fbpx

Czym jest sedno przywództwa? Budowanie zaufania w chaosie współczesności

Bez przywództwa, świat biznesu stoi w miejscu. To liderzy wprowadzają zmiany, inspirują do działania i nadają wartość wspólnym wysiłkom. Dobre przywództwo nie jest luksusem, lecz koniecznością. Przywódca to ktoś, kto posiada zwolenników – osoby, które dobrowolnie chcą podążać w tym samym kierunku, mają zaufanie do lidera, mówił Peter Drucker, ekspert w dziedzinie przywództwa i zarządzania, badacz procesów organizacyjnych.

W historii ludzkości, przez epoki, rewolucje przemysłową, technologiczną, aż po dzisiejszy świat złożonych struktur korporacyjnych – przywództwo było i jest kluczem do realizowania wspólnych celów. Dziś, w obliczu globalnej konkurencji, chaosu i nieprzewidywalności, znaczenie przywództwa jest jeszcze większe. Liderzy stają przed wyzwaniem skutecznego nawigowania wśród dynamicznych zmian, gdzie złożoność i niejasność definiują naszą rzeczywistość. 

Niestabilność polityczna i gospodarcza, wojny, inflacja – wszystkie te zjawiska odciskają piętno na funkcjonowaniu organizacji i ludzi w tych organizacjach. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Wbrew częstym intuicjom – wzmożona kontrola często nie pomaga. Charyzma, dyrektywność i autorytarność liderów powinna być zastępowana uważnością, słuchaniem, włączaniem i współpracą. Byciem blisko ludzi. Dobrym przywództwem. 

Czym jest sedno przywództwa? 

Stawiamy tezę, że w dzisiejszym świecie, pełnym niepewności, wymagającym elastyczności w myśleniu i działaniu, sednem przywództwa jest zdolność budowania zaufania. Zaufanie staje się walutą, która umożliwia liderom gromadzenie wokół siebie osób gotowych do podążania wspólną ścieżką. To zaufanie pozwala na zbudowanie zespołu zdolnego do współpracy i osiągania celów pomimo przeszkód. 

W badaniu polskiego menedżera, które przeprowadziliśmy w 2021/2022 roku, respondenci wymieniali niskie zaangażowanie pracowników, konflikt oraz wypalenie zawodowe jako najtrudniejsze sytuacje, z którymi mierzą się w zarządzaniu ludźmi. Jednocześnie, wyniki badania pokazują, że liderzy inwestują obecnie najwięcej swojej uwagi, czasu i energii w budowanie atmosfery zaufania. Gdy rzeczywistość przynosi coraz więcej znaków zapytania, a liderzy wystawieni są na dużą presję to właśnie wysoki poziom zaufanie we współpracy staje się panaceum niepewność. 

W naszym podejściu wierzymy, że liderzy mogą budować zaufanie przez pracę w czterech obszarach: 

  1. Kierunku i wizji 
  2. Dobrych relacji  
  3. Odporności 
  4. Wiarygodności 

Jak wygląda to w praktyce?  

Praca z kierunkiem i wizją

Liderzy, którzy sprawnie pracują z kierunkiem i wizją, potrafią barwnie malować obraz przyszłości. Wskazują długofalowe cele, pokazują ich sens, pomagają łączyć strategię, plany firmy z indywidualnymi celami, aspiracjami i potrzebami rozwojowymi pracowników. Często w najprostszy i praktyczny sposób tłumaczą, co robimy, po co to robimy, w jaki sposób będziemy to robić. Wyjaśnianie „dlaczego?” ma dużą motywacyjną moc, ukazuje szerszy kontekst i sens projektów. Pozwala poszerzyć perspektywę. Ważna jest w tym postawa lidera – wiara w sukces, przekonanie, że to się uda i autentyczne, osobiste zaangażowanie. Tylko wtedy realne wciągnięcie zespołu w realizację wizji może się powieść. 

