fbpx
 • Szkoła
  Szkoła przywództwa
 • Najbliższy termin
  10 października 2024 - 10 maja 2025
Najbliższy termin
10 października 2024 - 10 maja 2025
Pokaż wszystkie terminy Pokaż wszystkie terminy
Koszt uczestnictwa
22900 zł netto
Czas trwania
3 dniowy pierwszy zjazd + 2 dniowe pozostałe zjazdy (harmonogram wszystkich zjazdów znajduje się w zakładce Program)
Liczebność grupy
8 - 12 osób
Narzędzie
NOWOŚĆ: Możliwość rozbicia ceny na aż 20 rat 0% PayU!

Cele szkolenia

Profil uczestnika

Korzyści dla uczestnika

WARUNKI UCZESTNICTWA

Poznaj naszych konsultantów!

Trenerzy współpracujący

 • Roman Wieczorek

 • Jan Zając

 • Anna Lubowska

 • Stefan Popkowski

 • Halina Nałęcz-Nieniewska

Trenerzy House of Skills

 • Ewa Kastory

 • Małgorzata Łukaszuk

 • Katarzyna Dorna

 • Piotr Mendygrał

 • Małgorzata Borowska

 • Filip Rostecki

NOWOŚĆ! Raty PayU 0%

Program szkoły
 • Rozwiń Zwiń

I zjazd: Warsztat umiejętności interpersonalnych (10-12.10.2024 r.) 

Rolą treningu jest wzmocnienie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej, wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz zwiększenie samoświadomości emocji przeżywanych w relacjach z innymi. Są to bazowe kompetencje, bez których nie da się doskonalić własnego stylu przywództwa. Aktywności grupowe proponowane przez trenera w trakcie treningu dają możliwość eksperymentowania, szukania nowych sposobów reagowania w relacjach z ludźmi i z grupą. Dzięki niemu uczestnicy poszerzają repertuar swoich możliwości i otwierają się na nowe doświadczenia. Szukamy odpowiedzi na pytania: Co sam przeżywam, kiedy wchodzę w relacje? Jak na to reaguje drugi człowiek?

II zjazd: Wartości lidera budującego kapitał społeczny (15-16.11.2024 r.)

Kapitał społeczny a nowe przywództwo. Co decyduje o jakości przywództwa? Gra symulacyjna pozwalająca doświadczyć uczestnikom różnego rodzaju oczekiwań co do roli menedżera. Refleksja nad obszarami wpływu menedżera, jego odpowiedzialnościami. Omówienie w odniesieniu do program badawczego „The Leadership Chellenge”.
Co dla mnie oznacza bycie liderem, jakie wartości są dla mnie kluczowe. Narzędzia budowania spójności i wiarygodności w pracy z ludźmi. 4 filary przywództwa: dobre relacje, wiarygodność, wizja, kompetencje. Wpływ relacji na efektywność realizacji zadań i celów przez pracowników. Mapa mojego zespołu. Szukamy odpowiedzi na pytania: Na ile jestem czytelny/a i spójny/a w tym co myślę, mówię i robię? Jak moja postawa, wartości, przekonania i działanie, wpływa na postawę, zaangażowanie i proaktywność mojego zespołu.

III zjazd: Mechanizmy pracy zespołowej –w oparciu o SmileUrboTM (6-7.12.2024 r.) 

Podczas trzeciego zjazdu zaprosimy uczestników do przyjrzenia się mechanizmom pracy zespołowej i dysfunkcjom zespołu, które mogą zabijać sens jego istnienia.
Liderzy uczestniczą w grze symulacyjnej Smile UrboTM, która w 2015 roku zajęła pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie ONZ World SummitYouthAward jako najlepszy projekt edukacyjny na świecie. Wcielają się w radę wioski, która poszukuje rozwiązań optymalnych dla społeczności w ekstremalnie trudnej sytuacji, mają jednocześnie do zaspokojenia własne interesy. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie normy i zachowania budują a jakie niszczą zaufanie w zespole? Czy można odbudować zaufanie i jak to zrobić? Jak równocześnie dbać o wynik i bezpieczeństwo psychologiczne członków zespołu?

IV zjazd: Moja filozofa zarządzania (10-11.01.2025 r.)

