fbpx
 • Szkolenie
  Coaching Essentials® Blancharda
 • Najbliższy termin
  11 - 12 lipca 2024
Najbliższy termin
11 - 12 lipca 2024
Pokaż wszystkie terminy Pokaż wszystkie terminy
Koszt uczestnictwa
3900 zł netto
Czas trwania
2 dni
Liczebność grupy
7 - 12 osób

Co o programie mówi jego autorka - Madeleine Blanchard

Profil uczestnika

Cele procesu rozwojowego

Rezultaty

Metoda

Co otrzymujesz?

Gdzie odbywa się szkolenie?

Program szkolenia
 • Rozwiń Zwiń

Program Coaching Essentials® Blancharda pozwala menedżerom włączyć coaching do swojego stylu przywództwa i doskonalić umiejętność wspierania w rozwoju swoich pracowników. Robimy to w czterech krokach, które stanowią jednocześnie kanwę warsztatu:

 1. Przyjmij postawę coachingową
 2. Naucz się struktury rozmowy coachingowej
 3. Przećwicz strukturę rozmowy coachingowej i kluczowe umiejętności
 4. Zastosuj zdobyte umiejętności w praktyce

Pierwszy dzień warsztatu

Wprowadzenie

 • Czym jest coaching menedżerski?
 • Coaching formalny i nieformalny. Kiedy prowadzić rozmowy coachingowe, a kiedy ich nie prowadzić?

Postawa coachingowa

 • Postawa coachingowa. Od mówienia do słuchania i pytania.

Struktura rozmowy coachingowej

 • Nawiąż kontakt: zbuduj zaufanie i pozytywną relację
 • Uzgodnij temat i cele
 • Angażuj: współpracuj, aby stworzyć plan działań
 • Podsumuj uzgodnienia i zakresy odpowiedzialności

Drugi dzień warsztatu

Cztery kluczowe umiejętności coachingowe

 • Słuchaj, by się dowiedzieć: słuchaj z intencją zrozumienia perspektywy pracownika
 • Pytaj o pomysły: pytaj, by rozmówca generował pomysły
 • Pokaż swoją perspektywę: dziel się istotnymi informacjami
 • Okazuj zaufanie: wzmacniaj wiarę w siebie i zaangażowanie

Wdrożenie

 • Coaching na moim stanowisku: gdzie jestem teraz, a gdzie chcę być i będę za rok?
 • Zamiary przekładają się na działania: plan wdrożenia, zapoznanie z materiałem CE® Challange
 • Podsumowanie
 • Rozwiń Zwiń
Koszt uczestnictwa:
3900 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

Program szkolenia

Program Coaching Essentials® Blancharda pozwala menedżerom włączyć coaching do swojego stylu przywództwa i doskonalić umiejętność wspierania w rozwoju swoich pracowników. Robimy to w czterech krokach, które stanowią jednocześnie kanwę warsztatu:

 1. Przyjmij postawę coachingową
 2. Naucz się struktury rozmowy coachingowej
 3. Przećwicz strukturę rozmowy coachingowej i kluczowe umiejętności
 4. Zastosuj zdobyte umiejętności w praktyce

Pierwszy dzień warsztatu

Wprowadzenie

 • Czym jest coaching menedżerski?
 • Coaching formalny i nieformalny. Kiedy prowadzić rozmowy coachingowe, a kiedy ich nie prowadzić?

Postawa coachingowa

 • Postawa coachingowa. Od mówienia do słuchania i pytania.

Struktura rozmowy coachingowej

 • Nawiąż kontakt: zbuduj zaufanie i pozytywną relację
 • Uzgodnij temat i cele
 • Angażuj: współpracuj, aby stworzyć plan działań
 • Podsumuj uzgodnienia i zakresy odpowiedzialności

Drugi dzień warsztatu

Cztery kluczowe umiejętności coachingowe

 • Słuchaj, by się dowiedzieć: słuchaj z intencją zrozumienia perspektywy pracownika
 • Pytaj o pomysły: pytaj, by rozmówca generował pomysły
 • Pokaż swoją perspektywę: dziel się istotnymi informacjami
 • Okazuj zaufanie: wzmacniaj wiarę w siebie i zaangażowanie

Wdrożenie

 • Coaching na moim stanowisku: gdzie jestem teraz, a gdzie chcę być i będę za rok?
 • Zamiary przekładają się na działania: plan wdrożenia, zapoznanie z materiałem CE® Challange
 • Podsumowanie

Koszt uczestnictwa

3900 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

FAQ

Masz pytania? Być może tutaj znajdziesz odpowiedź
 • Jaki jest najbliższy termin szkolenia?

