• Szkolenie
  [ONLINE] Skuteczne negocjacje biznesowe
 • Najbliższy termin
  17 - 19 stycznia 2022
Najbliższy termin
17 - 19 stycznia 2022
Pokaż wszystkie terminy Pokaż wszystkie terminy
Koszt uczestnictwa
2300 zł netto
Czas trwania
3 dni
Liczebność grupy
7 - 12 osób
Narzędzie
Zoom
Platforma e-learningowa
Padlet

Cele procesu rozwojowego

Rezultaty

Metoda

Program szkolenia
 • Rozwiń Zwiń

Sesja I

Wprowadzenie

Cele i założenia programu.

Ustalenie zasad współpracy.

Wzajemne przedstawienie się, integracja uczestników.

Strategie negocjacyjne

Strategie i style negocjacyjne – wprowadzenie do tematu.

Negocjacje problemowe:

 • Gra negocjacyjna „Alba i Batia”.
 • Omówienie zasad rozwiązań satysfakcjonujących obie strony oraz warunków sprzyjających trwałości zawieranych umów.

Negocjacje pozycyjne:

 • Gra negocjacyjna „Stok Edelweiss” – długofalowe konsekwencje rozwiązań wygrany – przegrany.
 • Kluczowe pojęcia w negocjacjach.
 • BATNA jako narzędzie budowania siły w negocjacjach.
 • Znaczenie pozycji otwarcia dla dalszego przebiegu negocjacji.
 • Zakotwiczanie rozmów.

Podsumowanie I modułu

 

Sesja II

Negocjacje pakietowe:

 • Gra negocjacyjna „Pracownik-Pracodawca” – negocjowanie kilku uzależnionych od siebie kwestii.
 • Elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań.
 • Zasady udzielania ustępstw w negocjacjach.

Przygotowanie do negocjacji

Alternatywy, warunki brzegowe, informacje o partnerze negocjacyjnym.

Metacele w negocjacjach.

Zdefiniowanie interesów i stanowisk jako sposób na budowanie satysfakcji obu stron procesu negocjacyjnego.

Rola badania potrzeb oraz sposoby pozyskiwania informacji o partnerze w negocjacjach.

Trójkąt satysfakcji:

 • Czym są interesy rzeczowe, proceduralne i psychologiczne.
 • Satysfakcja z relacji a wynik w negocjacjach.

Case study – symulacje rozmów negocjacyjnych z partnerem biznesowym. Ćwiczenie poznanych narzędzi i technik.

Ja jako negocjator

Indywidualne przyczyny problemów w prowadzeniu negocjacji.

Doskonalenie umiejętności odczytywania i rozumienia zachowań innych ludzi.

Negocjacje zespołowe – podział ról w zespole negocjacyjnym.

 

Sesja III

Zarządzanie sytuacją negocjacyjną

Triki negocjacyjne:

 • Jak na nie reagować?
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.

 

Gra negocjacyjne „Bella Donna – negocjacje zespołowe:

 • Jak dostosować techniki negocjacyjne do realnej siły, jaką dysponujemy?
 • Kształtowanie umiejętności zarządzania priorytetami w negocjacjach i znajdowania równowagi pomiędzy interesami różnych grup biorących udział w negocjacjach.
 • Jak wypracować trwałe porozumienie? Domykanie rozmowy negocjacyjnej.

 

Podsumowanie i przygotowanie Planów Zmian

 

 • Rozwiń Zwiń
Koszt uczestnictwa:
2300 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

Program szkolenia

Sesja I

Wprowadzenie

Cele i założenia programu.

Ustalenie zasad współpracy.

Wzajemne przedstawienie się, integracja uczestników.

Strategie negocjacyjne

Strategie i style negocjacyjne – wprowadzenie do tematu.

Negocjacje problemowe:

 • Gra negocjacyjna „Alba i Batia”.
 • Omówienie zasad rozwiązań satysfakcjonujących obie strony oraz warunków sprzyjających trwałości zawieranych umów.

Negocjacje pozycyjne:

 • Gra negocjacyjna „Stok Edelweiss” – długofalowe konsekwencje rozwiązań wygrany – przegrany.
 • Kluczowe pojęcia w negocjacjach.
 • BATNA jako narzędzie budowania siły w negocjacjach.
 • Znaczenie pozycji otwarcia dla dalszego przebiegu negocjacji.
 • Zakotwiczanie rozmów.

Podsumowanie I modułu

 

Sesja II

Negocjacje pakietowe:

 • Gra negocjacyjna „Pracownik-Pracodawca” – negocjowanie kilku uzależnionych od siebie kwestii.
 • Elastyczność w poszukiwaniu rozwiązań.
 • Zasady udzielania ustępstw w negocjacjach.