Ethos, Pathos, Logos. Jaki zespół chcę zbudować i na jakich wartościach się oprzeć. Jak mówić, żeby inspirować i angażować. Trening. Uczestnicy szukają odpowiedzi na pytania: Z jakim zespołem chcę pracować? Jakie normy muszą panować w zespole, żeby jego członkowie mogli się tak zachowywać? Co chcę robić jako lider, żeby modelować i wdrażać pożądane normy? Na ile jestem czytelny/a i spójny/a w tym co myślę, mówię i robię? Praca metodą dramy. Podczas spektaklu interaktywnego „Firma” uczestnicy mają możliwość śledzić, jakie konsekwencje pojawiają się na poziomie firmy i każdego pracownika, gdy nie ma wsparcia ze strony menedżerów, brakuje rozmów o trudnościach, a te, które się odbywają, nie ujawniają prawdziwych stanowisk i emocji. Uczestnicy mogą wpłynąć na losy głównej bohaterki, zastępując ją na scenie i próbując własnych strategii zachowań. Szukamy odpowiedzi na pytania: Kim są dla mnie inni ludzie: źródłem rozwiązań czy problemów? Czy umiem zobaczyć perspektywę swoich współpracowników?

V zjazd: Trening rozmów menedżerskich (7-8.02.2025 r.)

Trening ze sparing partnerem -warsztat umiejętności. Uczestnicy przygotują się i przećwiczą rozmowy ze swoimi pracownikami uwzględniając ich kompetencje, zaangażowanie i zadania, które mają do wykonania. Będą prowadzili rozmowy wspierające, korygujące, instruujące, rozmowy o emocjach, rozmowy coachingowe.
Szukają odpowiedzi na pytania: Jak tworzyć warunki do dobrej rozmowy? kiedy rozmawiać? Jak się przygotować? Jak dobierać słowa, żeby rozmowa budowała zaufanie, wzmacniała relacje i wspierała zaangażowanie. Jaka rozmowa pozostawia dobry ślad?

VI zjazd: Bariery budowania kapitału społecznego w organizacji (7-8.03.2025 r.)

Wymiary różnorodności, mechanizmy wykluczania w organizacji. Skąd się biorą nieświadome uprzedzenia. Ukryte mechanizmy wykluczania grup niereprezentatywnych. Pozycjonowanie przez lidera: od odrzucania do uznania. Bariery w budowaniu kapitału społecznego w organizacji, wynikające z kultury narodowej, folwarcznego stylu zarządzania, uprzedzeń i stereotypów, które powstrzymują ludzi przed czerpaniem z różnorodności. Budowanie włączającego przywództwa. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie praktyki pozwalają przełamywać bariery rozwoju kapitału społecznego w organizacji? Jak skutecznie rekrutować, zatrzymywać i motywować zróżnicowany zespół oraz organizować jego pracę?

VII zjazd: Budowanie rozległych sieci kontaktów (11-12.04.2025 r.)

Networking: relacje z innymi jako kapitał, który wnoszę do firmy. Obecność w mediach społecznościowych, zawieranie znajomości podczas krótkich spotkań, konferencji, warsztatów jako forma budowania rozległych sieci powierzchownych kontaktów. Storytelling jako waluta społeczna, pozwalająca być ambasadorem wartości i skuteczniej budować sieć networkingową.
Swoim doświadczeniem podzieli się z nami Mariusz Szczygieł, który opowie o korzyściach, jakie przynosi mu sieć relacji. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jaką historię opowiadam o sobie, swojej firmie, swoich wartościach? Jak chcę być zapamiętany? Jak korzystać z okazji do zdobywania nowych kontaktów?

VIII zjazd: Finał Szkoły przywództwa (9-10.05.2025 r.)

Dzień 1: Ja w zmianie, przeprowadzenie zespołu przez zmianę, zarządzanie zmianą w organizacji. Podsumowanie wszystkich kompetencji liderskich związanych z budowaniem kapitału społecznego. Będzie to okazja do doświadczenia pułapek, jakie wiążą się z działaniem w duchu kapitału społecznego i wypracowania sposobów ochrony przed ryzykiem.
Dzień 2: Podsumowanie sumy działań wdrożeniowych, jakie podjęli uczestnicy pomiędzy zjazdami we własnych organizacjach. Sesja prezentacji, omówienie najważniejszych wniosków, świętowanie sukcesów. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jaką drogę przeszedłem/przeszłam jako lider/ka? Jaką drogę przeszła moja organizacja? Na jakie bariery natrafiłem/am i jak je pokonałem/am? Jakie widzę korzyści z nowego sposobu działania?

 

 • Rozwiń Zwiń
Koszt uczestnictwa:
22900 zł
Klient instytucjonalny
Klient indywidualny
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

Program szkoły

I zjazd: Warsztat umiejętności interpersonalnych (10-12.10.2024 r.) 

