fbpx

Spektakl interaktywny „Stereotape”. Nowość w House of Skills poszerzająca wiedzę i umiejętności w zakresie różnorodności i integracji

W poszukiwaniu doświadczeń, które zmieniają

Doświadczenie, które zmienia to hasło przewodnie towarzyszące House of Skills. Poszukujemy form edukacyjnych, które zapewnią niezapomniane i praktyczne doświadczenia. Takich, które poruszają emocje i wpływają na wdrażanie zdobytych kompetencji w praktyce zawodowej.

Poszukiwania te doprowadziły nas do metody zwanej spektaklem interaktywnym. W 2017 roku odbyła się premiera rynkowa pierwszego spektaklu w ofercie House of Skills pt. „Firma”. Od tej pory oferujemy „Firmę” jako samodzielne wydarzenie bądź element procesów rozwojowych dedykowanych zarówno menedżerom, jak i nie menedżerom. Zrealizowaliśmy ponad 150 spektakli, w których wzięło udział 2000 osób. Osoby uczestniczące w wydarzeniu i nasi klienci nieustannie przekonują się o skuteczności tej formy pracy w doskonaleniu umiejętności prowadzenia ważnych i odważnych rozmów, motywowania zespołu i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Zachęceni sukcesem „Firmy”, w 2021 roku stworzyliśmy spektakl „Zero Waste” dedykowany menedżerom i menedżerkom sprzedaży. Scenariusz bazuje na głównych wyzwaniach stojących przed zespołami sprzedażowymi. Podkreśla rolę liderską w podtrzymywaniu motywacji zespołu w środowisku pracy charakteryzującym się dużą zmiennością oraz stałą presją na efektywność i wynik.

Przekonanie o skuteczności i innowacyjności metody oraz niegasnący sens pracy z jej wykorzystaniem, doprowadziły nas do stworzenia nowego, autorskiego spektaklu interaktywnego „Stereotape”. Stanowi on integralną część oferty House of Skills promującej różnorodność, równość i włączenie.

Spektakl interaktywny Stereotape

Metoda

Rolą teatru nie jest wskazywanie właściwej drogi, lecz jedynie oferowanie środków, za pomocą których można zbadać wszystkie możliwe ścieżki.Augusto Boal

Spektakl interaktywny „Stereotape” oparty jest o najlepsze praktyki Teatru Forum (części tzw. Teatru Uciśnionych). To metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji, stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy, pedagoga i reżysera Augusto Boala. Jego celem była praca z grupami doświadczającymi ucisku systemowego. Dzięki swojej metodzie umożliwiał im budowanie poczucia wpływu i zamieniał monolog grup uprzywilejowanych w dialog – włączający tych, którzy do tej pory pozostawali wykluczeni

Akcja

Teatr (…) powinien pomóc nam dowiedzieć się czegoś o nas i czasach, w których żyjemy. Należy poznać świat, aby tym lepiej go zmieniać. ​Augusto Boal

W spektaklu „Stereotape” zaglądamy do wnętrza organizacji o tej samej nazwie. Obserwujemy interakcje między pięciorgiem osób w niej pracujących. Przed firmą otwierają się międzynarodowe perspektywy. Otwarcie na świat nie idzie jednak w parze z otwartością na różnorodność – osoby pracujące w Stereotape doświadczają bowiem zachowań dyskryminujących.

Scenariusz spektaklu pokazuje, jakie konsekwencje pojawiają się na poziomie firmy i osób pracujących w organizacji, gdy atmosfera w niej nasiąknięta jest zwrotami i działaniami powodującymi wykluczenie. Obnaża mechanizmy i przejawy wykluczenia i mikrouprzedzeń, które w firmie Stereotape okazują się szkodliwą normą.

Zobaczyłam, ile we mnie założeń co do intencji i potrzeb, znanych schematów (łatek), które zamykały a nie otwierały. Augusto Boal

Osoby uczestniczące w wydarzeniu zapraszamy do umiejętnego podważenia tych norm i tym samym do zmiany sytuacji zarówno osób doświadczających dyskryminacji, jak i osób dyskryminujących.

