fbpx

Celemi Sustainability™ – nowa symulacja biznesowa odpowiadająca na wyzwania z obszaru ESG

Zrównoważony rozwój jest obecnie najwyższym priorytetem dla wszystkich przedsiębiorstw. W odpowiedzi na te wyzwania, nasz wieloletni partner – szwedzka firma Celemi, specjalizująca się w tworzeniu angażujących symulacji biznesowych, opracowała interaktywne rozwiązanie, której celem jest uświadomienie uczestnikom, w jaki sposób ich firma może wnieść wkład w bardziej zrównoważone społeczeństwo, zwiększając przy tym swoją wartość dla akcjonariuszy i interesariuszy.

ESG – dyrektywa CSRD w natarciu

Tematyce ESG poświęciliśmy jeden z najważniejszych trendów w publikacji Trendy w rozwoju ludzi na rok 2024, w którym tak pisaliśmy o zmieniającej się rzeczywistości biznesowej:

„Obok postępu technologicznego, kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym i pokoleniami, jednym z czynników najsilniej transformujących biznes w najbliższym czasie będzie rosnące znaczenie odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Pisaliśmy już o tym w zeszłym roku, pokazując, jak może zmienić się rzeczywistość firm pod wpływem regulacji prawnych związanych z ESG, nacisku klientów, pracowników czy inwestorów. Podkreślaliśmy powiązania pomiędzy społeczną odpowiedzialnością, wartościami firmowymi i budowaniem poczucia sensu. O ile rok 2023 dla większości polskich firm mógł być w tym względzie czasem przygotowań i namysłu, to już rok 2024 dla wielu upłynie pod znakiem intensywnych działań: doskonalenia wewnętrznych procedur, poszukiwania zasobów, przekazywania odpowiedzialności za raportowanie pozafinansowe.

Dzieje się tak za sprawą unijnej dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive,
CSRD), która wraz z uzupełniającymi ją standardami raportowania (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) precyzyjnie określa zakres i metodologię zbierania, porównywania i prezentowania danych dotyczących wpływu organizacji na środowisko, społeczeństwo i pracowników.”

W odpowiedzi na wyzwania związane z obszarem ESG i nową dyrektywą Unii Europejskiej, postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o symulację biznesową Celemi Sustainability™.

Celemi Sustainability™ to efekt ponad dwuletniej pracy ekspertów i praktyków biznesu

W pierwszym roku, eksperci z firmy Celemi, wypróbowali różne modele i koncepcje symulacyjne. Prace nad odpowiednim rozwiązaniem trwały około roku, w czasie którego intensywnie je konsultowano  z kilkoma wiodącymi na rynku międzynarodowym firmami oraz ekspertami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wszystko po to, aby upewnić się, że nowa symulacja biznesowa odpowiednio odzwierciedla rzeczywistość, przed którą stoją obecnie firmy.

Kjell Lindqvist, dyrektor generalny Celemi mówi o niej tak: „Dzisiaj firmy stoją przed wyzwaniem prowadzenia swojej działalności z perspektywy zrównoważonego rozwoju, zarówno w celu uzyskania krótkotrwałego sukcesu, jak i długoterminowego przetrwania (….). Wiemy, że korzystanie z symulacji to jeden z najlepszych sposobów, aby ludzie dostosowali się do sytuacji i zobaczyli szerszą perspektywę. Ludzie uczą się najlepiej, bawiąc się, a kiedy wiedza naprawdę  zapada w pamięć i ludzie rozumieją, dlaczego i w jaki sposób mogą wpłynąć na osiągnięcie celu, wtedy naprawdę następuje zmiana.”

Jak działa i na czym polega nowa symulacja biznesowa Celemi?

Celemi Sustainability™ to interaktywna symulacja biznesowa online dotycząca transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy warsztatu dzielą się na 2 – 4 osobowe zespoły i wcielają się w pracowników fikcyjnej firmy o nazwie Omnia. Symulacja stawia ich przed realnym wyzwaniem: stworzeniem rentownego przedsiębiorstwa przyszłości, w którym ludzie, planeta i zysk są równie ważni. Doświadczenie skraca 10-letnie ramy czasowe do sesji trwającej od 4 godzin do 1 dnia, podczas której uczestnicy:

 • poznają podstawowe pojęcia ESG i uczą się oceniać obecne wyniki firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, odkrywają dziedziny, które kształtują zrównoważoną przyszłość ich organizacji
 • działają jako doradcy fikcyjnej firmy zmieniającej swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w symulowanym środowisku
 • budują swoje kompetencje korzystając z informacji zwrotnych z symulacji, wzajemnych doświadczeń i podsumowań moderatora

Z czy mierzą się uczestnicy w czasie trwania warsztatu?

 • wydarzenia, zmieniające się przepisy, trendy konsumenckie i opinie innych
 • kluczowi interesariusze, którymi należy zarządzać w miarę postępu symulacji przez 3 lata gry
 • konkurencyjne firmy i inne zespoły (dodają elementu zabawy i rywalizacji)
 • skutki swoich działań –  zarówno krótko-, jak i długoterminowe

Symulacja prowadzona jest przez facylitatora i ma charakter interaktywny (w czasie szkolenia uczestnicy korzystają z platformy cyfrowej Celemi Learning Space™ ). Program realizowany jest zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej.

Kto powinien wziąć udział w programie?

Warsztaty kierujemy przede wszystkim do:

 • osób zajmujących się problematyką ESG w firmach
 • menedżerów, pragnących dowiedzieć się więcej o tematyce, a także mających wpływ na budowanie polityki ESG w firmie
 • działów HR szukających angażujących narzędzi budujących świadomość i zaangażowanie w tematy ESG wśród menedżerów i pracowników
 • zarządów poszukujących inspiracji przy transformacji ESG

Chcesz dostać ofertę Celemi Sustainability™? Sprawdź szczegóły i skontaktuj się z nami – SPRAWDŹ OFERTĘ

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.