fbpx
 • Szkoła
  Szkoła coachingu ONLINE
 • Najbliższy termin
  Brak terminu
Najbliższy termin
Brak terminu
Koszt uczestnictwa
12900 zł netto
Czas trwania
100 godzin akredytowanego szkolenia w ramach 10 dni szkoleniowych online w formie interaktywnej, sesji mentorskich i uzupełniającego szkolenia na platformie szkoleniowej.
Liczebność grupy
7 - 15 osób
Narzędzie
Zoom
Platforma e-learningowa

Zaproszenie:

Cele szkolenia

Profil uczestnika

Korzyści dla uczestnika

Historie naszych Absolwentów

Stosowane metody

Co wyróżnia Szkołę coachingu?

WARUNKI UCZESTNICTWA

Trenerzy House of Skills

 • Łada Drozda

 • Elżbieta Malkiewicz

Konsultanci

 • Izabela Kluzek-Kot

 • Natalia Włodarska

 • Ewa Kubica

 • Małgorzata Ziarko

NOWOŚĆ! Raty 0% PayU

Program szkoły
 • Rozwiń Zwiń

I Zjazd Bazowy program szkoły, podstawy coachingu (23-25.02.2024 r.) – stacjonarnie

W trakcie tego zjazdu uczestnicy zapoznają się z kodeksem etycznym ICF i kejsami – przykładami zastosowania go w obszarze biznesu. Dowiadują się, jak ustalać cele w coachingu zgodne z indywidualnym rozwojem klienta, jak i planowaną ścieżką rozwoju przewidzianą przez organizację.

 • Poruszane obszary:
 • Czym jest coaching? Jakie są różnice między coachingiem, a innymi formami rozwoju?
 • Kodeks Etyczny Coacha. Zawieranie kontraktu z klientem i z organizacją /sponsorem
 • Kluczowe kompetencje Coacha w kontekście osobistych zasobów uczestników
 • Standardy ICF w kwestii: budowania relacji z klientem, bezpośredniej komunikacji, zadawania pytań oraz dawania informacji zwrotnej
 • Jak planować i wyznaczać cele metodą SMART
 • Praca ze skalą
 • Doświadczenie prowadzenia indywidualnych sesji

Praca na platformie edukacyjnej 

II Zjazd Podstawowe kompetencje i wartości coacha (16-17.03.2024 r.) – online

W trakcie tego zjazdu uczestnicy dowiadują się, jak wygląda charakterystyka procesu coachingowego. Uczą się prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej. Poznają kluczowe kompetencje coacha wg International Coach Federation, takie jak: umiejętność słuchania i zadawania pytań, umiejętność zarządzania postępami i zaangażowaniem klienta, przekazywanie informacji zwrotnej, obecność coachingowa i umiejętność budowania świadomości klienta. Moduł ten pozwala również na nabycie umiejętności i narzędzi do pracy z wartościami i celami klienta, będącymi podstawą wewnętrznej motywacji.

Poruszane obszary:

 • Rozwój kluczowych kompetencji coacha
 • Model sesji coachingowych – GROW, STRZAŁA ericksonowska
 • Narzędzia pracy z klientami (koło życia, mapa marzeń, lustro)

Praca na platformie edukacyjnej 

Moduł „Ja jako coach – w oparciu o model Extended Disc®” (20.03.2024 r. 17.00-20.00) – online

III Zjazd Kwintesencja coachingu (13-14.04.2024 r.) – online

W trakcie tego zjazdu uczestnicy uczą się pracować z emocjami, postawami i przekonaniami klienta. Poznają narzędzia do pracy z obawą i wewnętrznym konfliktem, narzędzia do pracy z przekonaniami klienta. Uczą się, jak wzmacniać przekonania wspierające i niwelować przekonania ograniczające. Nabywają umiejętności pomagające wspierać klienta w odkrywaniu własnego potencjału i zasobów.

