fbpx

Pracownikocentryczność

Od wielu lat nasi eksperci na początku nowego roku przygotowują zestaw 10 najważniejszych trendów w rozwoju, jakich spodziewamy się w kolejnym roku. Ich zestawieniu i omówieniu poświęcony będzie następny, styczniowy numer naszego Newslettera. Dziś zapraszamy do lektury pierwszego z „10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2020”.

Żyjemy w czasach, w których albo skutecznie skoncentrujesz się na swoich ludziach, albo będziesz miał kłopoty – lub, pisząc bardziej obrazowo, niezaplanowane wyzwania.

Hasło, że to ludzie są najcenniejszym zasobem organizacji, znane i głoszone jest od lat. W firmach w naszym kraju obszary związane z jakością zarządzania kapitałem ludzkim znajdują się w różnych stadiach rozwoju. Widać wyraźny postęp, ale nie można przecież nie zauważać, że ‒ mówiąc kolokwialnie ‒ świat mknie do przodu. Znikają kolejne bariery, informacje przepływają szybko, a my jako ludzie oczekujemy więcej.

Spójrzmy na najważniejsze zjawiska zachodzące na rynku pracy w ostatnim czasie. Mimo sygnałów o spowolnieniu, wciąż jeszcze trwa okres niezłej koniunktury gospodarczej – za nami kilka lat, które uznać można za co najmniej dobre. W wielu branżach obserwujemy niedobór wykwalifikowanych rąk do pracy[1] – zarówno w sferze produkcji, jak i na stanowiskach specjalistów, menedżerów i liderów. W dobie ciągłej zmiany i fake newsów potrzebne są autentyczność i wiarygodność. Młodsze pokolenia nie akceptują jakiejkolwiek „ściemy”. Organizacje są nagie – i dobrze widoczne w internecie, dla pracowników i kandydatów. Ludzie odczuwają rosnącą potrzebę odnajdywania sensu w tym, co robią, oraz w tym, jak działają ich firmy.

Wszystko to sprawia, że doświadczenie pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia), związane z relacjami z pracodawcą, staje się jednym z najgorętszych wyzwań dla działów HR i zarządów w świadomych organizacjach. Pracownik znajduje się w centrum uwagi. Nie oznacza to oczywiście, że stawia on jedynie żądania, a pracodawca zastanawia się, jak im sprostać – nic bardziej mylnego. Chodzi o kreowanie odpowiednich doświadczeń w pracy, tworzenie angażującego środowiska, o działanie z poczuciem sensu, stałe zbieranie informacji zwrotnych, o interakcje oraz partnerskie relacje z menedżerem i współpracownikami. Staje się to znacznie ważniejsze niż pakiet dodatkowych świadczeń socjalnych, gdyż karnetem na siłownię czy owocami w pracy – benefitami, które same w sobie są zawsze miłe ‒ nie zaspokoi się aktualnych wymagań pracowników ani nie rozwiąże się realnych problemów. Koncepcja pracownikocentryczności[2] nie jest nowa, ale kombinacja wspomnianych powyżej zjawisk powoduje, że firmom, które nie wdrożą odpowiedniego podejścia, trudno będzie rywalizować z konkurencją, również na naszym rynku.

Na horyzoncie wyzwań w nowoczesnych firmach pojawia się hasło projektowania interakcji z ludźmi (ang. employee experience[3]), także z tymi, którzy nie są zatrudnieni w organizacji. Przejawia się to w licznych ‒ nieoczywistych ‒ relacjach i sytuacjach. Chodzi między innymi o sposób, w jaki rozstajemy się ze zwalnianym pracownikiem, jak również o to, jak traktujemy kandydatów do pracy, którym nie udało się przejść pozytywnie procesu rekrutacji. Ci ludzie, choć formalnie nie są obecni już w firmie ani nie będą z nią związani, mogą stać się albo jej ambasadorami (i działać na jej korzyść), albo aktywnymi przeciwnikami (i działać destrukcyjnie).

Firmy, które postrzegają swoich obecnych, byłych i potencjalnych pracowników jako źródło pomysłów, innowacji, przychodów, będą osiągały z tego tytułu wartość dodaną, o ile nauczą się procesem employee experience zarządzać w sposób efektywny.

Zachęcamy do lektury pełnego zestawienia trendów w materiale „Trendy w rozwoju pracowników na rok 2020”.

Przypisy:

[1] Z opublikowanego w 2019 roku raportu PwC wynika, że do 2025 roku luka na rynku pracy się powiększy ‒ przez kolejne 6 lat zapotrzebowanie na pracowników wzrośnie o około 1,5 mln osób/miejsc pracy. Zob. Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce: jak ją zniwelować, https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-01-22-luka-rynek-pracy-2025-pwc.html.

[2] Pracownikocentryczność – neologizm, innowacja językowa wprowadzona do tekstu w celu nazwania nowego zjawiska i podkreślenia jego wagi.

[3] Określenie employee experience wykazuje pokrewieństwo z zakorzenionymi w teorii zarządzania pojęciami: employee engagement (budowanie zaangażowania pracowników) oraz customer experience (projektowanie doświadczeń z klientami). Zob. N. Dhingra, J. Emmett, M. Samadani, Time for an EX intervention, https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-organization-blog/time-for-an-ex-intervention.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.