• Szkolenie
  Optymalna motywacja TM wg Blancharda
 • Najbliższy termin
  03 - 04 lutego 2022
Najbliższy termin
03 - 04 lutego 2022
Pokaż wszystkie terminy Pokaż wszystkie terminy
Koszt uczestnictwa
3200 zł netto
Czas trwania
2 dni
Liczebność grupy
7 - 12 osób

Cel szkolenia:

Profil uczestnika:

W organizacjach, w których funkcjonuje Optymalna motywacja™ wg Blancharda

Stosowane metody

Program szkolenia
 • Rozwiń Zwiń

Wprowadzenie

 • Najlepsze praktyki motywacyjne– z jakich narzędzi już korzystamy w celu budowania zaangażowania pracowników.
 • Optoloty – doświadczenie motywacji w działaniu.
 • Tradycyjne podejście do motywacji – przegląd teorii motywacyjnych.

Podejście

 • Różnica między tradycyjnym rozumieniem motywacji, a Optymalna motywacja™ wg Blancharda
 • Konsekwencje poszczególnych podejść dla budowania motywacji i zaangażowania pracowników.
 • Spektrum motywacji – 6 perspektyw motywacyjnych od braku zainteresowania po tzw. przepływ (flow).

Wymiary motywacji

 • Jakość samoregulacji – sposoby i techniki zarządzania swoimi emocjami, myślami i zachowaniami ukierunkowane na osiągnięcie celu.
 • Podstawowe potrzeby psychologiczne człowieka:
  • Umiejętność diagnozy poziomu zaspokojenia poszczególnych potrzeb w kontekście konkretnego celu, zadania lub sytuacji.
  • Jak zaspokajanie poszczególnych potrzeb wpływa na motywację?

Aktywacja własnej motywacji

 • Praca nad własną motywacją w kontekście konkretnego wybranego przez siebie celu za pomocą technik wzbudzania Optymalnej motywacji™ wg Blancharda

Podsumowanie procesu uruchamiania motywacji- 5 kroków:

 • Autodiagnoza wymiarów perspektywy motywacyjnej.
 • Identyfikacja bieżącej perspektywy motywacyjnej
 • Wybór perspektywy docelowej.
 • Zmiana perspektywy.
 • Refleksja.

Rola menedżera w budowaniu motywacji zaangażowania pracowników

 • Diagnoza motywacji uczestników do pracy z motywacją współpracowników.
 • Konsekwencje własnej motywacji dla motywacji współpracowników.

Techniki pracy z motywacją

 • Odwołanie się do wartości – siła dlaczego.
 • Powiązanie z indywidualnymi celami.

Wzbudzanie motywacji wśród współpracowników – praktyczne narzędzia i techniki budowania motywacji i zaangażowania pracowników.

 • Rozmowy MOCy (Motivational Outlook Conversations):
  • Diagnoza samopoczucia, samoregulacji i poziomu zaspokojenia potrzeb psychologicznych.
  • Wykorzystanie technik zmiany perspektywy motywacyjnej w rozmowie ze współpracownikami.
 • Najlepsze praktyki budowania optymalnej motywacji w oparciu o zaspokajanie poszczególnych potrzeb – co już w organizacji mamy, z czego możemy skorzystać?
 • Język Optymalnej motywacji – na co zwracać szczególną uwagę w komunikacji, aby budować motywację i zaangażowanie pracowników.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 • Rozwiń Zwiń
Koszt uczestnictwa:
3200 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • Najlepsze praktyki motywacyjne– z jakich narzędzi już korzystamy w celu budowania zaangażowania pracowników.
 • Optoloty – doświadczenie motywacji w działaniu.
 • Tradycyjne podejście do motywacji – przegląd teorii motywacyjnych.

Podejście

 • Różnica między tradycyjnym rozumieniem motywacji, a Optymalna motywacja™ wg Blancharda
 • Konsekwencje poszczególnych podejść dla budowania motywacji i zaangażowania pracowników.
 • Spektrum motywacji – 6 perspektyw motywacyjnych od braku zainteresowania po tzw. przepływ (flow).

