fbpx

Trendy w obszarze zarządzania oraz rozwoju pracowników na rok 2011 wg The Blanchard Corporate Issues

Opublikowana została kolejna edycja raportu The Ken Blanchard Companies, zawierającego wyniki badań przeprowadzonych wśród ponad 1300 osób na stanowiskach kierowniczych w tym menedżerów liniowych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie kadrami w firmach na całym świecie.

Pytania dotyczyły prognoz na rok 2011 oraz wpływu sytuacji ekonomicznej na sposób prowadzenia polityki kadrowej. Już po raz drugi w historii badania do raportu dołączono również dane pochodzące z Polski. W badaniu wzięło udział 41 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Respondenci zostali poproszeni o wypowiedzi dotyczące: przewidywań stanu gospodarki w 2011 r., oczekiwanego poziomu wydatków na szkolenia i rozwój, głównych wyzwań biznesowych, głównych wyzwań w obszarze przywództwa i zarządzania oraz potrzeb biznesowych w zakresie rozwoju liderów. Badanie „Blanchard Corporate Issues 2011” zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011.

Zapraszam do zapoznania się z wynikami raportu oraz polskim komentarzem do badania The Blanchard Corporate Issues 2011.

Załącznik: Trendy w obszarze zarządzania oraz rozwoju pracowników na rok 2011 wg The Blanchard Corporate Issues

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.