fbpx

Podsumowanie webinaru Zdalne zarządzanie zespołem

W sytuacji niepewności możemy mieć większą potrzebę kontroli. Można to porównać do sytuacji w której straciliśmy nagle równowagę i chwytamy się czegokolwiek, żeby nie upaść. Pełniąc funkcję menedżera uważajmy, żeby nie wpaść w pułapkę nadmiernej kontroli. Zdalne zarządzanie zespołem może nas do tego skłaniać. Warto zatem po tym pierwszym odruchu zwiększonej potrzeby kontroli zatrzymać się na chwilę i zastanowić:

  • Czy zwiększona kontrola służy moim pracownikom?
  • Czy zwiększona kontrola pomaga w realizacji zadań?

#SprawdźSwojePrzekonania
Większa kontrola menedżera może wynikać z rzeczywistych potrzeb pracowników, np. brak doświadczeń związanych z sytuacją w której się znaleźli. Może również wynikać z naszych przekonań – czy nasi pracownicy sobie poradzą z tą nową sytuacją niezależnie od tego czy mają do tego kompetencje. Sprawdź czy Twoje przekonania są zgodne z rzeczywistymi potrzebami Twoich pracowników.

#UzasadnijPrzyczynęKontroli
Uzasadniaj pracownikom przyczyny swojej kontroli menedżerskiej. Zapobiegnie to nieporozumieniom z pracownikami i wzmocni współpracę z nimi. Sprawdź czy Twoja kontrola nie jest za duża wobec pracowników w stosunku do ich doświadczenia i umiejętności. Z drugiej strony uważaj na zbyt małą kontrolę wobec mniej doświadczonych pracowników.

https://www.houseofskills.pl/strefawiedzy/blog/kontrola-menedzerska/

#KontrolujRezultaty
W pracy zdalnej kontrola rezultatów jest efektywniejsza niż kontrolowanie działań. Wynika to chociażby z tego, że trudno jest kontrolować działania pracowników znajdujących się w innej lokalizacji niż menedżer. Kontrola rezultatów wymaga określenia tego po czym poznamy, że cel został osiągnięty lub zadanie wykonane oraz umówienia się na ten rezultat z pracownikiem.

#StosujAdekwatneNarzędzia
Stosuj adekwatne narzędzia do zdalnej kontroli. Wykorzystuj do tego synchroniczne i asynchroniczne sposoby komunikacji biorąc pod uwagę konieczność kontaktu z pracownikiem w tym samym czasie lub brak takiej konieczności.

https://www.houseofskills.pl/strefawiedzy/blog/komunikacja-we-wspolpracy-zdalnej/

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.