fbpx
 • Szkolenie
  Asertywność w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Najbliższy termin
  Brak terminu
Najbliższy termin
Brak terminu
Koszt uczestnictwa
3590 zł netto
Czas trwania
2 dni
Liczebność grupy
6 - 12 osób

Profil uczestnika

Cele procesu rozwojowego

Rezultaty

Metoda

Program szkolenia
 • Rozwiń Zwiń

Czym jest konflikt. Właściwości sytuacji konfliktowej. Źródła konfliktów

 • Wprowadzenie. Praca warsztatowa wokół sytuacji konfliktowych z którymi uczestnicy mają do czynienia w codziennej pracy
 • Analiza przyczyn powstawania nieporozumień, barier emocjonalnych i komunikacyjnych. Symulacja podczas, której uczestnicy mają do wykonania zadanie wymagające dojścia do porozumienia w sytuacji rozbieżnych opinii, motywacji, argumentów i oczekiwań

 Rodzaje konfliktów. Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych

 • Wprowadzenie modelu Koła konfliktu (konflikt danych, relacji, wartości, interesów i struktury) – konkretne przykłady konfliktów biznesowych
 • Jak pozbyć się „czapy konfliktu”? Możliwe sposoby postępowania w zależności od rodzaju konfliktu: narzędzia reagowania w konflikcie danych, konflikcie wartości, konflikcie relacji
 • Metody przełamywania impasu. Praca warsztatowa w oparciu o mapę interesariuszy

Zachowania w konflikcie – asertywne wyrażanie myśli, argumentów, opinii, oczekiwań

 • Jak ludzie reagują na konflikt – wzorce zachowań w konflikcie: asertywność, uległość, manipulacja, agresja. Szanse i zagrożenia każdego stylu
 • Jak ja reaguję na konflikt? Kwestionariusz oraz praca na własnych case’ach
 • Odgrywanie scenek osadzonych w środowisku zawodowym uczestników. Scenki są skonstruowane tak, aby uczestnicy doświadczyli różnych trudnych interpersonalnie sytuacji zawodowych. W omówieniu scenek nacisk położony jest na:
  • jednoznaczność i czytelność przekazywanych komunikatów i informacji
  • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • dbałość o relacje i atmosferę rozmowy
  • radzenie sobie z własnymi emocjami
  • adekwatne reagowanie na emocje rozmówcy
  • diagnozę konfliktu i dobór adekwatnej strategii jego rozwiązywania

Asertywna postawa a rozwiązywanie konfliktów

 • Postawa asertywna: ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. Moje przekonania anty-asertywne. Jak je zmienić? 10 praw asertywnego człowieka. Pogłębiona praca indywidualna
 • Praca nad asertywną postawą: gdy nie mogę powiedzieć: „tak”, gdy chcę powiedzieć „dość”, dlaczego nie dopytuję, dlaczego nie odmawiam?
 • Gra zespołowa, podczas której uczestnicy już na poziomie scenariuszy będą w sytuacji konfliktowej. Jednak powodzenie przedsięwzięcia zależy od umiejętności sprowadzenia konfliktu do struktury i interesów oraz dbania o swoje granice i nieprzekraczania granic rozmówcy

Podsumowanie

 • Plan działania – w jakich realnych sytuacjach mogę wykorzystać doświadczenia z tego szkolenia
 • Rozwiń Zwiń
Koszt uczestnictwa:
3590 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

Program szkolenia

Czym jest konflikt. Właściwości sytuacji konfliktowej. Źródła konfliktów

 • Wprowadzenie. Praca warsztatowa wokół sytuacji konfliktowych z którymi uczestnicy mają do czynienia w codziennej pracy
 • Analiza przyczyn powstawania nieporozumień, barier emocjonalnych i komunikacyjnych. Symulacja podczas, której uczestnicy mają do wykonania zadanie wymagające dojścia do porozumienia w sytuacji rozbieżnych opinii, motywacji, argumentów i oczekiwań

 Rodzaje konfliktów. Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych

 • Wprowadzenie modelu Koła konfliktu (konflikt danych, relacji, wartości, interesów i struktury) – konkretne przykłady konfliktów biznesowych
 • Jak pozbyć się „czapy konfliktu”? Możliwe sposoby postępowania w zależności od rodzaju konfliktu: narzędzia reagowania w konflikcie danych, konflikcie wartości, konflikcie relacji
 • Metody przełamywania impasu. Praca warsztatowa w oparciu o mapę interesariuszy

Zachowania w konflikcie – asertywne wyrażanie myśli, argumentów, opinii, oczekiwań

