fbpx

Kreatywne talenty tworzą wartość organizacji XXI wieku

Kreatywność to coś więcej niż tylko rozwiązywanie problemów, generowanie nowych, niestandardowych pomysłów. To istota funkcjonowania organizacji XXI wieku. Jak pokazują doświadczenia wielu firm, kreatywne działanie potrzebne jest w każdym miejscu organizacji. Ma swoje zastosowanie zarówno w procesie tworzenia nowych produktów, opracowywania nowych strategii marketingowych, jak i w procesie zarządzania ludźmi, produkcji czy logistyki.

Obecnie ta jedna z najbardziej oczekiwanych cech pracowników, definiowana jest jako coś więcej niż tylko myślenie „outside the box”. Kreatywność XXI wieku traktowana jest jako zdolność do ciągłego osiągania różnorodnych i wartościowych rezultatów. Taka definicja uwzględnia różne rodzaje i przejawy kreatywnego działania, dając szansę na określanie się mianem „kreatywny” nie tylko tym, którzy mają łatwość generowania nietypowych pomysłów, ale również tym, którzy potrafią je nietypowo wdrażać. Zakłada bowiem, że aby uznać jakieś działanie za kreatywne, musi ono różnić się od tego jak przebiegało do tej pory.

Powstaje wobec tego pytanie w jaki sposób maksymalizować działania kreatywne w organizacji? Co robić, by organizacja wytwarzała coraz to więcej wartościowych koncepcji i z sukcesem wdrażała je na zewnątrz lub wewnątrz organizacji? Jednym z przepisów na zwiększenie szans odniesienia sukcesów w kreatywnym działaniu jest budowanie różnorodnych zespołów, w których wykorzystywane są talenty wszystkich członków w sposób, który maksymalizuje kreatywny wkład każdego z nich. I to właśnie umiejętność rozpoznawania i łączenia kreatywnych talentów jest tak naprawdę jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoją kierownicy projektów czy działów. Pomocą służą im różnorakie kwestionariusze pozwalające określić mocne strony, preferencje postępowania poszczególnych osób.

W sytuacji kiedy brak czasu lub możliwości stanowi barierę w poznaniu talentów pomocna może być wiedza na temat różnych ról w procesie kreatywnym. Warto wówczas wiedzieć, że wyróżnionych zostało Osiem Kreatywnych Talentów, czyli osiem różnych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych, które w określony sposób wpływają na kształt osiąganych przez nas kreatywnych wyników i które, na rozmaite sposoby przyczyniają się do sukcesu zarówno indywidualnego, jak i zespołowego czy organizacyjnego. Idąc tropem tych ośmiu talentów, budując kreatywny zespół warto zapewnić w nim udział osób, których określilibyśmy jako:

Poszukiwacza przygód, którego charakteryzuje spontaniczność i elastyczność oraz chęć zabawy. Potrafi on naturalnie i z łatwością wyrażać siebie, szybko oceniać status i podejmować działania. Jest mistrzem w dostrzeganiu detali, kształtów, struktur. Swoim poczuciem humoru łagodzi napięte sytuacje. Umiejętnie obchodzi przeszkody. Trzeba pamiętać, że zdarza mu się do tego stopnia wpaść w wir dzieje aktualnych wydarzeń, że zapomina o doprowadzeniu sprawy do końca.

Nawigatora, który bywa ostrożny, troskliwy i dyskretny. Uważa, że daną sprawę można i należy załatwić dobrze przy pierwszym podejściu. W rozwiązywaniu problemów wykorzystuje badania i doświadczenie. Zadaje praktyczne pytania, żąda konkretnych dowodów. Pilnuje, aby grupa lub projekt trzymały się rzeczywistości. Ma zdolność budowania w oparciu o to, co zrobili inni. Zdarza mu się tak bardzo przywiązać się do szczegółów z przeszłości, że trudno mu ruszyć do przodu.

