fbpx

Jak skutecznie zarządzać projektem? Poznaj metodykę PRINCE2

Systemowe zarządzanie projektami to jedna z kluczowych kompetencji ostatnich lat na rynku pracy, coraz częściej wymagająca nie tylko znajomości narzędzi, ale też konkretnych metodyk. Jedną z najpopularniejszych jest PRINCE2, z której dziś korzysta miliony organizacji na całym świecie. Odpowiadając na potrzeby rynku zapraszamy na nowe szkolenia otwarte w ofercie House of Skills z zarządzania projektami PRINCE2.

Wszystkich nas otaczają większe lub mniejsze projekty – niezależnie od tego na jakim etapie kariery jesteśmy lub, jakie stanowiska zajmujemy. Mamy z nimi do czynienia w każdym aspekcie życia, zaczynając od pozazawodowej codzienności – projektami – często wielowątkowymi – są na przykład remont mieszkania, zakup domu/samochodu czy organizacja imprezy dla znajomych. Każdy z tych procesów wymaga odpowiedniego zarządzania, abyśmy na końcu mogli osiągnąć własne „korzyści biznesowe”.

Przypomnij sobie teraz swoje doświadczenia z realizacji takich „projektów”. Czy wszystko od początku szło, tak jak sobie założyłeś/aś? Może wydarzyło się coś nieprzewidzianego? Na przykład przytrafiły się elementy procesu, które nie zostały wykonane (niekoniecznie przez Ciebie) zgodnie z założonymi standardami. To finalnie przełożyło się – na przykład – na wyższą cenę lub przekroczenie założonego terminu. Właśnie dlatego potrzebujemy ustandaryzowanych form zarządzania projektami. W Twojej organizacji projekty zapewne są większe, bardziej złożone, ważniejsze politycznie. Być może stanowią część większego programu, co nakłada na członków zespołów większą presję. Natomiast wyzwania z nimi związane są zasadniczo takie same – to zarządzanie ryzykiem/problemem, jakością, budżetowanie i kontrola kosztów.

Umiejętność zarządzania projektami jest dziś potrzebna w każdej firmie, w każdej branży i specjalizacji. Dojrzałość projektowa organizacji na całym świecie rozwija się w bardzo szybkim tempie – firmy zaczęły dostrzegać, że sprawnie prowadzone procesy projektowe przekładają się na prawdopodobieństwo ich zakończenia w określonym czasie, zakresie i budżecie, co ma bezpośredni związek z poprawą rentowność tych biznesów. Stąd szczególnie ważne jest usystematyzowanie standardów.

Czym jest PRINCE2?

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) to ogólna i ustrukturyzowana metoda zarządzania projektami, która od lat zyskuje na popularności. Dzięki kompleksowemu podejściu, które obejmuje skupienie się na realizacji celów biznesowych poprzez podział ról i obowiązków, szczegółowe zdefiniowanie zakresu działań oraz stałą kontrolę nad różnymi aspektami projektu, stała się międzynarodowym standardem. Metoda ta została oparta na doświadczeniach pochodzących z tysięcy projektów oraz na wkładzie wniesionym przez licznych sponsorów projektów, kierowników projektów, zespoły projektowe, naukowców, trenerów i konsultantów.

Metoda PRINCE2 jest obecnie stosowana w ponad 150 krajach na całym świecie, zarówno przez duże, światowe korporacje, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa . W sumie szacuje się, że korzystania z niej około 20 000 organizacji na całym świecie. Metodyka może być dostosowana do różnych rodzajów projektów, niezależnie od ich skali i złożoności. Jej specyfika pozwala na elastyczne podejście i dostosowanie procesów do konkretnych wymagań i warunków projektu – to właśnie dzięki tej elastyczności stała się jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod zarządzania projektami na świecie.

Trochę historii

PRINCE2 został opracowany w Wielkiej Brytanii i ma swoje korzenie w pierwotnej metodyce o nazwie PROMPT II (Project Resource Organization Management Planning Techniques).

Pod koniec lat 80., a dokładniej w 1989 r., Centralna Agencję Informatyczna Rządu Wielkiej Brytanii (Central Computer and Telecommunications Agency – CCTA)  zaktualizowała metodę i przemianowała ją na PRINCE (PROjects IN Controlled Environments), która została formalnie uruchomiona w 1990 roku. W 1996 roku PRINCE2 został uznany za domenę publiczną, co oznaczało, że metodyka mogła być używana przez organizacje i profesjonalistów bez żadnych ograniczeń licencyjnych. Ten krok przyczynił się do dalszego rozpowszechnienia PRINCE2 jako metodyki zarządzania projektami.

Chociaż metoda została opracowana w Wielkiej Brytanii, jej atrakcyjność i korzyści biznesowe są uznawane na całym świecie. Na wszystkich kontynentach zdawane są kwalifikacje PRINCE2, a egzaminy zostały przetłumaczone na wiele języków, w tym język francuski, niemiecki, duński, polski, włoski, hiszpański, niderlandzki i chiński.

PRINCE2 – na czym polega i dlaczego warto ją wdrożyć do organizacji?