Poruszane obszary:

 • Praca z przekonaniami, postawami i emocjami klienta
 • Narzędzia do pracy z obawą i wewnętrznym konfliktem
 • Rozwój wybranych kompetencji coacha w kontekście standardów ICF przy pomocy różnych narzędzi, w tym: obraz, metodę VAKOG, model GROW, praca z krytykiem wewnętrzny
 • Wartość – podstawowa motywacja do działania – definiowanie osobistych wartości (motywacji)
 • Pytania pogłębiające i sięgające sedna w pracy z klientem

Sesje mentorskie grupowe (18:00 – 20:00) – online

Grupowe sesje mentorskie pozwalają na weryfikację i podniesienie swoich kompetencji coachingowych. Jest to intensywna sesja warsztatowa bazująca na doświadczeniu sesji mentorskich i ich superwizji: uczestnicy prowadzą między sobą sesje coachingowe, wcielając się na przemian w rolę coacha i klienta, otrzymując informację zwrotną od mentora oraz pozostałych uczestników. Uczestnicy uczą się stosować efektywne interwencje coachingowe w sytuacji konfliktu bądź impasu, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej wewnątrz organizacji.

IV Zjazd Doskonalenie warsztatu coacha (11-12.05.2024 r.) – online

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat narzędzi NLP, RTZ (racjonalna terapia zachowań) oraz innych narzędzi wspierających proces rozwoju klienta. Dzięki nim uczestnicy doskonalą swój warsztat, a także rozwijają kompetencje coachingowe. Uczestnicy uczą się, jak budować świadomość klientów poprzez:

 • Zmianę perspektywy, pracę z metaforą, obrazem (narzędzie Points of You)
 • Zwiększanie motywacji i efektywności (zadawanie pytań transformujących)
 • Poznanie strategii pozwalających na diagnozę aktualnego stanu, przeszkód i możliwości, a także kreowanie efektywnych rozwiązań możliwych do wdrożenia od zaraz

Sesje mentorskie grupowe (18:00 – 20:00) – online

Grupowe sesje mentorskie pozwalają na weryfikację i podniesienie swoich kompetencji coachingowych. Jest to intensywna sesja warsztatowa bazująca na doświadczeniu sesji mentorskich i ich superwizji: uczestnicy prowadzą między sobą sesje coachingowe, wcielając się na przemian w rolę coacha i klienta, otrzymując informację zwrotną od mentora oraz pozostałych uczestników. Uczestnicy uczą się stosować efektywne interwencje coachingowe w sytuacji konfliktu bądź impasu, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej wewnątrz organizacji.

V Zjazd Coach i co dalej? i zakończenie (08.06.2024 r.) – online

Podczas sesji „Coach i dalej” uczestnicy będą mogli zastanowić się i wypracować ścieżkę związaną z planowaniem swojej przyszłości w roli coacha. To czas przeznaczony na skonfrontowanie swoich wyobrażeń z coraz bardziej konkretną wizją przyszłości i przygotowaniem swojego planu działań.

Poruszane obszary:

 • Część 1. Zacznij od siebie i zdefiniuj czego naprawdę chcesz?
 • Co mam do zaoferowania jako coach (kim jestem jako coach), kim i gdzie są moi klienci?
 • Jakie są moje cele i co chcę osiągnąć?
 • Część 2. Różne drogi dalszego działania
 • Budowanie eksperckiej pozycji w organizacji
 • Budowanie pozycji poza organizacją
 • Decyzja należy do Ciebie – co z tym zrobisz? (moje cele i potrzeby)
 • Część 3. Jak wyróżnić się na rynku pełnym coachów
 • Jak dotrzeć do rynku – 2 drogi dalszego działania
 • Internet jako przestrzeń promocji własnej
 • Media społecznościowe – jak z nich korzystać, by dotrzeć do potencjalnych klientów? Dyskusja wokół najpopularniejszych mediów – Instagram, Facebook, Linkedin. 2 zasady działania, dzięki którym możesz osiągnąć sukces w mediach społecznościowych
 • Mój Action Plan