Przygotowanie do negocjacji

Alternatywy, warunki brzegowe, informacje o partnerze negocjacyjnym.

Metacele w negocjacjach.

Zdefiniowanie interesów i stanowisk jako sposób na budowanie satysfakcji obu stron procesu negocjacyjnego.

Rola badania potrzeb oraz sposoby pozyskiwania informacji o partnerze w negocjacjach.

Trójkąt satysfakcji:

 • Czym są interesy rzeczowe, proceduralne i psychologiczne.
 • Satysfakcja z relacji a wynik w negocjacjach.

Case study – symulacje rozmów negocjacyjnych z partnerem biznesowym. Ćwiczenie poznanych narzędzi i technik.

Ja jako negocjator

Indywidualne przyczyny problemów w prowadzeniu negocjacji.

Doskonalenie umiejętności odczytywania i rozumienia zachowań innych ludzi.

Negocjacje zespołowe – podział ról w zespole negocjacyjnym.

 

Sesja III

Zarządzanie sytuacją negocjacyjną

Triki negocjacyjne:

 • Jak na nie reagować?
 • Sposoby radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.

 

Gra negocjacyjne „Bella Donna – negocjacje zespołowe:

 • Jak dostosować techniki negocjacyjne do realnej siły, jaką dysponujemy?
 • Kształtowanie umiejętności zarządzania priorytetami w negocjacjach i znajdowania równowagi pomiędzy interesami różnych grup biorących udział w negocjacjach.
 • Jak wypracować trwałe porozumienie? Domykanie rozmowy negocjacyjnej.

 

Podsumowanie i przygotowanie Planów Zmian

 

Koszt uczestnictwa

2300 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

FAQ

Masz pytania? Być może tutaj znajdziesz odpowiedź
 • Jaka jest cena szkolenia?

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 2 300 zł netto. Do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Jaki jest najbliższy termin szkolenia?

  Zarówno najbliższy, jak i wszystkie zaplanowane terminy można sprawdzić na podstronie szkolenia.

 • Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie dedykowane jest dla pracowników różnych szczebli i specjalizacji negocjujący z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

 • W czym to szkolenie jest lepsze od innych, dostępnych na rynku?

  Bazujemy na autorskim know-how, w tym na autorskich grach negocjacyjnych, scenkach, symulacjach. Pracujemy w małych grupach (do 12 osób).

 • Jak długo trwa szkolenie?

  Szkolenie trwa 2 dni, w godzinach 9:00 – 17:00.

 • Jak zapisać się na szkolenie?

  Aby się zapisać najpierw należy wybrać temat, wejść na podstronę wybranego szkolenia i wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy. Można zrobić to na dwa sposoby – albo wypełnić formularz elektroniczny, albo pobrać go w pliku, wypełnić i wysłać jego skan na adres szkoleniaotwarte@houseofskills.pl.

 • Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

  Tak, szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczonego przez trenera prowadzącego.

 • Gdzie odbywa się szkolenie?

  Szkolenia otwarte organizowane są w naszej siedzibie na ul. Równoległej 4A lub w profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych na terenie Warszawy. Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z miejscem szkolenia przesyłane są około 1,5 tygodnia przed jego rozpoczęciem.

 • Co wchodzi w cenę szkolenia?

  Cena szkolenia zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, wykorzystania platform i innych narzędzi przewidzianych w programie. W przypadku szkoleń stacjonarnych w cenę wliczone są również koszty obiadu oraz napojów i przekąsek serwowanych podczas przerw kawowych.

 • Jak mogę zapłacić za szkolenie?

  Akceptujemy przelewy oraz płatności kartą kredytową, których można dokonać w siedzibie naszej firmy.

 • Jaka jest minimalna i maksymalna liczba uczestników?

  Szkolenia stacjonarne prowadzimy w grupach 6 – 12 osobowych, a w warsztatach online uczestnicy od 8 do 15 osób.

 • Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

  Tak, w trakcie szkolenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe w postaci podręczników i zeszytów ćwiczeń. Jeśli przewiduje to program konkretnego szkolenia, udostępniamy również e-szkolenia lub materiały dostarczane przez platformy elektroniczne.

 • Czy jeśli zgłoszę i się i zrezygnuję, muszę ponieść jakieś koszty?

  W przypadku rezygnacji na 8 lub więcej dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia. Powstała w ten sposób należność zostanie potrącona od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. Jeżeli zgłoszona osoba nie dokonała wcześniej zapłaty, zobowiązana jest do uregulowania noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

  W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na 1 lub 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zachowujemy prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

 • Czy są teraz jakieś promocje?

  Aktualne promocje dostępne są na naszej stronie: https://www.houseofskills.pl/pl/35,nasze-promocje.html

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.

Najbliższy termin
17 - 19 stycznia 2022