  Zarówno najbliższy, jak i wszystkie zaplanowane terminy można sprawdzić na podstronie szkolenia.

 • Dla kogo jest to szkolenie?

  Coaching Essentials® Blancharda bazuje na założeniu, że każdy menedżer może występować w roli coacha. Program przeznaczony jest dla osób, które zarządzają ludźmi – niezależnie od doświadczenia i stażu pracy na swoim stanowisku. Do udziału w szkoleniu zapraszamy kadrę kierowniczą, menedżerów wszystkich szczebli, project menedżerów i inne osoby, dla których rozwój pracowników jest warunkiem efektywnej realizacji celów biznesowych.

 • W czym to szkolenie jest lepsze od innych, dostępnych na rynku?

  Program został opracowany przez konsultantów firmy The Ken Blanchard Companies i zaadaptowany do polskich warunków kulturowych przez zespół ekspertów House of Skills. Jest odpowiedzią na wyzwania organizacji, w których:

  • Sukces w dużej mierze zależy od poziomu zaangażowania i samodzielności pracowników,
  • Cele krótko- i długoterminowe są ambitne i wymagają od pracowników ciągłego rozwoju,
  • Wyzwania rynkowe wymuszają dynamiczne zmiany sposobu działania,
  • Wyraźnie zaznacza się potrzeba innowacji i ciągłego podnoszenia poprzeczki,
  • Od liderów oczekuje się partnerskiego, opartego na autentycznych relacjach podejścia do zarządzania
 • Jak długo trwa szkolenie?

  W wersji stacjonarnej (w klasie) to dwa dni warsztatowe, od 9 do 17.

 • Jak zapisać się na szkolenie?

  Aby się zapisać najpierw należy wybrać temat, wejść na podstronę wybranego szkolenia i wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy. Można zrobić to na dwa sposoby – albo wypełnić formularz elektroniczny, albo pobrać go w pliku, wypełnić i wysłać jego skan na adres szkoleniaotwarte@houseofskills.pl.

 • Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

  Tak, szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczonego przez trenera prowadzącego.

 • Gdzie odbywa się szkolenie?

  Szkolenia otwarte organizowane są w naszej siedzibie na ul. Równoległej 4A lub w profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych na terenie Warszawy. Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z miejscem szkolenia przesyłane są około 1,5 tygodnia przed jego rozpoczęciem.

 • Co wchodzi w cenę szkolenia?

  Cena szkolenia zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, wykorzystania platform i innych narzędzi przewidzianych w programie. W przypadku szkoleń stacjonarnych w cenę wliczone są również koszty obiadu oraz napojów i przekąsek serwowanych podczas przerw kawowych.

 • Jak mogę zapłacić za szkolenie?

  Akceptujemy przelewy oraz płatności kartą kredytową, których można dokonać w siedzibie naszej firmy.

 • Jaka jest minimalna i maksymalna liczba uczestników?

  Szkolenia stacjonarne prowadzimy w grupach 6 – 12 osobowych, a w warsztatach online uczestnicy od 8 do 15 osób.

 • Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

  Tak, w trakcie szkolenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe w postaci podręczników i zeszytów ćwiczeń. Jeśli przewiduje to program konkretnego szkolenia, udostępniamy również e-szkolenia lub materiały dostarczane przez platformy elektroniczne.

 • Czy jeśli zgłoszę i się i zrezygnuję, muszę ponieść jakieś koszty?

  W przypadku rezygnacji na 8 lub więcej dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia. Powstała w ten sposób należność zostanie potrącona od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. Jeżeli zgłoszona osoba nie dokonała wcześniej zapłaty, zobowiązana jest do uregulowania noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

  W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na 1 lub 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zachowujemy prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

 • Czy są teraz jakieś promocje?

  Aktualne promocje dostępne są na naszej stronie: https://www.houseofskills.pl/pl/35,nasze-promocje.html

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.

Najbliższy termin
11 - 12 lipca 2024