fbpx

Jak wspierać pracowników w czasach kryzysu?

Aktualna sytuacja w Europie jest taką, z którą większość pokoleń w Polsce nie miała nigdy do czynienia. Po dwóch latach poczucia niestabilności związanej z pandemią COVID-19, organizacje i ich pracownicy weszli w nowy okres przepełniony lękiem przed wojną i utratą poczucia bezpieczeństwa. Trudne emocje, które w wielu przypadkach mieszają się ze wzmożoną aktywnością związaną z udzielaniem pomocy uchodźcom, zaczęły generować przemęczenie i wypalenie, co wpływa na naszą codzienną, również zawodową wydajność.

Pracownicy nie radzą sobie ze stresem i emocjami

Zjawiska te widoczne są już nie tylko w poziomie indywidualnych zachowań pracowników, ale również w wynikach badań rynku pracy i zaangażowania. Według raportu Instytutu Gallupa „State of the Global Workplace: 2021 Report”, omawiającego kondycję rynku pracownika, aż 43% pracowników doświadcza podwyższonego poziomu stresu, wynikającego z doświadczania pandemii koronowirusa oraz niestabilnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Jest to wzrost o 10% w porównaniu z poprzednim badaniem z 2019 roku, nigdy wcześniej nie odnotowywany w historii badań Instytutu na tak wysokim poziomie. Wyraźny spadek nastrojów wśród pracowników widać również w badaniach zaangażowania firmy Kincentric z 2021 roku. Wynik 50% niezaangażowanych pracowników jest wyraźnym sygnałem, że pracujący mają mniejszą gotowość do mówienia pozytywnie o firmie i jednocześnie większą skłonność do poszukiwania innej pracy.

Kluczowa rola programów wsparcia

Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm w Polsce decyduje się na wprowadzenie rozwiązań wspierających zaangażowanie pracowników, których źródłem negatywnych emocji są również –  lub przede wszystkim –  czynniki zewnętrzne. W naszych praktykach z klientami zaobserwowaliśmy kilka interesujących rozwiązań, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Są wśród nich m.in. rozwiązania krótkoterminowe, wdrażane tu i teraz, skierowane na szybkie i efektywne wsparcie kondycji psychicznej pracowników, takie jak:

  • Wsparcie psychologiczne, realizowane przez psychologów zatrudnianych przez fundacje, z którymi współpracują firmy (branża produkcyjna).
  • Liderzy z obszaru HR wizytujący lokalizacje ogólnopolskiej sieci handlowej, odbywający spotkania z pracownikami na każdym szczeblu, których celem jest rozmowa o ich aktualnych potrzebach, a także potrzebach ich rodzin.
  • Uruchomienie dodatkowego kanału komunikacji w temacie pomocy psychologicznej w ramach systemu komunikacji wewnętrznej w firmie IT.
  • Dodatkowy dzień wolny od pracy na regenerację po działaniach pomocowych (wolontariat na rzecz obywateli Ukrainy), wprowadzony jako podziękowanie pracownikom za ich zaangażowanie (branża transportowa).

W ostatnich dniach obserwujemy, również w polskich organizacjach, wdrażanie nieszablonowych rozwiązań, mających na celu zadbanie o dobrostan pracowników. Są to działania, które często wykraczają poza dotychczasowe praktyki organizacji, takie jak promowanie zdrowego żywienia, sportu czy rozwiązań z pogranicza integracji pracowniczej. Takimi długofalowymi programami, podkreślającymi odpowiedzialność liderów za dobrą kondycję psychiczną swoich współpracowników są m.in.:

  • Cykl szkoleń dla menedżerów/ liderów, dotyczący wspierania pracowników na poziomie emocjonalnym (branża usług do biznesu oraz przedsiębiorstwa z branży logistycznej).
  • Rozszerzenie pakietu opieki medycznej o konsultacje psychologiczne dla pracowników i ich rodzin (branża finansowa).
  • Zmiany w sposobie podejścia do czasu wolnego od pracy poprzez uelastycznienie godzin pracy (branża handlowa).
  • Wdrożenie aplikacji ze wskazówkami dotyczącymi praktyk wspierających odporność psychiczną (branża FMCG).

Znaczącym trendem, który obserwujemy w ostatnich tygodniach jest również włączanie obszaru odpowiedzialności za dobrostan pracowników i zasad kierujących dobrostanem w programy rozwojowe dla menedżerów. Trend ten jest zgodny z obecnymi odkryciami w obszarze przywództwa, gdzie rola przełożonego, niezależnie od jego umiejscowienia w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa, jest kluczowa zarówno w utrzymaniu zaangażowaniu, jak i w działaniach związanych z zadbaniem o psychologiczne bezpieczeństwo pracowników.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.