Szkoły tematyczne

Szkola coachingu

Szkoła coachingu online lato
Szkoła coachingu online lato

Szkoła coachingu to program przygotowujący do samodzielnej pracy w roli coacha. Umiejętności i kompetencje nabywane przez uczestników w ramach programu, są również niezwykle użyteczne w pracy menedżerów wszystkich szczebli, szczególnie w obecnych, pełnych wyzwań czasach.

Program posiada akredytację ACSTH i przygotowuje do uzyskania certyfikatu International Coach Federation (ICF).

Szkoły coachingu są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania do Szkoły. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres mailowy: szkoleniaotwarte@houseofskills.pl

Cele szkolenia:

 • Nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji coachingowych, w szczególności rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, takich jak zadawanie otwartych, pogłębiających pytań, aktywne słuchanie.
 • Zdobycie wiedzy na temat emocji i ich regulacji, umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi i rozmówcy.
 • Poszerzenie warsztatu menedżerskiego o coachingowy sposób pracy podwładnymi, wspierający ich samodzielność i zaangażowanie
 • Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia sesji business i life coachingu
 • Przygotowanie do akredytacji ICF na poziomie ACC

Profil uczestnika:

Do udziału w Szkole zapraszamy:

 • menedżerów, kadrę zarządzającą,
 • osób zainteresowanych pracą w charakterze coacha, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią
 • osób pracujących w charakterze coacha, chcących zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do akredytacji ICF
 • osób chcących rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie o umiejętności coachingowe
 • osób chcących rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne
 • osób zainteresowanych pracą w zakresie rozwoju swoich klientów – między innymi: trenerów, psychologów, psychoterapeutów, doradców zawodowych, rehabilitantów, trenerów personalnych, dietetyków, pracowników służb medycznych, pracowników opieki społecznej 

Korzyści dla uczestnika:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Przygotowanie do akredytacji coachingowej na poziomie ACC według standardów ICF (100 godzinny program akredytowany ACSTH)
 • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych wspierających nowy format przywództwa (uważność, obecność, głębokie słuchanie, zadawania kwestionujących pytań, zadawanie pytań o sedno)
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznej rozmowy rozwojowej z pracownikiem
 • Zwiększenie odporności na stres, radzenie sobie z emocjami własnymi i innych
 • Wykorzystywanie umiejętności i narzędzi coachingowych w pracy zdalnej, w zdalnym zarządzaniu zespołem
 • Własny proces rozwojowy wspierający uczestnika w dokonywaniu istotnych zmian dla siebie

Stosowane metody:

 • Szkoła coachingu zaprojektowana została w taki sposób, aby podczas interaktywnych sesji warsztatowych online uczestnicy w maksymalnym stopniu koncentrowali się na rozwoju umiejętności i warsztatu coacha w bezpośredniej interakcji z trenerem i innymi uczestnikami, a dedykowana platforma e-learningowa wspierała ich w łatwym i szybkim dostępie do potrzebnych materiałów i narzędzi edukacyjnych.
 • Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małych grupach (dwójkach, trójkach uczestników) z wykorzystaniem interaktywnych prezentacji, materiałów filmowych, case studies, ćwiczeń rozmów coachingowych, dyskusji, sesji superwizyjnych i wymiany doświadczeń. Pomiędzy sesjami warsztatowymi prowadzone są indywidualne sesje z mentorem z bezpośrednią informacją zwrotną od mentora dla każdego uczestnika.

Co wyróżnia Szkołę coachingu?

 • Akredytacja największej międzynarodowej organizacji ICF ( Program ACSTH)
 • Duże doświadczenie w zakresie kształcenia coachów (ponad 1500 osób przeszkolonych i przygotowanych do zawodu coacha)
 • Sprawdzony i rekomendowany program - zrealizowanych ponad 100 edycji Szkoły Coachingu
 • Doświadczona kadra trenersko- coachingowa posiadająca jednocześnie doświadczenie w biznesie
 • Nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu edukacji zdalnej, dzięki którym możliwe jest angażowanie uczestników w sposób nieodbiegający od sposobu pracy na sali szkoleniowej.

Wprowadzenie/Intro - spotkanie online 2 h
(10.06.2021 r. godzina 18:00 - 20:00)

Praca na platformie edukacyjnej - 8h 

I Zjazd
(26 - 27.06.2021 r.) Bazowy program szkoły, podstawy coachingu (16h), online

W trakcie tego zjazdu uczestnicy zapoznają się z kodeksem etycznym ICF i case’ ami zastosowania go w obszarze biznesu. Dowiedzą się, jak ustalać cele w coachingu zgodne z indywidualnym rozwojem klienta, jak i planowaną ścieżką rozwoju przewidzianą przez organizację.