Sesje mentorskie indywidualne

Sesje mentorskie indywidualne pozwalają na indywidualną weryfikację i rozwój kompetencji coachingowych pod okiem mentora. Uczestnicy w trakcie trwania szkoły nagrywają trzy sesje coachingowe z klientami lub uczestnikami szkoły i przesyłają je do odsłuchu mentorowi. Na ich podstawie otrzymują informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji i ewentualnych obszarów do rozwoju.

 

 • Rozwiń Zwiń
Koszt uczestnictwa:
12900 zł
Klient instytucjonalny
Klient indywidualny
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

Program szkoły

I Zjazd Bazowy program szkoły, podstawy coachingu (23-25.02.2024 r.) – stacjonarnie

W trakcie tego zjazdu uczestnicy zapoznają się z kodeksem etycznym ICF i kejsami – przykładami zastosowania go w obszarze biznesu. Dowiadują się, jak ustalać cele w coachingu zgodne z indywidualnym rozwojem klienta, jak i planowaną ścieżką rozwoju przewidzianą przez organizację.

 • Poruszane obszary:
 • Czym jest coaching? Jakie są różnice między coachingiem, a innymi formami rozwoju?
 • Kodeks Etyczny Coacha. Zawieranie kontraktu z klientem i z organizacją /sponsorem
 • Kluczowe kompetencje Coacha w kontekście osobistych zasobów uczestników
 • Standardy ICF w kwestii: budowania relacji z klientem, bezpośredniej komunikacji, zadawania pytań oraz dawania informacji zwrotnej
 • Jak planować i wyznaczać cele metodą SMART
 • Praca ze skalą
 • Doświadczenie prowadzenia indywidualnych sesji

Praca na platformie edukacyjnej 

II Zjazd Podstawowe kompetencje i wartości coacha (16-17.03.2024 r.) – online

W trakcie tego zjazdu uczestnicy dowiadują się, jak wygląda charakterystyka procesu coachingowego. Uczą się prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej. Poznają kluczowe kompetencje coacha wg International Coach Federation, takie jak: umiejętność słuchania i zadawania pytań, umiejętność zarządzania postępami i zaangażowaniem klienta, przekazywanie informacji zwrotnej, obecność coachingowa i umiejętność budowania świadomości klienta. Moduł ten pozwala również na nabycie umiejętności i narzędzi do pracy z wartościami i celami klienta, będącymi podstawą wewnętrznej motywacji.

Poruszane obszary:

 • Rozwój kluczowych kompetencji coacha
 • Model sesji coachingowych – GROW, STRZAŁA ericksonowska
 • Narzędzia pracy z klientami (koło życia, mapa marzeń, lustro)

Praca na platformie edukacyjnej 

Moduł „Ja jako coach – w oparciu o model Extended Disc®” (20.03.2024 r. 17.00-20.00) – online

III Zjazd Kwintesencja coachingu (13-14.04.2024 r.) – online

W trakcie tego zjazdu uczestnicy uczą się pracować z emocjami, postawami i przekonaniami klienta. Poznają narzędzia do pracy z obawą i wewnętrznym konfliktem, narzędzia do pracy z przekonaniami klienta. Uczą się, jak wzmacniać przekonania wspierające i niwelować przekonania ograniczające. Nabywają umiejętności pomagające wspierać klienta w odkrywaniu własnego potencjału i zasobów.