Rolą treningu jest wzmocnienie kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej, wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz zwiększenie samoświadomości emocji przeżywanych w relacjach z innymi. Są to bazowe kompetencje, bez których nie da się doskonalić własnego stylu przywództwa. Aktywności grupowe proponowane przez trenera w trakcie treningu dają możliwość eksperymentowania, szukania nowych sposobów reagowania w relacjach z ludźmi i z grupą. Dzięki niemu uczestnicy poszerzają repertuar swoich możliwości i otwierają się na nowe doświadczenia. Szukamy odpowiedzi na pytania: Co sam przeżywam, kiedy wchodzę w relacje? Jak na to reaguje drugi człowiek?

II zjazd: Wartości lidera budującego kapitał społeczny (15-16.11.2024 r.)

Kapitał społeczny a nowe przywództwo. Co decyduje o jakości przywództwa? Gra symulacyjna pozwalająca doświadczyć uczestnikom różnego rodzaju oczekiwań co do roli menedżera. Refleksja nad obszarami wpływu menedżera, jego odpowiedzialnościami. Omówienie w odniesieniu do program badawczego „The Leadership Chellenge”.
Co dla mnie oznacza bycie liderem, jakie wartości są dla mnie kluczowe. Narzędzia budowania spójności i wiarygodności w pracy z ludźmi. 4 filary przywództwa: dobre relacje, wiarygodność, wizja, kompetencje. Wpływ relacji na efektywność realizacji zadań i celów przez pracowników. Mapa mojego zespołu. Szukamy odpowiedzi na pytania: Na ile jestem czytelny/a i spójny/a w tym co myślę, mówię i robię? Jak moja postawa, wartości, przekonania i działanie, wpływa na postawę, zaangażowanie i proaktywność mojego zespołu.

III zjazd: Mechanizmy pracy zespołowej –w oparciu o SmileUrboTM (6-7.12.2024 r.) 

Podczas trzeciego zjazdu zaprosimy uczestników do przyjrzenia się mechanizmom pracy zespołowej i dysfunkcjom zespołu, które mogą zabijać sens jego istnienia.
Liderzy uczestniczą w grze symulacyjnej Smile UrboTM, która w 2015 roku zajęła pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie ONZ World SummitYouthAward jako najlepszy projekt edukacyjny na świecie. Wcielają się w radę wioski, która poszukuje rozwiązań optymalnych dla społeczności w ekstremalnie trudnej sytuacji, mają jednocześnie do zaspokojenia własne interesy. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie normy i zachowania budują a jakie niszczą zaufanie w zespole? Czy można odbudować zaufanie i jak to zrobić? Jak równocześnie dbać o wynik i bezpieczeństwo psychologiczne członków zespołu?

IV zjazd: Moja filozofa zarządzania (10-11.01.2025 r.)

Ethos, Pathos, Logos. Jaki zespół chcę zbudować i na jakich wartościach się oprzeć. Jak mówić, żeby inspirować i angażować. Trening. Uczestnicy szukają odpowiedzi na pytania: Z jakim zespołem chcę pracować? Jakie normy muszą panować w zespole, żeby jego członkowie mogli się tak zachowywać? Co chcę robić jako lider, żeby modelować i wdrażać pożądane normy? Na ile jestem czytelny/a i spójny/a w tym co myślę, mówię i robię? Praca metodą dramy. Podczas spektaklu interaktywnego „Firma” uczestnicy mają możliwość śledzić, jakie konsekwencje pojawiają się na poziomie firmy i każdego pracownika, gdy nie ma wsparcia ze strony menedżerów, brakuje rozmów o trudnościach, a te, które się odbywają, nie ujawniają prawdziwych stanowisk i emocji. Uczestnicy mogą wpłynąć na losy głównej bohaterki, zastępując ją na scenie i próbując własnych strategii zachowań. Szukamy odpowiedzi na pytania: Kim są dla mnie inni ludzie: źródłem rozwiązań czy problemów? Czy umiem zobaczyć perspektywę swoich współpracowników?

V zjazd: Trening rozmów menedżerskich (7-8.02.2025 r.)

Trening ze sparing partnerem -warsztat umiejętności. Uczestnicy przygotują się i przećwiczą rozmowy ze swoimi pracownikami uwzględniając ich kompetencje, zaangażowanie i zadania, które mają do wykonania. Będą prowadzili rozmowy wspierające, korygujące, instruujące, rozmowy o emocjach, rozmowy coachingowe.
Szukają odpowiedzi na pytania: Jak tworzyć warunki do dobrej rozmowy? kiedy rozmawiać? Jak się przygotować? Jak dobierać słowa, żeby rozmowa budowała zaufanie, wzmacniała relacje i wspierała zaangażowanie. Jaka rozmowa pozostawia dobry ślad?