Odkrywcę, którego ekscytują nowe możliwości. Lubi wymieniać się pomysłami z innymi, uważa, że jest to potrzebne i łatwe. Korzystając z pięciu zmysłów, dostrzega rzeczy niezauważalne przez innych. Szybko pojmuje koncepcje i modele. Inspiruje innych do poszukiwań i bycia pomysłowymi. Bywa katalizatorem zmian. Należy uważać na to, że często łatwiej inicjuje nowe przedsięwzięcia biznesowe niż je wdraża.

Wizjonera – osoby, której drugim imieniem jest dyskrecja. Wizjoner dzieli się myślami dopiero po chwili refleksji. Posiada niesamowite, prawie mistyczne wyczucie przyszłości. Potrafi szeroko i dalekosiężnie patrzeć na przeróżne kwestie. Odnajduje istotę złożonych sytuacji. Zadaje prowokujące pytania na temat trendów i modeli. Przewiduje przyszłość, a następie cofa się, by pracować w teraźniejszości. Czyha na niego pułapka zbyt dużego skupienia, przez co może nie uwzględniać innych w pomysłach i planach.

Pilota – analitycznego stratega, który lubi prowadzić projekty, aby osiągać cele. Podejmuje trudne decyzje poprzez logiczną krytykę. Wyjaśnia cele, role, procesy. Lubi grać rolę adwokata diabła w zespole. Jest źródłem nowych strategii, wzorców postępowania. Jest zwolennikiem systematycznego planowania i wdrażania. Zdarza mu się jednak mieć tendencje do podejmowania działań przed zebraniem wystarczającej ilości danych.

Wynalazcę, którego cechuje obiektywizm, logiczne myślenie i bezstronność. Roztropnie stawia wyzwania utartym sposobom myślenia. Woli na osobności analizować i ustalać priorytety. Dokładnie wszystko przemyśli, zanim podzieli się pomysłami. Ma pomysły i przekonania, „wewnętrzne modele” odnośnie tego, jak rzeczy działają. Jest źródłem ram koncepcyjnych i modeli służących rozumieniu. Ma jednak tendencje do bycia sceptycznym i do opóźniania podejmowania działań.

Harmonizatora, który lubi pracować z innymi nad wspólnymi celami, łatwo nawiązuje kontakt z innymi. Opiera decyzje na wartościach. Pragnie konsensusu, aby mieć pewność, że wszystkich wysłuchano i że wszyscy są zadowoleni. Rozumie i dyplomatycznie rozwiązuje zagadnienia polityczne. Zapewnia troskliwe przywództwo i buduje zaufanie. Czasem zdarza mu się zapominać o własnych potrzebach lub potrzebach organizacji.

Poetę, który tworzy rozwiązania w oparciu o wartości. Po cichu wspiera i czuwa nad wszystkim. Przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę ideały i indywidualne wartości. Zawsze znajduje czas na refleksję i analizę. Potrafi zbudować przyjazną atmosferę i stworzyć sprzyjające okoliczności do testowania nowych idei/zachowań. Docenia estetykę i wdzięk. Stosuje umiejętności komunikacyjne, szczególnie pisemnie, w celu zmiany inicjatywy. Czasem może być bardziej zainteresowany tym, jak dane rozwiązanie się prezentuje, niż rzeczywistym osiągnięciem wyników.

Tworzenie zespołów w oparciu o kreatywne talenty pomaga nie tylko zwiększyć prawdopodobieństwo osiągania kreatywnych rezultatów, ale również daje szansę na dostosowanie komunikacji i informacji zwrotnej do potrzeb poszczególnych członków, co może wpływać na ich poziom zaangażowania i satysfakcji z działania.

A równanie jest proste. Kluczem do konkurencyjności organizacji XXI wieku jest kreatywność i innowacja. Kluczem do kreatywności i innowacji są ludzie. Dobre dopasowanie talentów ludzi może wprost proporcjonalnie wpłynąć na dobre wyniki w biznesie.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.