fbpx

Zaangażowanie pracowników: co liczy się najbardziej?

Transformacja organizacji  niezależnie od jej poziomu, począwszy od niezbędnej zmiany kulturowej, poprzez reorganizację, aż do  wdrożeniu nowego zestawu kompetencji menedżerskich lub technicznych wymaga głębokiego zaangażowania ze strony pracowników, a szczególnie  ich przełożonych – menedżerów wszystkich szczebli. To na nich spoczywa obowiązek pokazania właściwego kontekstu, połączeń między różnymi inicjatywami i rezultatami, znalezienia właściwych argumentów. O ile łatwiej można tego dokonać, gdy widzi się obraz całej firmy i postrzega się ją jako dynamiczny system. Nasz wieloletni partner strategiczny – szwedzka firma CELEMI (www.celemi.com), specjalizuje się w wizualizowaniu i edukacyjnym oprzyrządowaniu procesów biznesowych. Proponowane rozwiązania są nieocenionym wsparciem dla organizacji, zespołów oraz pracowników w projektach wspólnie przez nas realizowanych, doskonalących ich działania.

Zaangażowanie pracowników: co liczy się najbardziej?

Zaangażowanie pracownika to element konieczny dla osiągnięcia sukcesu. Zaangażowani pracownicy podchodzą z pasją do swojej pracy, więcej pracują i są bardziej wydajni. Są gotowi na poświęcenie dla organizacji i w pracy wykazują się energią i entuzjazmem. Najlepsi witają zmianę z otwartymi ramionami, szukają sposobów doskonalenia i chcą, by wszyscy byli odpowiedzialni za swój wkład. Nawet spółki z wysokim ogólnym poziomem zaangażowania mogą się w niektórych dziedzinach borykać z trudnościami.

Gdy zrozumiesz, co leży u podstaw zaangażowania w Twojej organizacji, możesz skupić swoje wysiłki na tym, co przyniesie największy efekt.

Za zaangażowanie pracowników często odpowiadają dwa podstawowe czynniki:

Relacje z organizacją: gdy pracownicy czują, że darzy się ich zaufaniem i sami ufają organizacji, godzą się realizować jej wartości i pokładają wiarę w przywódców. Drugim kluczowym czynnikiem angażującym pracowników w ich miejscu pracy jest relacja z menedżerami: pracownicy muszą się czuć doceniani, sprawiedliwie traktowani, otrzymywać opinie zwrotne oraz wskazówki, a także utrzymywać silne relacje zawodowe oparte na wzajemnym szacunku. W ten sposób zaangażowanie pracowników podnosi wydajność Twojej organizacji.

Zaangażowanie pracowników. Co liczy się najbardziej?

Do osiągnięcia sukcesu niezbędne są również dalsze dwa elementy: strategiczne dopasowaniekompetencje.

Czy Twoja firma ma wszystko, czego jej potrzeba? Sięgnij głęboko. Postaw trudne pytania: 

  • Czy Twoja organizacja posiada jasną strategię i zestaw celów?
  • Czy pracownicy rozumieją strategię i cele organizacji?
  • Czy pracownicy rozumieją, jaki wkład wnoszą swoją pracą w sukces organizacji?
  • Czy menedżerowie posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zadań?
  • Czy menedżerowie wiedzą, jak motywować pracowników?

Co Celemi może dla Ciebie zrobić?

Poprzez swoje rozwiązania odpowiadamy na problemy i angażujemy pracowników dzięki potędze uczenia się. Gdy pracownicy aktywnie uczestniczą w szkoleniu, nie ogranicza się ono wyłącznie do zdobywania wiedzy, umiejętności i informacji. Kontakt pracowników z nowymi pomysłami podnosi ich świadomość istnienia innych sposobów pracy i pomaga zrozumieć potrzebę zmian oraz korzyści płynące z nowego systemu czy podejścia.

Rozwiązania szkoleniowe  Symulacje Celemi łączą pracowników w zespoły w czasie rzeczywistym, aby rywalizowali, współpracowali, uczyli się wspólnego języka biznesowego, pokonywali wyzwania i osiągali wyniki, które przełożą się na sukcesy zawodowe. Nasze plansze zawierają scenariusze biznesowych wyzwań i umożliwiają uczenie się poprzez doświadczenie w zabawny, angażujący i skuteczny sposób.

Takie uczestnictwo wywołuje zaangażowanie na trzech poziomach, oddziałując na przekonania, postawy i zachowania. Zanurzając się w symulacji, pracownicy zyskują klarowne spojrzenie i umiejętność rozpoznawania dlaczego, gdzie i jak mogą zacząć wprowadzać zmiany, aby udoskonalić działalność firmy. Taki holistyczny pogląd na organizację oraz udział pracowników w szerszym kontekście buduje pewność siebie i prowadzi do większej efektywności generowania pomysłów, rozwiązywania problemów i tworzenia zespołów.

Obejrzyj film, aby się dowiedzieć, jak to wygląda

 

Powyższy artykuł powstał na bazie materiałów partnera House of Skills – CELEMI.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.