Poruszane obszary:

 • Czym jest coaching? Jakie są różnice między coachingiem, a innymi formami rozwoju?
 • Kodeks Etyczny Coacha. Zawieranie kontraktu z klientem i z organizacją /sponsorem;
 • Kluczowe kompetencje Coacha w kontekście osobistych zasobów uczestników;
 • Standardy ICF w kwestii: budowania relacji z klientem, bezpośredniej komunikacji, zadawania pytań oraz dawania informacji zwrotnej;
 • Jak planować i wyznaczać cele metodą SMART;
 • Praca ze skalą;
 • Doświadczenie prowadzenia indywidualnych sesji.

Praca na platformie edukacyjnej - 8h  

II Zjazd
(10 - 11.07.2021 r.) Podstawowe kompetencje i wartości coacha - 16h, online

W trakcie tego zjazdu uczestnicy dowiadują się, jak wygląda charakterystyka procesu coachingowego. Uczą się prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej. Poznają kluczowe kompetencje coach’a wg International Coach Federation, takie jak: umiejętność słuchania i zadawania pytań, umiejętność zarządzania postępami i zaangażowaniem klienta, przekazywanie informacji zwrotnej, obecność coachingowa 
i umiejętność budowania świadomości klienta. Moduł ten pozwala również na nabycie umiejętności i narzędzi do pracy 
z wartościami i celami klienta, będącymi podstawą wewnętrznej motywacji.

Poruszane obszary:

 • Rozwój kluczowych kompetencji coacha;
 • Model sesji coachingowych - GROW, STRZAŁA ericksonowska;
 • Narzędzia pracy z klientami (koło życia, mapa marzeń, lustro);
 • Wartość – podstawowa motywacja do działania – definiowanie osobistych wartości (motywacji);
 • Pytania pogłębiające i sięgające sedna w pracy z klientem.

Praca na platformie edukacyjnej - 8h  

III Zjazd 
(28-29.08.2021 r.) Kwintesencja coachingu - 16h, online

W trakcie tego zjazdu uczestnicy uczą się pracować z emocjami, postawami i przekonaniami klienta. Poznają narzędzia do pracy z obawą i wewnętrznym konfliktem, narzędzia do pracy z przekonaniami klienta. Uczą się, jak wzmacniać przekonania wspierające i niwelować przekonania ograniczające. Nabywają umiejętności pomagające wspierać klienta w odkrywaniu własnego potencjału i zasobów.

Poruszane obszary:

 • Praca z przekonaniami, postawami i emocjami klienta;
 • Narzędzia do pracy z obawą i wewnętrznym konfliktem;
 • Rozwój wybranych kompetencji coacha w kontekście standardów ICF przy pomocy miedzy innymi:
  • pytań kartezjańskich,
  • metafory,
  • gorącego krzesła,
  • analogii,
  • metody Walta Disneya,
  • metody VAKOG. 

Sesje mentorskie grupowe on-line – 10h

IV Zjazd
(11 - 12.09.2021 r.) Doskonanielenie warsztatu coacha - 16h, online

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat narzędzi NLP, RTZ (racjonalna terapia zachowań) oraz innych wspierających proces rozwoju klienta. Dzięki dodatkowym narzędziom uczestnicy doskonalą swój warsztat, a także rozwijają kompetencje coachingowe. Uczestnicy uczą się, jak budować świadomość klientów poprzez:

 • Zmianę perspektywy, pracę z metaforą, obrazem (narzędzie Points of You);
 • Zwiększanie motywacji i efektywności (zadawanie pytań transformujących);
 • Poznanie strategii pozwalających na diagnozę aktualnego stanu, przeszkód i możliwości, a także kreowanie efektywnych rozwiązań możliwych do wdrożenia od zaraz;

Sesje mentorskie grupowe i indywdualne online – 3h

V Zjazd
(02.10.2021 r.)  Coach co dalej? + zakończenie - 8h, online

Podczas sesji „Coach i dalej” uczestnicy bedą mogli zastanowić się i wypracować ścieżkę związaną z planowaniem swojej przyszłości w roli coacha. To czas zaplanowany na skonfrontowanie swoich wyobrażeń z coraz bardziej konkretną wizją przyszłości i przygotowaniem swojego planu działań.

Poruszane obszary:

Część 1. Zacznij od siebie i zdefiniuj czego naprawdę chcesz?

 • Co mam do zaoferowania jako coach (kim jestem jako coach), kim i gdzie są moi klienci?
 • Jakie są moje cele i co chcę osiągnąć?