Poruszane obszary:

 • Praca z przekonaniami, postawami i emocjami klienta
 • Narzędzia do pracy z obawą i wewnętrznym konfliktem
 • Rozwój wybranych kompetencji coacha w kontekście standardów ICF przy pomocy różnych narzędzi, w tym: obraz, metodę VAKOG, model GROW, praca z krytykiem wewnętrzny
 • Wartość – podstawowa motywacja do działania – definiowanie osobistych wartości (motywacji)
 • Pytania pogłębiające i sięgające sedna w pracy z klientem

Sesje mentorskie grupowe (18:00 – 20:00) – online

Grupowe sesje mentorskie pozwalają na weryfikację i podniesienie swoich kompetencji coachingowych. Jest to intensywna sesja warsztatowa bazująca na doświadczeniu sesji mentorskich i ich superwizji: uczestnicy prowadzą między sobą sesje coachingowe, wcielając się na przemian w rolę coacha i klienta, otrzymując informację zwrotną od mentora oraz pozostałych uczestników. Uczestnicy uczą się stosować efektywne interwencje coachingowe w sytuacji konfliktu bądź impasu, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej wewnątrz organizacji.

IV Zjazd Doskonalenie warsztatu coacha (11-12.05.2024 r.) – online

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat narzędzi NLP, RTZ (racjonalna terapia zachowań) oraz innych narzędzi wspierających proces rozwoju klienta. Dzięki nim uczestnicy doskonalą swój warsztat, a także rozwijają kompetencje coachingowe. Uczestnicy uczą się, jak budować świadomość klientów poprzez:

 • Zmianę perspektywy, pracę z metaforą, obrazem (narzędzie Points of You)
 • Zwiększanie motywacji i efektywności (zadawanie pytań transformujących)
 • Poznanie strategii pozwalających na diagnozę aktualnego stanu, przeszkód i możliwości, a także kreowanie efektywnych rozwiązań możliwych do wdrożenia od zaraz

Sesje mentorskie grupowe (18:00 – 20:00) – online

Grupowe sesje mentorskie pozwalają na weryfikację i podniesienie swoich kompetencji coachingowych. Jest to intensywna sesja warsztatowa bazująca na doświadczeniu sesji mentorskich i ich superwizji: uczestnicy prowadzą między sobą sesje coachingowe, wcielając się na przemian w rolę coacha i klienta, otrzymując informację zwrotną od mentora oraz pozostałych uczestników. Uczestnicy uczą się stosować efektywne interwencje coachingowe w sytuacji konfliktu bądź impasu, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej wewnątrz organizacji.

V Zjazd Coach i co dalej? i zakończenie (08.06.2024 r.) – online

Podczas sesji „Coach i dalej” uczestnicy będą mogli zastanowić się i wypracować ścieżkę związaną z planowaniem swojej przyszłości w roli coacha. To czas przeznaczony na skonfrontowanie swoich wyobrażeń z coraz bardziej konkretną wizją przyszłości i przygotowaniem swojego planu działań.

Poruszane obszary:

 • Część 1. Zacznij od siebie i zdefiniuj czego naprawdę chcesz?
 • Co mam do zaoferowania jako coach (kim jestem jako coach), kim i gdzie są moi klienci?
 • Jakie są moje cele i co chcę osiągnąć?
 • Część 2. Różne drogi dalszego działania
 • Budowanie eksperckiej pozycji w organizacji
 • Budowanie pozycji poza organizacją
 • Decyzja należy do Ciebie – co z tym zrobisz? (moje cele i potrzeby)
 • Część 3. Jak wyróżnić się na rynku pełnym coachów
 • Jak dotrzeć do rynku – 2 drogi dalszego działania
 • Internet jako przestrzeń promocji własnej
 • Media społecznościowe – jak z nich korzystać, by dotrzeć do potencjalnych klientów? Dyskusja wokół najpopularniejszych mediów – Instagram, Facebook, Linkedin. 2 zasady działania, dzięki którym możesz osiągnąć sukces w mediach społecznościowych
 • Mój Action Plan

Sesje mentorskie indywidualne

Sesje mentorskie indywidualne pozwalają na indywidualną weryfikację i rozwój kompetencji coachingowych pod okiem mentora. Uczestnicy w trakcie trwania szkoły nagrywają trzy sesje coachingowe z klientami lub uczestnikami szkoły i przesyłają je do odsłuchu mentorowi. Na ich podstawie otrzymują informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji i ewentualnych obszarów do rozwoju.

