fbpx

Blended learning, czyli kiedy dwa plus dwa to sześć

Blended learning to podejście do nauczania i rozwoju, które łączy tradycyjne, dobrze nam znane metody szkoleniowe z nauką zdalną (e-learning) oraz dodatkowymi warsztatowymi formami wsparcia, miedzy innymi ćwiczeniem określonych umiejętności w grupie. I właśnie w takim połączeniu tkwi skuteczność tej metody. Mówi się powszechnie, że blended to proces szkoleniowy, który wykorzystując mocne strony każdej z metod, zapewnia osiąganie ponadprzeciętnych rezultatów. To działanie, w którym dwa plus dwa daje nie cztery, ale pięć i więcej.

Rozwiązania blended learningowe stosowane są w sytuacji, kiedy jedna forma szkoleniowa nie pozwala osiągnąć założonego w procesie celu szkoleniowego. Dodatkowo blended stwarza możliwość dostosowania formy przekazu wiedzy i ćwiczenia umiejętności do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Jakie inne korzyści wynikają z wykorzystania blended learningu?

  • Spersonalizowany tok nauki – uczestnik procesu samodzielnie decyduje o terminie ukończenia szkolenia. Co prawda zazwyczaj obowiązuje go harmonogram szkoleń stacjonarnych, ale dzięki nieograniczonemu dostępowi do platformy e-learningowej jest w stanie korzystać z zasobów online w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, co ma duże znaczenie w dobie zmieniających się nawyków szkoleniowych i wszechobecności smartfonów. Dostęp do wiedzy nosimy po prostu w kieszeni.
  • Wykorzystanie wielu metod rozwojowych, podnoszący efektywność procesu – wg wyników badań[1] uczestnicy ścieżek szkoleniowych składających się z wielu form (w tym szkoleń stacjonarnych i e-learningowych) przyswajają średnio o 30% materiału więcej, niż osoby, które korzystały tylko z jednego modelu. To naprawdę dogodna oferta dla grup o zróżnicowanych stylach uczenia się, różnych profilach osobowościowych i nawykach szkoleniowych. Zróżnicowanie form pozytywnie wpływa także na wzrost poziomu zaangażowania, a dobrze zaprojektowany proces blended potrafi użytkownika zaciekawić i nie tylko dostarczyć wiedzy, ale też wykształcić umiejętności, o które chodzi w procesie. Jeżeli więc zależy nam na wysokiej skuteczności szkoleń i budowaniu zaangażowania pracowników, warto rozważyć różnorodne formy rozwoju ułożone w spójny proces rozwojowy.
  • Efektywność kosztowa – układając proces blended learningowy możemy dostarczać wiedzy, kształcić umiejętności, zmieniać zachowania. W formach e-learningowych podajemy zazwyczaj informacje, dzięki czemu na warsztaty stacjonarne wchodzimy już z odpowiednim poziomem wiedzy i możemy praktycznie cały czas poświęcić na ćwiczenie umiejętności. Dzięki temu ograniczamy liczbę godzin szkoleń tradycyjnych, a ten sam e-learning udostępniamy wielokrotnie kolejnym grupom szkoleniowym. Wykorzystanie e-learningu pozwala więc na ograniczenie kosztów, szczególnie jeżeli mówimy o dużej i rozproszonej grupie. Dzięki temu oszczędzamy nie tylko na samej organizacji szkolenia, ale również na wszelkich kosztach związanych z dojazdem pracowników na miejsce szkolenia, ich zakwaterowaniem czy absencją w pracy. Warto jednak pamiętać, by zmniejszenie kosztów nie było jedynym powodem wykorzystania blended learningu. Najważniejszy jest cel procesu i jego oczekiwana skuteczność.
  • Monitorowanie postępów – platformy e-learningowe mają wbudowane mechanizmy, pozwalające na sprawdzanie postępów. Poza standardowymi raportami użytkownicy mogą samodzielnie weryfikować swoje postępy poprzez udział w quizach, testach czy korzystanie z mechanizmów grywalizacji (m.in. statystyki zdobytych punktów). Bardzo ważnym elementem dobrze skonstruowanego e-learningu jest wyczerpująca informacja zwrotna, która odgrywa ogromną rolę edukacyjną. Wyposażeni w takie mechanizmy sami nadajemy tempo naszej edukacji, korzystając z wybranych przez siebie zagadnień z pełną świadomością osiąganych postępów.

Model blended jest coraz częściej wykorzystywany. Doskonale nadaje się m.in. do kształcenia umiejętności sprzedażowych. W formacie e-learningowym podajemy wiedzę na temat technik sprzedaży, by następnie podczas warsztatów zapewnić uczestnikom możliwość przećwiczenia umiejętności. Zamiast standardowego szkolenia e-learningowego można tutaj stworzyć kurs online zawierający rozbudowane scenariusze, prezentujące różnorodne sytuacje sprzedażowe. Radzenie sobie z nimi pozwala szkolącym się utrwalić zdobytą wiedzę bez podejmowania ryzyka utraty kontraktu czy klienta – w bezpiecznym zasymulowanym online środowisku. Bardziej zaawansowaną formą jest przygotowanie gry online, w której uczestnicy wchodzą między sobą w interakcję, wcielając się w rolę sprzedającego lub klienta w wymagających użycia wiedzy i umiejętności sytuacjach.

Warto też pamiętać, że szkolenia blended tworzą warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych. Dają poczucie bezpieczeństwa, bazując na motywacji pozytywnej (dążenie ku), gdzie dawanie uczestnikowi w procesie możliwości wyboru np. czasu nauki lub formy przekazu pozytywnie wpływa także na zaangażowanie i poczucie bezpieczeństwa w procesie rozwojowym. Realizują ważny postulat nadawania poczucia sensu, kiedy pracownik uczestniczy w procesie tworzenia programu pracy lub ma możliwość wpływu na jego ostateczny kształt, również poprzez wybór form kształcenia (może być to spowodowane określonymi preferencjami w wyborze stylu uczenia się). Udział w blended pobudza aktywność, daje bowiem możliwość zindywidualizowania (dopasowania do osobistych preferencji) rytmu nauki.

I w końcu procesy blended zapewniają poczucie wspólnoty, nie mogą bowiem obejść się bez tradycyjnych form szkoleniowych, integrujących grupę (rozwiązania online tylko wybiórczo wspierają elementy budowania wspólnoty w tym zakresie). Warto o tym wszystkim pamiętać dobierając model kształcenia do celów, oczekiwanych rezultatów i wymagań projektu.

 

Źródła:

[1]  1) S. Walker, A Colorful Blended Learning Infographic For Your Classroom, 22 kwietnia 2019. Artykuł dostępny na stronie: https://www.imaginelearning.com/blog/2019/04/colorful-blended-learning-infographic-your-classroom, 2) infografika What is blended learning dostępna na stronie: https://www.educatorstechnology.com/2015/03/blended-learning-visually-explained-for.html

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.