Wymiary motywacji

 • Jakość samoregulacji – sposoby i techniki zarządzania swoimi emocjami, myślami i zachowaniami ukierunkowane na osiągnięcie celu.
 • Podstawowe potrzeby psychologiczne człowieka:
  • Umiejętność diagnozy poziomu zaspokojenia poszczególnych potrzeb w kontekście konkretnego celu, zadania lub sytuacji.
  • Jak zaspokajanie poszczególnych potrzeb wpływa na motywację?

Aktywacja własnej motywacji

 • Praca nad własną motywacją w kontekście konkretnego wybranego przez siebie celu za pomocą technik wzbudzania Optymalnej motywacji™ wg Blancharda

Podsumowanie procesu uruchamiania motywacji- 5 kroków:

 • Autodiagnoza wymiarów perspektywy motywacyjnej.
 • Identyfikacja bieżącej perspektywy motywacyjnej
 • Wybór perspektywy docelowej.
 • Zmiana perspektywy.
 • Refleksja.

Rola menedżera w budowaniu motywacji zaangażowania pracowników

 • Diagnoza motywacji uczestników do pracy z motywacją współpracowników.
 • Konsekwencje własnej motywacji dla motywacji współpracowników.

Techniki pracy z motywacją

 • Odwołanie się do wartości – siła dlaczego.
 • Powiązanie z indywidualnymi celami.

Wzbudzanie motywacji wśród współpracowników – praktyczne narzędzia i techniki budowania motywacji i zaangażowania pracowników.

 • Rozmowy MOCy (Motivational Outlook Conversations):
  • Diagnoza samopoczucia, samoregulacji i poziomu zaspokojenia potrzeb psychologicznych.
  • Wykorzystanie technik zmiany perspektywy motywacyjnej w rozmowie ze współpracownikami.
 • Najlepsze praktyki budowania optymalnej motywacji w oparciu o zaspokajanie poszczególnych potrzeb – co już w organizacji mamy, z czego możemy skorzystać?
 • Język Optymalnej motywacji – na co zwracać szczególną uwagę w komunikacji, aby budować motywację i zaangażowanie pracowników.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Koszt uczestnictwa

3200 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT
 • Jak zapisać się na szkolenie?

  Aby się zapisać najpierw należy wybrać temat, wejść na podstronę wybranego szkolenia i wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy. Można zrobić to na dwa sposoby – albo wypełnić formularz elektroniczny, albo pobrać go w pliku, wypełnić i wysłać jego skan na adres szkoleniaotwarte@houseofskills.pl.

 • Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

  Tak, szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczonego przez trenera prowadzącego.

 • Gdzie odbywa się szkolenie?

  Szkolenia otwarte organizowane są w naszej siedzibie na ul. Równoległej 4A lub w profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych na terenie Warszawy. Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z miejscem szkolenia przesyłane są około 1,5 tygodnia przed jego rozpoczęciem.

 • Co wchodzi w cenę szkolenia?

  Cena szkolenia zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, wykorzystania platform i innych narzędzi przewidzianych w programie. W przypadku szkoleń stacjonarnych w cenę wliczone są również koszty obiadu oraz napojów i przekąsek serwowanych podczas przerw kawowych.

 • Jak mogę zapłacić za szkolenie?

  Akceptujemy przelewy oraz płatności kartą kredytową, których można dokonać w siedzibie naszej firmy.

 • Jaka jest minimalna i maksymalna liczba uczestników?

  Szkolenia stacjonarne prowadzimy w grupach 6 – 12 osobowych, a w warsztatach online uczestnicy od 8 do 15 osób.

 • Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

  Tak, w trakcie szkolenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe w postaci podręczników i zeszytów ćwiczeń. Jeśli przewiduje to program konkretnego szkolenia, udostępniamy również e-szkolenia lub materiały dostarczane przez platformy elektroniczne.

 • Czy jeśli zgłoszę i się i zrezygnuję, muszę ponieść jakieś koszty?

  W przypadku rezygnacji na 8 lub więcej dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia. Powstała w ten sposób należność zostanie potrącona od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. Jeżeli zgłoszona osoba nie dokonała wcześniej zapłaty, zobowiązana jest do uregulowania noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

  W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na 1 lub 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zachowujemy prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

 • Czy są teraz jakieś promocje?

  Aktualne promocje dostępne są na naszej stronie: https://www.houseofskills.pl/pl/35,nasze-promocje.html

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.

Najbliższy termin
03 - 04 lutego 2022