Przebieg

Teatr uciśnionych jest w swej istocie teatrem wyzwolenia: widz nie przekazuje już bohaterom władzy ani myślenia, ani działania zamiast niego. Widz uwalnia się; myśli i działa dla siebie. Augusto Boal

Spektakl interaktywny dzieli się na trzy części:

  • W pierwszej, osoby uczestniczące obserwują losy bohaterów i bohaterek.
  • W drugiej, zastanawiają się nad kluczowymi momentami, w których bohaterowie i bohaterki mogli zachować się w inny sposób.
  • Trzecia część oddaje głos i wpływ publiczności. Każda z osób uczestniczących w spektaklu może bowiem zmienić losy osób pracujących w Stereotape, wcielając się w ich role. Taka osoba wskazuje sytuację w spektaklu, w której zachowałaby się inaczej. Wchodzi na scenę, zastępuje bohatera lub bohaterkę spektaklu i wpływa na bieg wydarzeń zgodnie ze swoim pomysłem. Po odegranej scenie uczestnik lub uczestniczka dostaje edukacyjną informację zwrotną i dowiaduje się, jakie zachowania budowały relację, a jakie od niej oddalały.

W spektaklu, podobnie jak w życiu, nie ma jednego dobrego rozwiązania. Każda propozycja może odsłonić nowe możliwości dla osób biorących udział w wydarzeniu. Ważne jest bowiem samo działanie, gdyż zwiększa poczucie wpływu i wzmacnia odwagę do reagowania poza salą warsztatową. Równie istotne jak wychodzenie na scenę jest obserwowanie rozmów prowadzonych przez pozostałe osoby uczestniczące oraz słuchanie informacji zwrotnych od osób pracujących w Stereotape. Nasze doświadczenie pokazuje, że także ciche, lecz uważne uczestnictwo pobudza emocje i refleksję, tym samym wpływając na zmianę codziennych zachowań.

Zastosowanie

„Stereotape” jest o sojusznictwie w działaniu. Uczy reagowania na sytuacje dyskryminujące – w sposób, który służy osobom ich doświadczających, jednocześnie konstruktywny wobec osoby dyskryminującej. Pokazuje, jak dbać o innych, oferując wspierający kontakt. Umożliwia uświadomienie sobie wpływu własnych zachowań na otoczenie. Jednocześnie pozwala zaobserwować i bezpośrednio doświadczyć korzyści z włączania innych.

Po spektakl interaktywny Stereotape warto sięgnąć, gdy:

  • Organizacji zależy na tworzeniu kultury opartej na różnorodności, równości i włączeniu.
  • Wdrażana jest polityka na rzecz różnorodności i równego traktowania – poszukiwane są praktyczne rozwiązaniado wsparcia tego wdrożenia.
  • Pracownicy przejawiają zachowania dyskryminujące.
  • Organizacja poszukuje krótkiej i mocno angażującej formy w obszarze różnorodności, która pobudzi emocje, zostanie zapamiętana, zaangażuje w sposób praktyczny – tym samym zwiększy szansę na zmianę postaw osób uczestniczących.
  • Firma poszukuje kompleksowych rozwiązań i wsparcia eksperta merytorycznego w obszarze różnorodności. . Spektakl Stereotape jest spójny z pozostałymi działaniami w obszarze DEI znajdującymi się w ofercie House of Skills, więc może być połączony z każdym z nich.

Nic nie pozostanie takie, jakie jest. W teraźniejszości badajmy przeszłość, aby wymyślić przyszłość. ​Augusto Boal​

W bezpiecznym środowisku, bez konsekwencji biznesowych, spektakl interaktywny „Stereotape” tworzy przestrzeń do eksperymentowania i refleksji nad tym, o co warto zadbać, aby organizacja wspierała a nie odrzucała; włączała a nie wykluczała. I do tego Państwa zapraszamy.

Jaka jest fabuła spektaklu? Kim są jego bohaterowie? Na czym polegają interwencje i co daje uczestnikom programu udział w spektaklu? Zapraszamy do wysłuchania autorów scenariusza oraz zapoznania się z fragmentami spektaklu:

Więcej o zarządzaniu różnorodnością i spektaklu Stereotape>>

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.