy nie tylko od dobrze przygotowanego programu w odpowiedzi na potrzeby klienta, ale także od umiejętności reagowania na zmiany i trudne sytuacje przed i podczas realizacji szkolenia czy warsztatu. Podczas tego zjazdu uczestnicy w pierwszej części będą realizować przygotowane przez siebie fragmenty szkoleń. Każdy uczestnik otrzyma po realizacji informację zwrotną od pozostałych uczestników i trenerów. W drugiej części warsztatu uczestnicy analizują różnorodne sytuacje trudne i uczą się sposobów reagowania na nie, budując repertuar zachowań trenerskich od profilaktycznych do interwencyjnych.

Kluczowe zagadnienia:

 • Realizacja modułów przygotowanych przez uczestników z sesją informacji zwrotnej
 • Trudne sytuacje na sali szkoleniowej – katalog sytuacji i metody radzenia sobie
 • Przygotowanie jako profilaktyka trudnych sytuacji
 • Przyczyny i objawy oporu podczas pracy z grupą
 • Trening radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Zjazd VIII (2-dniowy) 06 – 07.12.2024

Trening prowadzenia szkoleń i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami (cz.2)

Na tym zjedzie uczestnicy kontynuują pracę z własnymi modułami szkoleniowymi uzyskują informację zwrotną. Ćwiczymy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i kontynuujemy trening interwencji trenerskich. Prowadzący dzielą się także swoimi najlepszymi praktykami na podstawie własnych doświadczeń związanych z trudnymi sytuacjami. Omówimy także zagadnienia etyki trenera w biznesie – na praktycznych przykładach.

Kluczowe zagadnienia:

 • Realizacja modułów przygotowanych przez uczestników z sesją informacji zwrotnej c.d.
 • Drabina interwencji trenerskiej – w jakich sytuacjach z niej korzystać
 • Trening interwencji w trudnych sytuacjach
 • Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach – dobre praktyki
 • Etyka zawodu trenera

Zjazd IX (2-dniowy) 17 – 18.01.2025

Trener biznesu – podsumowanie i plan działania

Zjazd IX to moduł poświęcony na podsumowanie i plany na przyszłość. Odpowiedzą sobie na pytanie jak budować markę osobistą i otrzymają wskazówki dotyczące tego jak to robić. Podczas spotkania uczestnicy otrzymają całościową informację zwrotną od uczestników i trenera w oparciu o autorski model Ról Trenerskich™, przygotują dla siebie plan dalszego rozwoju zawodowego. Zobaczą efekty (czyli co) swoich prac w studiu nagraniowym House of Skills – swoje videowizytówki.

Uczestnicy, którzy spełnią wymagania związane z ukończeniem szkoły otrzymają certyfikat Szkoły Trenera Biznesu House of Skills.

Kluczowe zagadnienia:

 • Marka osobista i savoir vivre trenera
 • Sesja informacji zwrotnych w oparciu o model Ról Trenerskich™
 • Mój Action Plan na dalszy rozwój zawodowy
 • Moja marka osobista (kim jestem jako trener) – prezentacja efektów pracy w studio nagraniowym

Koszt uczestnictwa

22900 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

FAQ

 • Jakie są warunki przyjęcia?

  Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest podpisanie Umowy. Umowę przesyłamy e-mailem, pocztą lub faksem po otrzymaniu zgłoszenia za pomocą Formularza zgłoszeniowego lub drogą mailową. O rezerwacji miejsc w danej edycji decyduje kolejność zgłoszeń; liczebność grupy – 16 osób

 • Co trzeba zrobić aby skończyć Szkołę?

  Wziąć udział w 90% zajęć, wykonywać zadania wdrożeniowe po zjazdach, przygotować scenariusz 2 dniowego szkolenia i poprowadzić fragment tego szkolenia pod superwizją doświadczonego trenera i na tej podstawie otrzymać informację zwrotną o mocnych stronach i obszarach do rozwoju w roli trenerskiej.

 • Czy Szkoła działa na zasadach studiów podyplomowych?

  Szkoła nie działa za zasadach studiów podyplomowych

 • Jak mogę zapisać się do Szkoły?

  Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie.

 • Dla kogo adresowana jest Szkoła?

  Do udziału w programie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą stać się profesjonalnym/ną trenerem/trenerką biznesu, w tym przede wszystkim:
  • Liderów i ekspertów z różnych branż, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą specjalistyczną w sposób profesjonalny lub pełnią rolę mentorów i szukają aktywizujących, nowoczesnych i skutecznych metod przekazywania wiedzy.
  • Osoby z doświadczeniem w biznesie, które chcą przekwalifikować się i realizować zawodowo ucząc innych.
  • Osoby, które chcą rozpocząć karierę jako trenerzy, w tym absolwenci psychologii, socjologii, kierunków ekonomicznych, biznesowych i pokrewnych, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą ze wspieraniem rozwoju innych.
  • Osoby w roli trenerów wewnętrznych, pracowników działów HR, HR Business Partnerów, Menedżerów HR i osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników w organizacjach, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obszarze „Learning and Development” i pracy z grupami.
  • Osoby z pierwszymi doświadczeniami w pracy z grupami, np. w sektorze pozarządowym lub w edukacji, które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznej pracy w biznesie.
 • W jakie dni odbywają się zajęcia?

  Zjazdy odbwają się w piątki i soboty, z wyjątkiem treniengu interpersonalnego, który trwa 5 dni od środy 17 stycznia 2024 do niedzieli 21 stycznia 2024

 • Czy można uzyskać dofinansowanie?

  Szkoły są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.

 • Czy jest egzamin końcowy?

  Formą zaliczenia jest przygotowanie scenariusza 2 dniowego szkolenia i poprowadzenie fragmentu tego szkolenia pod superwizją doświadczonego trenera.

 • Czy otrzymuję dyplom na zakończenie Szkoły?

  Po zakończeniu Szkoły Uczestnicy otrzymują dyplom z podaną liczbą godzin i podpisem trenera prowadzącego daną edycję.

 • Jaki jest koszt Szkoły?

  Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 22 900 zł netto.

 • Ile godzin trwa Szkoła?

  Ponad 200 godzin pracy podczas zjazdów i zajęć online nie licząc pracy własnej.
 • Jakie są promocje?

  Zapraszamy na stronę: https://www.houseofskills.pl/pl/nasze-promocje/

 • Jak długo trwają Szkoły?

  Harmonogramy dostępne są na podstronach Szkół.

 • Czy otrzymuję dyplom na zakończenie Szkoły?

  Po zakończeniu Szkoły Uczestnicy otrzymują dyplom z podaną liczbą godzin i podpisem trenera prowadzącego daną edycję.

 • Czy można uzyskać dofinansowanie?

  Szkoły są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.

Najbliższy termin
Nowe terminy wkrótce