fbpx

Rozwój pracowników w 2015 roku – okiem eksperta

O tym, w jakie obszary rozwoju kapitału ludzkiego będą inwestowały firmy w 2015 roku, na jakie szkolenie warto zapisać pracowników oraz jak wygląda aktualna sytuacja na rynku doradczo-szkoleniowym komentarza udziela Aleksander Drzewiecki, Prezes House of Skills. Materiał udostępniamy dzięki uprzejmości portalu HRtrendy.pl

Umiejętności przywódcze to klucz do rozwoju organizacji w 2015 roku

Kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, jest świadomy i dobrze wyedukowany menedżersko decydent: przedsiębiorca, lider, menedżer. To jeden z głównych wniosków Kongresu Edukacji Pozaformalnej, który odbył się w listopadzie 2014 r.

Tezę tę potwierdzają liczne opracowania i raporty, podkreślające zasadniczy wpływ jakości zarządzania i przywództwa na efekty biznesowe osiągane przez firmę.

Np. według badań Boston Consulting Group (Raport „Odkrywanie wartości zarządzania ludźmi”), firmy najsprawniejsze w stosowaniu praktyk zarządzania ludźmi mają o 350% wyższy wzrost dochodu i o 20% wyższą marżę, niż te, które gorzej radzą sobie z zarządzaniem. Mają też o 99% wyższy wzrost cen akcji.

Z kolei w raporcie „Jak niezwykli liderzy podwajają zyski” firma Zenger Folkman podaje, że 10% najlepszych liderów generuje o 200% większe zyski w porównaniu z 80% liderów, którzy ocenieni zostali jako zaledwie „dobrzy”. Laurie Bassi i Daniel McMurrer w artykule „Zmaksymalizuj swój zwrot z inwestycji w ludzie (HBR 2007) opisują, że w firmach, które są świetnie zarządzane, roczny wzrost dochodów jest od 60% do 130% wyższy, niż w firmach, które nie mają tak dobrego zarządzania.

Powyższe opracowania wyraźnie wskazują, że w 2015 roku, w kontekście zachodzących zmian technologicznych i transformacji całych branż, umiejętności takie jak: przywództwo, zarządzanie zmianą, oddziaływanie czy zarządzanie zespołem, będą nabierać jeszcze większego znaczenia. Będą także podstawowym obszarem inwestycji rozwojowych.

Zarządzanie motywacją, radzenie sobie z wypaleniem zawodowym i uczenie przez doświadczenie – nowe trendy w szkoleniach

Na rynku widać też coraz większe zapotrzebowanie na szkolenia i warsztaty, które umożliwiają menedżerom wgląd w samego siebie, odkrycie potencjału oraz ograniczeń, zarządzania własną motywacją, radzenie sobie z wypaleniem zawodowym i relacjami z innymi. Zmianie ulega także sama formuła warsztatów: zamiast treningu umiejętności, menedżerowie rozwijają się poprzez pamiętne doświadczenia (tzw. experiential learning) z wykorzystaniem inspiracji, pochodzących często ze sfer odległych od korporacji i biznesu. Po wielu latach uczestniczenia w tradycyjnych szkoleniach, ludzienie chcą już „być nauczani”. Wolą uczyć się sami – poprzez doświadczanie, odkrywanie.

Ważnym obszarem rozwoju jest także rozumienie mechanizmów biznesowych i organizacyjnych oraz komunikacja i współpraca w zespole. Obszary te najlepiej rozwija się za pomocą symulacji biznesowych, imitujących rzeczywiste środowisko biznesowe, a także mechanizmów grywalizacyjnych, które silnie angażują uczestników.

Na znaczeniu zyskują także zintegrowane społecznościowe portale rozwojowe. Ich charakterystyczną cechą jest dowolność w sterowaniu własnym rozwojem, a jednocześnie przeniesienie odpowiedzialności za ów rozwój na uczestników. „Pigułki” wiedzy i umiejętności podawane są w atrakcyjnej, skondensowanej formie. Ponadto, korzystający z takiej formuły rozwoju sami tworzą treści, polecają sobie nawzajem zasoby, oceniają je, rywalizują i wzajemnie się wspierają. Ta nowatorska forma rozwoju, zbliża ofertę edukacyjną do naturalnych potrzeb i stylu działania nowych pokoleń na rynku pracy.

Szanse i zagrożenia branży doradczo-szkoleniowej

W chwili obecnej na rynku szkoleniowym występuje zdecydowanie zbyt duża podaż jednolitej oferty szkoleniowej. Po wyczerpaniu się funduszy europejskich 2007-2013 wiele firm szkoleniowych stanęło przez zagrożeniem zakończenia swojej działalności, ponieważ okazało się, że nie są w stanie zaoferować swoim klientom specjalistycznych rozwiązań lub innowacyjnych produktów.

Obniżenie ceny szkoleń i warsztatów odbiło się także na ich jakości, co w konsekwencji spowodowało niezadowolenie wielu klientów i niską ocenę całej branży. Szansą na wyjście z tej sytuacji w 2015 roku jest konsolidacja podmiotów, specjalizacja dziedzinowa oraz poszukiwanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych form rozwojowych.

 

Materiał dostępny także na portalu HRtrendy.pl: http://www.hrtrendy.pl/2014/12/08/rozwoj-pracownikow-2015-okiem-eksperta/

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.