 • Jak ludzie reagują na konflikt – wzorce zachowań w konflikcie: asertywność, uległość, manipulacja, agresja. Szanse i zagrożenia każdego stylu
 • Jak ja reaguję na konflikt? Kwestionariusz oraz praca na własnych case’ach
 • Odgrywanie scenek osadzonych w środowisku zawodowym uczestników. Scenki są skonstruowane tak, aby uczestnicy doświadczyli różnych trudnych interpersonalnie sytuacji zawodowych. W omówieniu scenek nacisk położony jest na:
  • jednoznaczność i czytelność przekazywanych komunikatów i informacji
  • sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • dbałość o relacje i atmosferę rozmowy
  • radzenie sobie z własnymi emocjami
  • adekwatne reagowanie na emocje rozmówcy
  • diagnozę konfliktu i dobór adekwatnej strategii jego rozwiązywania

Asertywna postawa a rozwiązywanie konfliktów

 • Postawa asertywna: ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. Moje przekonania anty-asertywne. Jak je zmienić? 10 praw asertywnego człowieka. Pogłębiona praca indywidualna
 • Praca nad asertywną postawą: gdy nie mogę powiedzieć: „tak”, gdy chcę powiedzieć „dość”, dlaczego nie dopytuję, dlaczego nie odmawiam?
 • Gra zespołowa, podczas której uczestnicy już na poziomie scenariuszy będą w sytuacji konfliktowej. Jednak powodzenie przedsięwzięcia zależy od umiejętności sprowadzenia konfliktu do struktury i interesów oraz dbania o swoje granice i nieprzekraczania granic rozmówcy

Podsumowanie

 • Plan działania – w jakich realnych sytuacjach mogę wykorzystać doświadczenia z tego szkolenia

Koszt uczestnictwa

3590 zł
powyższa kwota jest kwotą netto
i zostanie powiększona o podatek VAT

FAQ

 • Dla kogo jest to szkolenie?

  Szkolenie dedykowane jest dla osób, którym zależy na zwiększeniu umiejętności zarządzania konfliktem i asertywnej komunikacji.

 • Jaki jest najbliższy termin szkolenia?

  Zarówno najbliższy, jak i wszystkie zaplanowane terminy można sprawdzić na podstronie szkolenia.

 • W czym to szkolenie jest lepsze od innych, dostępnych na rynku?

  Warsztat skupiony jest na budowie odpowiedniej postawy i rozwijaniu umiejętności związanych z budowaniem dialogu. Szereg praktycznych ćwiczeń pomaga w doświadczeniu

 • Jak długo trwa szkolenie?

  Szkolenie trwa 2 dni, w godzinach 9:00 – 17:00.

 • Jak zapisać się na szkolenie?

  Aby się zapisać najpierw należy wybrać temat, wejść na podstronę wybranego szkolenia i wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy. Można zrobić to na dwa sposoby – albo wypełnić formularz elektroniczny, albo pobrać go w pliku, wypełnić i wysłać jego skan na adres szkoleniaotwarte@houseofskills.pl.

 • Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam zaświadczenie?

  Tak, szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu poświadczonego przez trenera prowadzącego.

 • Gdzie odbywa się szkolenie?

  Szkolenia otwarte organizowane są w naszej siedzibie na ul. Równoległej 4A lub w profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowych na terenie Warszawy. Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z miejscem szkolenia przesyłane są około 1,5 tygodnia przed jego rozpoczęciem.

 • Co wchodzi w cenę szkolenia?

  Cena szkolenia zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych, wykorzystania platform i innych narzędzi przewidzianych w programie. W przypadku szkoleń stacjonarnych w cenę wliczone są również koszty obiadu oraz napojów i przekąsek serwowanych podczas przerw kawowych.

 • Jak mogę zapłacić za szkolenie?

  Akceptujemy przelewy oraz płatności kartą kredytową, których można dokonać w siedzibie naszej firmy.

 • Jaka jest minimalna i maksymalna liczba uczestników?

  Szkolenia stacjonarne prowadzimy w grupach 6 – 12 osobowych, a w warsztatach online uczestnicy od 8 do 15 osób.

 • Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

  Tak, w trakcie szkolenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe w postaci podręczników i zeszytów ćwiczeń. Jeśli przewiduje to program konkretnego szkolenia, udostępniamy również e-szkolenia lub materiały dostarczane przez platformy elektroniczne.

 • Czy jeśli zgłoszę i się i zrezygnuję, muszę ponieść jakieś koszty?

  W przypadku rezygnacji na 8 lub więcej dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zastrzegamy sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia. Powstała w ten sposób należność zostanie potrącona od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. Jeżeli zgłoszona osoba nie dokonała wcześniej zapłaty, zobowiązana jest do uregulowania noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

  W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na 1 lub 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, zachowujemy prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

 • Czy są teraz jakieś promocje?

  Aktualne promocje dostępne są na naszej stronie: https://www.houseofskills.pl/pl/35,nasze-promocje.html

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.

Najbliższy termin
Brak terminu