fbpx

Raport House of Skills – „Polski menedżer. Praktyki, wyzwania, rozwój”

Rozwijamy ludzi i organizacje tak, aby osiągali swoje cele. Tak brzmi misja House of Skills, którą od ponad 25 lat realizujemy na polskim rynku usług
szkoleniowo-doradczych. Specjalizujemy się w przywództwie i skutecznym podejściu do zmiany ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju menedżerów. To właśnie
menedżerowie mają największy bezpośredni wpływ na jakość pracy, kulturę organizacyjną, zaangażowanie i lojalność pracowników, skuteczność implementacji
strategii oraz szeroko rozumiany komfort psychiczny w pracy.

Pod koniec roku 2021 wraz z firmą SW Research przeprowadziliśmy badanie, którego celem było zidentyfikowanie i zrozumienie najbardziej palących wyzwań, sposobów działania i potrzeb rozwojowych menedżerów w Polsce. Rozpoczynając ten projekt, chcieliśmy uchwycić moment względnej stabilności i spodziewanego końca pandemii ‒ zdarzenia, które niezwykle mocno wpłynęło na praktyki i sposoby działania w rzeczywistości zawodowej. Dziś niepewność, która nadeszła wraz z pandemią, jest potęgowana przez wojnę w Ukrainie. Wiele zjawisk, które były następstwem pojawienia się pandemii, wzmacnia teraz wojna. Stawia to kolejne wyzwania przed liderami i menedżerami. Ten nowy, trudny aspekt zewnętrzny wpływa na firmy i ludzi w wymiarze gospodarczym, zarządczym i psychologicznym. Co jest charakterystyczne dla sposobu działania menedżerów w polskich firmach? Przed jakimi wyzwaniami stoją? Z czym się mierzą? Jakie stosują praktyki? To tylko wybrane pytania, na które odpowiadamy w niniejszej publikacji.

Przedstawiamy Państwu zobiektywizowany obraz kadry menedżerskiej w Polsce. Przyjrzeliśmy się największym szansom rozwojowym, jakie widzimy w tej grupie, analizujemy ryzyka wynikające z aktualnego sposobu działania. Badanie jest dla nas także elementem zbierania informacji i wchodzenia w dialog z odbiorcami naszych usług rozwojowych. Porównujemy wyniki z obserwacjami i wnioskami z praktyki – z setek projektów rozwojowych prowadzonych każdego roku w polskich organizacjach przez trenerów i konsultantów House of Skills.

Zapraszamy do lektury

POBIERZ BEZPŁATNY RAPORT

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.