Kształtowanie dobrych relacji

Słynna potęga „i” odgrywa tu największą rolę. Przepis na dobre relacje między menedżerem a pracownikiem to dobre wyważenie wspierania i wymagania – twardego i miękkiego skrzydła przywództwa. Z jednej strony lider powinien mówić wprost, w sposób jasny, transparentny, otwarty o swoich oczekiwaniach. Gdy sytuacja tego wymaga – konfrontuje się, podejmuje najtrudniejsze tematy. Z drugiej strony, coraz ważniejsze stają się zachowania wspierające lidera. Do tego niezbędna jest odpowiednia postawa – wiara w swój zespół, swoich ludzi, ich kompetencje, możliwości rozwoju i dobre intencje. Najbardziej wspierające jest bycie po ludzku w kontakcie, interesowanie się sprawami pracowników, pomaganie tam, gdzie to pomocne, zapewnianie, że można na niego liczyć. Dobry przywódca wyraża uznanie dla starań i wysiłków pracowników. Wyzwaniem jest nieustanne dobieranie proporcji między byciem empatycznym, a wymagającym – robienie jednego i drugiego. 

Rozwijanie odporności

By sprawnie korzystać z wiedzy, doświadczenia i specjalistycznych, eksperckich umiejętności, wykorzystujemy metakompetencje – czyli zestaw kompetencji społecznych, które pozwalają korzystać z tej „bazy danych” w sytuacji presji, pozwalają adaptować się do zmian, podnosić się z porażek. To metakompetencje wpływają na to, jak radzimy sobie z wyzwaniami i podejmujemy decyzje. Jedną z kluczowych w dzisiejszym świecie metakompetencji jest odporność. Odporni liderzy skutecznie radzą sobie ze stresem czy presją, niezależnie od okoliczności. Podstawowym budulcem odporności jest samoświadomość. Jeśli dobrze znam i rozumiem siebie, postrzegam się adekwatnie, znam swoje mocne i słabe strony, potrafię rozpoznawać swoje emocje, motywacje i wiem, jaki wpływ mają na moje funkcjonowanie i na innych ludzi, mam większą możliwość elastycznego zarządzania nimi. To poszukiwanie, zbieranie informacji zwrotnych na swój temat od otoczenia i umiejętność przyjęcia, poddania ich refleksji jest do tego paliwem. Zdolność do zachowania równowagi emocjonalnej pozwala myśleć jasno w kryzysowych sytuacjach. Daje to oparcie współpracownikom, którzy widzą, że lider nie wpada w panikę ani impas. 

Wzmacnianie wiarygodności

Wiarygodność jest fundamentem, na którym budowane są wszystkie inne aspekty zaufania. Ostatecznie, wszystko to musi być podparte – jego spójnością, uczciwością i otwartością. Wiarygodność to lekcja odwagi – dzielenia się własnym zdaniem, nawet jeśli może się okazać dla nas niekorzystne, ujawniania siebie takim, jakim się naprawdę jest, braniem odpowiedzialności za swoje błędy. Wiarygodny lider nie boi się przyznawać do porażek, uczyć na nich, ujawniać swoich braków umiejętności czy wiedzy. Jest spójny, bo kieruje się jasnymi zasadami i kryteriami. W pracy z zespołem potrafi pozostać bezstronny, traktując ludzi zawsze sprawiedliwie i etycznie. 

Sedno przywództwa – jak je rozwijać?

Przez pracę w tych czterech obszarach, liderzy mogą nie tylko inspirować i motywować, ale również przekształcać wyzwania w możliwości, prowadząc swoje zespoły przez niepewność do sukcesu. Na warsztatach dla menedżerów w tym obszarze pracujemy w sposób rozciągnięty między inspiracją a praktyką. Praca warsztatowa wymaga od dużej otwartości, rozmrożenia, gotowości do zmiany czasem silnie utrwalonych wzorców postępowania i komunikowania się ze współpracownikami. By pracować nad obszarami wiarygodności czy odporności niezbędna jest gotowość do autorefleksji, często dzielenia się osobistymi doświadczeniami. Kiedy mamy dobrze przygotowany grunt, w postaci takiej postawy, bardzo praktycznie i treningowo ćwiczymy konkretne zachowania, działania, które mogą im pomóc liderem budować zaufanie w ich zespołach. To trening prowadzenia rozmów, trening w oparciu o bardzo realne biznesowe case studies daje możliwość nauki zachowań z tego repertuaru, by potem przenosić je na grunt codziennej pracy menedżerskiej.  

***

Program rozwojowy „Sedno przywództwa. Budowanie zaufania do lidera” – sprawdź ofertę

Szukasz programów otwartych? Sprawdź harmonogram

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.