fbpx

Jak wybierać firmę realizującą projekt e-learningowy?

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu autorstwa Marka Hyli – Dyrektora Zarządzającego naszej siostrzanej marki e-learning.pl. Znajdą w nim Państwo szereg podpowiedzi, czym kierować się przy wyborze dostawcy rozwiązań e-szkoleń.

Jak wybierać firmę realizującą projekt e-learningowy?

Na rynku działa coraz większa liczba firm oferujących usługi w zakresie projektowania i opracowywania treści e-learningowych. Wiele z nich opisuje się jako „lidera”, „prekursora”, firmę oferującą „najlepszą jakość usług”. W jaki sposób wybrać właściwego partnera do realizacji projektu e-learningowego? Gdzie szukać najbardziej wartościowych czynników przewagi konkurencyjnej wśród oferentów? Jak zweryfikować czy podmiot oferujący usługi e-learningowe będzie w stanie zbudować rozwiązanie generujące konkretne rezultaty biznesowe?

Świat e-learningu w Polsce

Rynek dostawców rozwiązań e-learningowych ma swoje źródła w trzech grupach firm. Pierwszą z nich są firmy informatyczne, drugą – firmy mające swój rodowód w domenie marketingu internetowego, trzecią są firmy szkoleniowe. Każda z grup ma, oczywiście, swoje sile i słabe strony. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że firma firmie nie jest równa. Z wyzwaniami technicznymi firma  o informatycznym rodowodzie poradzi sobie dobrze – czy będzie tak samo z wyzwaniami związanymi z procesem rozwojowym? Motywowaniem ludzi? Wdrażaniem pozyskanych umiejętności na stanowisku pracy?
Dlatego tak ważne jest, abyśmy  dobierali współpracujący z nami podmiot do kluczowych wyzwań, z którymi mamy do czynienia.

Kluczowe kompetencje niezbędne do opracowania treści e-learningowych

Proces opracowania elektronicznych treści rozwojowych obejmuje 3 główne zagadnienia:
1. opracowanie zawartości merytorycznej,
2. opracowanie koncepcji metodycznej,
3. techniczne opracowanie treści rozwojowej.
Dopiero dobre opracowanie wszystkich elementów znacząco wpływa na szanse powodzenia projektu – wygenerowanie pozytywnych rezultatów biznesowych.
Dostawca usług powinien być więc gwarantem wysokiej jakości w każdym z tych trzech wymiarów. Za e-szkoleniem powinien więc stać kompetentny ekspert merytoryczny, doświadczony metodyk – projektant e-szkoleń oraz sprawny zespół techniczny odpowiedzialny za „ubranie” treści w odpowiednią formę multimedialną.
Na etapie wyboru konieczne jest więc rzetelne zweryfikowanie wszystkich 3 pól odpowiedzialności dostawcy.

Inne ważne czynniki

Podczas rozmów z potencjalnymi dostawcami warto również, zarówno w dyskusjach, jak i na formalnych etapach wyboru, zwrócić uwagę na kilka dodatkowych czynników.
Po pierwsze – czy dostawca nie obiecuje gruszek na wierzbie? Czy rozumie, że realizacja projektu e learningowego to złożony, wieloiteracyjny proces angażujący obie strony? Czy dąży do ustalenia odpowiedniego, dającego przestrzeń (również na zaangażowanie po stronie Klienta!), harmonogramu prac nad e-szkoleniem?
Po drugie – czy rozumie wyzwania branży? Czy może wylegitymować się referencjami z danej branży?
Po trzecie – jakie osoby będą zaangażowane w projekt? Czy są ekspertami w tej dziedzinie? Czy rozwijają w tym zakresie swoje kompetencje? W jaki sposób? Na jakich szkoleniach byli? Jakie książki ostatnio przeczytali?
Po czwarte wreszcie – z jakiej perspektywy dostawca zna e-learning? Czy tylko dostarcza usługi w tym zakresie, czy też zna je również z własnej praktyki użytkownika?  Czy sam korzysta z tych mechanizmów i zna z praktyki ich wady i zalety?

Projekt idealny

Doświadczenie uczy, iż ważnym elementem zwiększającym szanse na sukces jest zaufanie, jakim darzy Klient dostawcę usług. Dzięki takiemu zaufaniu dostawca ma szansę położyć na szalę sukcesy pełnię swoich kompetencji i doświadczeń bez ograniczania (a czasem samoograniczania…) ze strony Klienta. Aby było to możliwe Klient musi być przeświadczony o wyborze właściwego partnera. Powyższe rekomendacja mogą w tym wydatnie pomóc.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.