fbpx

Jak rozwijać wiarygodność?

Osoba wiarygodna – której słowom można wierzyć, kierująca się jasnymi zasadami, uczciwa, rzetelna w tym, co robi. Bierze pełną odpowiedzialność za swoje decyzje i działania. Ma odwagę wypowiadać własne zdanie i przyznać się do błędu.

Na wiarygodność składają się:

Uczciwość

Integralność

Odpowiedzialność

Zachowania, które są przejawem wiarygodności:

 • W pracy kieruje się jasnymi zasadami i kryteriami – jego działania są przejrzyste i etyczne, ujawnia swoje intencje, nie stosuje ukrytej agendy
 • Wyraźnie komunikuje swoje osobiste wartości i standardy zawodowe
 • Mówi prawdę – otwarcie wypowiada własne zdanie, nawet jeśli może to być dla niej/niego niekorzystne
 • Ujawnia siebie w relacji, ma odwagę bycia i pokazywania siebie takim, jakim jest naprawdę
 • Nie obawia się ujawnienia własnej niewiedzy czy braku umiejętności, zadaje pytania, jeśli czegoś nie wie/nie rozumie
 • Przyznaje się do błędów
 • Działa zgodnie z tym, co głosi
 • Bierze odpowiedzialność za konsekwencje swoich działań i decyzji
 • Dotrzymuje obietnic i rzetelnie wywiązuje się ze zobowiązań

W jaki sposób budować wiarygodność?

Sugestie do planu działania. Przeczytaj je i budując swój plan zmiany skorzystaj z tych, które uznasz za najbardziej odpowiednie dla Ciebie.

Dbaj o wartości i stosuj przejrzyste zasady i kryteria

 • Mów jasno i otwarcie o tym, co dla ciebie ważne w codziennej pracy i współpracy, jakimi kierujesz się zasadami i kryteriami.
 • Ujawniaj swoje intencje. Mów jasno, dlaczego podejmujesz takie a nie inne decyzje. Nie stosuj ukrytej agendy.
 • Dbaj o to, żeby zasady wyróżniania pracowników, kierowania do określonych zadań, przyznawania nagród były jasne i przejrzyste dla wszystkich.
 • Zapisz listę wartości i miej ją na biurku. Przy podejmowaniu decyzji upewniaj się, czy są zgodne z tymi wartościami. Zachęć swój zespól do podobnego działania.
 • Zastanów się, jakie decyzje są szczególnie ważne dla Twojego zespołu. Informuj o kryteriach podejmowanych decyzji.
 • Jeśli macie firmowe wartości, poprowadź spotkanie z zespołem, co one dla was znaczą, na czym polega ich stosowanie w codziennej pracy.
 • Wypracuj wraz z zespołem listę wartości i zasad współpracy. Przestrzegaj ich i dbaj o ich przestrzeganie. Zwracaj uwagę na odstępstwa od tych zasad i reaguj.

Bądź autentyczny i ujawniaj siebie w relacji

 • Mów prawdę – otwarcie wypowiadaj własne zdanie, nawet jeśli może to być dla ciebie niekorzystne. Mówiąc, że na coś się nie zgadzasz nie naruszaj granic, bądź uważny na perspektywę drugiej strony.
 • Ujawniaj siebie w relacji, miej odwagę bycia i pokazywania siebie takim, jakim jesteś naprawdę. Jeśli masz zły dzień powiedz o tym otwarcie, nie próbuj robić dobrego wrażenia.

Przyznawaj się do błędów

 • Jeśli czegoś nie wiesz, powiedz o tym i poszukaj rozwiązania. Zadawaj pytania, żeby znaleźć odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości.
 • Nie odrzucaj trudnej informacji zwrotnej. Słuchaj, staraj się zrozumieć – przyjmuj zarzuty, jeśli w jakiejś części możesz się z nimi zgodzić.
 • Nie szukaj winnych, bierz odpowiedzialność za własne błędy i niedopatrzenia.
 • Pomyśl o sytuacjach, kiedy czułeś, że postąpiłeś nie do końca odpowiedzialnie czy uczciwie. Czy te sytuacje były w jakiś sposób do siebie podobne? Co sprawiło, że zachowałeś się w taki sposób? Jakie były/są konsekwencje takiego zachowania?
 • Spotkaj się z osobą, do której odnosi się punkt poprzedni. Przeproś za swoją pomyłkę, zastanów się, jak możesz odbudować zaufanie. Skorzystaj z zestawu wskazówek „Odbudowa zaufania”

Bądź spójny

 • Zastanów się nad swoimi słabymi i mocnymi stronami. Buduj swoją wiarygodność na mocnych stronach i rozwijaj je. Nie ukrywaj swoich słabych stron. Postaraj się doprowadzić je do efektywnego / akceptowalnego poziomu, jednak nie koncentruj na ich rozwoju całej swoje uwagi.
 • Stosuj się do zasad, których wymagasz od innych. Nie wprowadzaj zasad, których nie zamierzasz respektować.
 • Zrób kontrolę zasady „robię to, co mówię, że zrobię”.
  • Zapisz zasady, które głosisz w swojej pracy, a obok działania, które regularnie podejmujesz, by realizować daną zasadę.
  • Jeśli nie widzisz, żebyś robił coś dla realizacji danej wartości, zostaw puste miejsce. Jeśli uważasz, że twoje zachowania są w sprzeczności z głoszonymi wartościami, zapisz to.
  • Oceń, jak wypadasz. W czym jesteś mocny?
  • Gdzie tkwią możliwości poprawy? Opracuj plan lepszego dopasowania czynów do wartości.
 • Przeprowadź też kontrolę zasady „robimy to, co mówimy, że zrobimy”. W takim samym procesie oceń, jak wypadacie w realizacji wartości jako zespół.

Bądź rzetelny

 • Składaj tylko takie obietnice, których zamierzasz dotrzymać.
 • Zastanów się nad własną organizacją pracy: czy potrzebujesz wprowadzić zmiany, które dadzą lepsze gwarancje terminowego działania.
 • Bierz na siebie tyle, ile możesz zrobić, stawiaj granice, jeśli czujesz, że nie jest możliwe dotrzymanie wszystkich zobowiązań.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.