fbpx

Team coaching. Coś dla menedżerów skoncentrowanych na efektywności zespołów

W ostatnim czasie pracowałam z zarządem organizacji z branży usług profesjonalnych, która zdecydowała się przeprowadzić badanie zaangażowania. Po zapoznaniu się z jego wynikami, członkowie zarządu, jako długofalowy cel przyjęli budowanie w organizacji środowiska, w którym (niezależnie od pandemii) pracownicy poczują się bardziej zaangażowani. Uznali, że drogą do osiągnięcia tego celu będzie wypracowanie projektów wewnętrznych wzmacniających zaangażowanie w organizacji.

Jeden z członków tego zespołu zaproponował pracę metodą team coachingu, miał bowiem okazję uczestniczyć w sesji realizowanej tą metodą przy okazji projektu w poprzedniej pracy.

Kolejne sesje spotkań team coachingowych służyły wzmocnieniu poszczególnych obszarów objętych badaniem, które z perspektywy zarządu są priorytetowe dla organizacji. Efektem wspólnej pracy było stworzenie planu obejmującego zarówno działania dla całej organizacji, jak i dla obszarów, za które byli poszczególni członkowie zarządu. Główne wyzwania na poziomie całej organizacji dotyczyły podejmowania decyzji, poczucia, że zachwiana jest równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym oraz zapewnienie podaży pracowników.

Istotą procesu była wymiana doświadczeń, dzielenie się własną perspektywą, wybór działania i podjęcie zobowiązania wobec siebie i wobec pozostałych członków zespołu. Myślę, że nie bez  znaczenia była obecność neutralnej osoby z zewnątrz, która dbała o przebieg sesji zgodnie z wybraną strukturą. Dzięki cyklicznemu kontaktowi, konieczności mierzenia się z  mocnymi, nastawionymi na przyszłość pytaniami, w sprzyjającej atmosferze, już po 2 sesji  członkowie zespołu zauważyli, że coraz chętniej dzielą się wątpliwościami, ale również pomysłami, które we wcześniejszym okresie współdziałania sami oceniali krytycznie, a obecnie uważają, że mogą być świeże i wnoszące dodatkową wartość. Wyraźnie wzrosło poczucie zaufania, a co się z tym wiąże – wzrosła również swoboda wypowiedzi i gotowość do korzystania z pomysłów, propozycji, skojarzeń pozostałych osób.  Zaryzykowałabym stwierdzenie, że w tym zespole nastąpiła transformacja, która może przysłużyć się całej organizacji. Zespół uznał, że chce wspólnie, korzystając z sesji team coachingowych, szukać najlepszych dla siebie i organizacji rozwiązań. Wcześniej nie mieli takiego doświadczenia, starali się samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy.

Efektem procesu jest stopniowe usprawnianie procesów w organizacji, wdrażanie nowych projektów i wzrost otwartości na agile’owe podejście w ich realizacji. Oczywiście efekty tej pracy nie przychodzą z dnia na dzień, niektóre procesy dopiero się rozpoczynają. Potrzebny jest też czas na weryfikację. Pewne jest jednak to, że na poziomie kompetencji indywidualnych widać wzrost zachowań empatycznych, większą gotowość do przyjmowania informacji zwrotnej i lepszy przepływ informacji, co daje szansę na wzrost efektywności działania tego zespołu również w kontekście pojawiających się bieżących wyzwań.

Jeśli jesteś jedną z tych osób, która zastanawia się czym jest team coaching i po co go stosować to znaczy, że masz już za sobą doświadczenia związane z praca zespołową i szukasz sposobu na wykorzystanie potencjału, jaki niesie w sobie praca zespołowa. Team coaching może uruchomić  energię zespołu i pomóc mu w przezwyciężeniu impasu w działaniu.

Definicyjnie team coaching to interakcja zespołu z coachem, której głównym celem jest wydobycie najlepszego potencjału zespołu. Team coach, poprzez zadawanie mocnych pytań i wykorzystanie narzędzi coachingowych, wspiera zespół w budowaniu świadomości, poszerzaniu perspektywy, by w rezultacie zrealizował jasno określone przez siebie cele.

Brzmi kusząco i jednocześnie niewiele osób w sposób świadomy korzysta z takiego podejścia. Praca z zespołem wymaga wiedzy na temat kształtowania się zespołów i działających w nich procesów, które mogą napędzać lub hamować zdolność zespołu do takiej pracy. Jednocześnie okazuje się, że metody team coachingowe można stosować w pracy z zespołem zadaniowym, projektowym, takim, który na co dzień wcale nie skupia się na zgłębianiu i analizie relacji jakie zachodzą pomiędzy jego członkami. Jeśli chcesz zastosować takie podejście warto przyjrzeć się kilku założeniom, które wpływają na efektywność takiego działania:

  1. Zespoły rozwijają się w czasie i można je rozwijać poprzez wspólną pracę nad wyzwaniami
    i rozwiązywaniem problemów.
  2. Twój zespół jest gotów inwestować swój czas i energię w zmianę.
  3. Wspólna nauka oparta na wymianie doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów wpływa korzystnie na efektywność indywidualną i zespołową.
  4. (Jeśli jesteś liderem) Ty też jesteś gotów zmienić swoje strategie i zachowania w pracy ze swoim zespołem.

Jeżeli Twoje odpowiedzi są twierdzące i zgadzasz się z takimi założeniami,  warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym team coaching różni się od innych metod pracy z  zespołem?

Przede wszystkim w to rozwiązanie dedykowane zespołowi i zakłada, że w spotkaniach związanych ze zdefiniowanym wyzwaniem biorą udział członkowie zespołu, co oznacza, że skład grupy jest stały. W czystej formie jest to proces, który jest wyraźnie zakontraktowany – ma swój początek i koniec oraz wyraźnie zdefiniowany cel procesowy i każdorazowo definiowane cele na poszczególne sesje. Takie podejście wymaga zaangażowania czasowego i dobrego zaplanowania spotkań. W zależności od poruszanej tematyki  i zakontraktowanych celów sesje kończą się action planem (bardziej lub mniej sformalizowanym), czyli wdrożeniem . Podobnie jak w sesjach indywidualnych i tu sensem jest realna zmiana, a to możliwa jest dzięki działaniu.

Team coaching ma przede wszystkim pomóc członkom zespołu, podnosząc ich kompetencje interpersonalne, dzięki czemu mogą z większą łatwością dzielić się i korzystać ze wsparcia innych. Dzięki wspólnej pracy możliwe staje się dostrzeżenie  perspektywy innej niż własna, bez konieczności natychmiastowej zmiany swojego punktu widzenia. Wreszcie, przy odpowiedniej dozie zaufania, team coaching wzmacnia umiejętność radzenia sobie w sytuacjach impasu, zarówno w perspektywie indywidualnej jak i zespołowej. Daje wszystkim członkom zespołu szansę na poszukiwanie rozwiązań i samodoskonalenie się.

Oczywiście coaching zespołowy nie jest  odpowiedzią  na wszystkie problemy związane z efektywnością  zespołu – jeśli zespół jest w rzeczywistości tylko grupą ludzi, którzy pracują razem i nie widzą sensu w wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, wpływ team coachingu może być  ograniczony. Zdecydowanie warto zarekomendować takie rozwiązanie zespołom, które rozumieją, że efektywność ich pracy wynika ze współdziałania, mają poczucie wspólnej misji i chcą zrealizować wspólny cel. Podobnie jak ma to miejsce w opisanym powyżej zespole, który czuje się odpowiedzialni za firmę i dobrostan pracujących w niej ludzi.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.