 

Koszt uczestnictwa

12900 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

FAQ

 • Czy Szkoła przygotowuje do egzaminu akredytacji?

  Program posiada akredytację ACSTH i przygotowuje do uzyskania certyfikatu International Coach Federation (ICF).

 • Ile godzin trwa Szkoła?

  100 godzinny program akredytowany ACSTH

 • Czy Szkoła spełnia warunki uzyskania akredytacji?

  Tak, Szkoła przygotowuje do akredytacji ICF na poziomie ACC

 • Jakie są warunki przyjęcia?

  Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdza możliwość udziału w szkole. W trakcie rozmowy weryfikowane są predyspozycje, postawa oraz gotowość do pracy potencjalnego uczestnika. Rozmowa pozwala także na upewnienie się zainteresowanych o zgodności ich oczekiwań z tym, co oferuje Szkoła.

  Warunkiem uczestnictwa w Szkole jest podpisanie Umowy. Umowę przesyłamy e-mailem, pocztą lub faksem po otrzymaniu zgłoszenia za pomocą Formularza zgłoszeniowego lub drogą mailową. O rezerwacji miejsc w danej edycji decyduje kolejność zgłoszeń; liczebność grupy – 15 osób.

 • Co trzeba zrobić aby skończyć Szkołę?

  Warunkiem ukończenia Szkoły, a tym samym otrzymania dyplomu, jest udział w minimum 100 godzinach zajęć oraz sesjach mentorskich oraz wniesienie całości opłaty. W przypadku udziału w Szkole w wymiarze mniejszym niż wskazany powyżej, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w Szkole ze wskazaniem liczby godzin odbytych zajęć.

 • Jak mogę zapisać się do Szkoły?

  Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie.

 • Dla kogo adresowana jest Szkoła?

  Do udziału w Szkole zapraszamy:

  • menedżerów, kadrę zarządzającą,
  • osoby zainteresowane pracą w charakterze coacha, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią
  • osoby pracujące w charakterze coacha, chcących zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do akredytacji ICF
  • osoby chcące rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o umiejętności coachingowe
  • osoby chcące rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne
  • osoby zainteresowane pracą w zakresie rozwoju swoich klientów – między innymi: trenerów, psychologów, psychoterapeutów, doradców zawodowych, rehabilitantów, trenerów personalnych, dietetyków, pracowników służb medycznych, pracowników opieki społecznej
 • W jakie dni odbywają się zajęcia?

  Zajęcia odbywają się weekend w godzinach 9:00 – 17:00, sesje mentorskie w tygodniu w godzinach 18:00 – 20:00

 • Czy jest egzamin końcowy?

  Nie ma egzaminu końcowego, Uczestnik ma 30 dni od daty zakończenia sesji mentorskiej grupowej na dostarczenie 3 nagrań sesji  indywidualnych (wraz z ich transkrypcjami). Nagrania przesłane po tym terminie będą odsłuchane za dodatkową opłatą w wysokości 184,50 zł netto za każdą sesje.

 • Jaki jest koszt uczestnictwa w Szkole?

  Koszt uczestnictwa w Szkole to 9900zł + 23% VAT.

 • Jakie są promocje?

 • Jak długo trwają Szkoły?

  Harmonogramy dostępne są na podstronach Szkół.

 • Czy otrzymuję dyplom na zakończenie Szkoły?

  Po zakończeniu Szkoły Uczestnicy otrzymują dyplom z podaną liczbą godzin i podpisem trenera prowadzącego daną edycję.

 • Czy można uzyskać dofinansowanie?

  Szkoły są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.

Najbliższy termin
Brak terminu