Część 2. Różne drogi dalszego działania

 • Budowanie eksperckiej pozycji w organizacji
 • Budowanie pozycji poza organizacja
 • Decyzja należy do Ciebie – co z tym zrobisz? (moje cele i potrzeby)

Część 3. Jak wyróżnić się na rynku pełnym coachów

 • Osiem ‚praw’ personal brandingu wg Petera Montoya
 • 5 sposobów budowania silnej marki osobistej
 • Plan działań

Grupowe sesje mentorskie ONLINE

Grupowe sesje mentorskie pozwalają na weryfikację i podniesienie swoich kompetencji coachingowych. Jest to intensywny dzień warsztatowy bazujący na doświadczeniu sesji mentorskich i ich superwizji: uczestnicy prowadzą między sobą sesje coachingowe, wcielając się na przemian w rolę coacha i klienta, otrzymując informację zwrotną od mentora oraz pozostałych uczestników. Uczestnicy uczą się stosować efektywne interwencje coachingowe w sytuacji konfliktu bądź impasu, zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej wewnątrz organizacji.

Terminy grupa A: 

 • 07.09 – 2h
 • 08.09 – 2h
 • 14.09 – 2h
 • 15.09 – 2h
 • 21.09 – 2h 

Spotkania mentoringowo-superwizyjne, egzaminujące, realizowane niestacjonarnie, on-line w formie teleklas w przypisanych do grupy kilku terminach. 

INDYWIDUALNE SESJE MENTORSKIE (3 H)

Pozwalają na indywidualną weryfikację i rozwój kompetencji coachingowych pod okiem mentora. Uczestnicy w trakcie trwania szkoły nagrywają trzy sesje coachingowe z klientami lub uczestnikami szkoły i przesyłają je do odsłuchu mentorowi. Na ich podstawie otrzymują informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji i ewentualnych obszarów do rozwoju.

Trenerzy House of Skills

Konsultanci

Liczebność grupy

 • 8 - 15 osób

Czas trwania (liczba dni)

 • 100 godzin akredytowanego szkolenia w ramach 13 dni szkoleniowych on-line w formie interaktywnej i uzupełniającego szkolenia na platformie szkoleniowej.

W cenie Szkoły zapewniamy:

 • udział w 13 dniach zajęć prowadzonych przez specjalistów z zakresu coachingu: wykwalifikowanych trenerów/ coachów oraz konsultantów biznesowych
 • naukę w małych grupach (maks. 15 osób)
 • indywidualne sesje mentor coachingu
 • możliwość konsultowania osobistych bieżących case’ów cochingowych w ramach sesji mentor coachingu
 • materiały szkoleniowe
 • Certyfikat Szkoły Coachingu ACSTH poświadczającymi odbycie kursu oraz sesji mentor-coachingu.

Warunki uczestnictwa: 

 • przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdza możliwość udziału w szkole. W trakcie rozmowy weryfikowane są predyspozycje, postawa oraz gotowość do pracy potencjalnego uczestnika. Rozmowa pozwala także na upewnienie się zainteresowanych o zgodności ich oczekiwań z tym, co oferuje Szkoła.
 • warunkiem uczestnictwa w Szkole jest podpisanie Umowy. Umowę przesyłamy e-mailem, pocztą lub faksem po otrzymaniu zgłoszenia za pomocą Formularza zgłoszeniowego lub drogą mailową
 • o rezerwacji miejsc w danej edycji decyduje kolejność zgłoszeń; liczebność grupy - 15 osób
 • warunkiem ukończenia Szkoły, a tym samym otrzymania dyplomu, jest udział w minimum 100 godzinach zajęć oraz sesjach mentorskich oraz wniesienie całości opłaty
 • w przypadku udziału w Szkole w wymiarze mniejszym niż wskazany powyżej, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w Szkole ze wskazaniem liczby godzin odbytych zajęć

Szkoły coachingu są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych, co oznacza, że można uzyskać aż do 80% dofinansowania do Szkoły. Z programu dofinansowania skorzystać mogą wszystkie mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem województwa pomorskiego i mazowieckiego.

Więcej informacji na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres mailowy: szkoleniaotwarte@houseofskills.pl

Koszt uczestnictwa

 • Dla klientów instytucjonalnych 7950 zł + 23% VAT, dla klientów indywidualnych 6464 zł + 23% VAT.* PLN za osobę (+23% VAT)

*Założenia:

 • 10 czerwca - 2 października 2021
Zgłoś udział - formularz zgłoszeniowy
Zobacz też:
Szkoła
przywództwa
Formularz kontaktowy
Jeśli chcesz nam zadać pytanie, przesłać komentarz lub zgłosić problem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.
 
Wyślij kopię do mnie na podany adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert od Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A. (właściciela marki House of Skills).
    Poinformowano mnie o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie. Więcej w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a za dodatkową i odrębną zgodą w celu przesyłania informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Ważne: strona wykorzystuje Cookies.

Używamy informacji zapisanych w Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zamknij