VI zjazd: Bariery budowania kapitału społecznego w organizacji (7-8.03.2025 r.)

Wymiary różnorodności, mechanizmy wykluczania w organizacji. Skąd się biorą nieświadome uprzedzenia. Ukryte mechanizmy wykluczania grup niereprezentatywnych. Pozycjonowanie przez lidera: od odrzucania do uznania. Bariery w budowaniu kapitału społecznego w organizacji, wynikające z kultury narodowej, folwarcznego stylu zarządzania, uprzedzeń i stereotypów, które powstrzymują ludzi przed czerpaniem z różnorodności. Budowanie włączającego przywództwa. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jakie praktyki pozwalają przełamywać bariery rozwoju kapitału społecznego w organizacji? Jak skutecznie rekrutować, zatrzymywać i motywować zróżnicowany zespół oraz organizować jego pracę?

VII zjazd: Budowanie rozległych sieci kontaktów (11-12.04.2025 r.)

Networking: relacje z innymi jako kapitał, który wnoszę do firmy. Obecność w mediach społecznościowych, zawieranie znajomości podczas krótkich spotkań, konferencji, warsztatów jako forma budowania rozległych sieci powierzchownych kontaktów. Storytelling jako waluta społeczna, pozwalająca być ambasadorem wartości i skuteczniej budować sieć networkingową.
Swoim doświadczeniem podzieli się z nami Mariusz Szczygieł, który opowie o korzyściach, jakie przynosi mu sieć relacji. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jaką historię opowiadam o sobie, swojej firmie, swoich wartościach? Jak chcę być zapamiętany? Jak korzystać z okazji do zdobywania nowych kontaktów?

VIII zjazd: Finał Szkoły przywództwa (9-10.05.2025 r.)

Dzień 1: Ja w zmianie, przeprowadzenie zespołu przez zmianę, zarządzanie zmianą w organizacji. Podsumowanie wszystkich kompetencji liderskich związanych z budowaniem kapitału społecznego. Będzie to okazja do doświadczenia pułapek, jakie wiążą się z działaniem w duchu kapitału społecznego i wypracowania sposobów ochrony przed ryzykiem.
Dzień 2: Podsumowanie sumy działań wdrożeniowych, jakie podjęli uczestnicy pomiędzy zjazdami we własnych organizacjach. Sesja prezentacji, omówienie najważniejszych wniosków, świętowanie sukcesów. Szukamy odpowiedzi na pytania: Jaką drogę przeszedłem/przeszłam jako lider/ka? Jaką drogę przeszła moja organizacja? Na jakie bariery natrafiłem/am i jak je pokonałem/am? Jakie widzę korzyści z nowego sposobu działania?

 

Koszt uczestnictwa

22900 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

FAQ

 • Jakie są warunki przyjęcia?

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie regulaminu Szkoły.

  Odbycie rozmowy z kierownikiem merytorycznym Szkoły dotyczącej potrzeb i oczekiwań związanych z udziałem w programie (dogodny termin rozmowy ustalamy po otrzymaniu zgłoszenia).

  Uiszczenie opłaty 22 900 PLN + VAT (23%) za osobę.

 • Co trzeba zrobić aby skończyć Szkołę?

  Warunkiem ukończenia Szkoły, a tym samym otrzymania dyplomu, jest udział w minimum 7 zjazdach oraz wniesienie całości opłaty.

 • Czy Szkoła działa na zasadach studiów podyplomowych?

  Szkoła nie działa za zasadach studiów podyplomowych

 • Jak mogę zapisać się do Szkoły?

  Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie.

 • Czy można płacić w ratach?

  Tak jest możliwość płatności w ratach.

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

  Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty, I zjazd trwa 3 dni i zaczyna się w czwartek.

 • Czy jest egzamin końcowy?

  W trakcie trwania Szkoły odbywają się testy wiedzy, nie ma końcowego egzaminu

 • Jaki jest koszt Szkoły?

  Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 22 900 + VAT (23%) za osobę.

 • Jakie są promocje?

 • Jak długo trwają Szkoły?

  Harmonogramy dostępne są na podstronach Szkół.

 • Czy otrzymuję dyplom na zakończenie Szkoły?

  Po zakończeniu Szkoły Uczestnicy otrzymują dyplom z podaną liczbą godzin i podpisem trenera prowadzącego daną edycję.

 • Czy można uzyskać dofinansowanie?

  Szkoły są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.

Najbliższy termin
10 października 2024 - 10 maja 2025