PRINCE2 jest metodyką ogólną, dzięki czemu można ją zastosować w każdym projekcie niezależnie od jego skali, typu, organizacji, położenia geograficznego czy kultury. Metodyka PRINCE2 opiera się na uznanych i sprawdzonych praktykach oraz ładzie zarządzania projektami:

 • można ją dostosować do określonych potrzeb organizacji oraz skalować do wielkości i poziomu złożoności projektów;
 • można ją zastosować w projekcie każdego rodzaju i łatwo ją wdrożyć wspólnie ze specjalistycznymi, właściwymi dla danej branży modelami („modelami inżynieryjnymi” lub „cyklami rozwojowymi”);
 • jest szeroko rozpoznawalna i rozumiana oraz dostarcza wspólnego języka wszystkim uczestnikom projektu. Dzięki temu promuje spójność prac projektowych i umożliwia ponowne wykorzystanie zasobów projektu. Ułatwia także mobilność pracowników oraz ogranicza wpływ zmian osobowych i przekazywania prac;
 • gwarantuje, że uczestnicy w większym stopniu koncentrują się na utrzymywaniu zasadności projektu w odniesieniu do celów zawartych w uzasadnieniu biznesowym, a nie postrzegają po prostu ukończenia projektu jako celu samego w sobie. Gwarantuje, że interesariusze (łącznie ze sponsorami i udostępniającymi zasoby projektowe) są odpowiednio reprezentowani podczas planowania i podejmowania decyzji;
 • promuje uczenie się na podstawie doświadczeń zdobywanych podczas projektu oraz ciągłe doskonalenie organizacji;
 • jest wspierana przez sieć instytucji egzaminacyjnych, akredytowane organizacje szkoleniowe i konsultingowe, a także przez partnerów konsultingowych AXELOS, którzy mogą zapewnić fachowe wsparcie projektów PRINCE2 oraz organizacji planujących przyjąć metodykę PRINCE2.

Struktura PRINCE2 – podstawowe elementy

Metodyka PRINCE2 przedstawia zarządzanie projektem jako cztery zintegrowane elementy:

 • Pryncypia (zasady) –  to przewodnie nakazy i dobre praktyki określające czy projekt jest rzeczywiście zarządzany z wykorzystaniem metodyki PRINCE2. Istnieje siedem pryncypiów i o ile wszystkie z nich nie zostaną zastosowane, projekt nie jest określany jako zgodny z PRINCE2. Są to: ciągłość biznesowa, korzystanie z doświadczeń, zdefiniowane role i obowiązki, zarządzanie etapowe, zarządzeni z wykorzystaniem tolerancji, koncentracja na produktach, dostosowanie do warunków projektu.
 • Tematy – opisują aspekty zarządzania projektem, którymi należy się zajmować stale i równolegle w trakcie całego projektu. Siedem tematów objaśnia, jakie konkretne postępowanie jest wymagane przez PRINCE2 dla różnych obszarów zarządzania projektami oraz dlaczego jest ono konieczne.

 • Procesy – siedem procesów opisuje postęp od działań przed rozpoczęciem projektu, poprzez etapy cyklu życia projektu, aż po ostateczne zamknięcie projektu. Każdy proces zawiera listy kontrolne zalecanych czynności, produkty oraz związane z nimi obowiązki. Są to: przygotowanie projektu, zarządzanie strategiczne projektem, inicjowanie projektu, sterowanie etapem, zarządzanie wytwarzaniem produktów, zarządzanie końcem etapu, zamykanie projektu.
 • Środowisko projektu – organizacje często wymagają spójnego podejścia do zarządzania projektami i dostosowują PRINCE2 w celu utworzenia własnej metodyki zarządzania projektem. Metodyka ta jest następnie osadzana w sposobie działania organizacji

Szkolenie z PRINCE2 w House of Skills – kto powinien wziąć udział?

Szkolenie PRINCE2 jest odpowiednie dla różnych grup osób, które są zaangażowane w zarządzanie projektami lub chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie. Jest skierowane przede wszystkim do:

 1. Menedżerów projektów – osób zajmujących się zarządzaniem projektami lub aspirującymi do roli menedżera projektu. Metodyka PRINCE2 dostarcza narzędzi, technik i wytycznych, które pomagają w skutecznym planowaniu, realizacji i monitorowaniu projektów.
 2. Członków zespołów projektowych – zrozumienie zasad i terminologii PRINCE2 pomaga w lepszym zrozumieniu kontekstu projektu, roli i odpowiedzialności w projekcie oraz skutecznej komunikacji z innymi członkami zespołu projektowego.
 3. Kierowników i dyrektorów, osób na wyższych szczeblach zarządzania – aby zrozumieć metodykę zarządzania projektami i mieć wgląd w postęp projektów, ich kontekst biznesowy i potencjalne ryzyka. Posiadanie wiedzy na temat PRINCE2 pozwala również lepiej współpracować z menedżerami projektów i zespołami projektowymi.
 4. Specjalistów ds. zarządzania ryzykiem – metodyka ma w sobie włączone procesy i techniki zarządzania ryzykiem. Szkolenie PRINCE2 dostarcza narzędzi i wytycznych, które pomagają w identyfikacji, ocenie, zarządzaniu i monitorowaniu ryzyka w projekcie.
 5. Osób zainteresowanych certyfikacją – certyfikat PRICE2 jest uznawany na całym świecie i może być ważnym atutem w karierze zawodowej związanej z zarządzaniem projektami.

Jeśli chcesz lepiej poznać program szkolenia, napisz do nas lub wejdź na naszą stronę, gdzie poznasz również terminy szkoleń:

zapisz się do końca czerwca na dowolne szkolenie otwarte i odbierz 15% rabatu>>

 

Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.