fbpx

10 trendów w rozwoju pracowników w roku 2012 według House of Skills

Jakie zjawiska będziemy obserwować na rynku usług szkoleniowo-doradczych w 2012 roku? Zespół ekspertów House of Skills w składzie: Aleksander Drzewiecki, Joanna Domeradzka, Marek Hyla, Henryk Puszcz, Michał Zaborek, Urszula Ziętalewicz opracował listę 10 najważniejszych trendów. Materiał ten został przygotowany w oparciu o analizę kilkunastu raportów, opublikowanych przez polskie i międzynarodowe ośrodki i firmy badawcze, a także własne obserwacje i analizy.

Najbliższa przyszłość zapowiada się niezwykle ciekawie, również na rynku usług szkoleniowo-doradczych. Kształtować ją będą zjawiska globalne, w połączeniu z kondycją polskiej gospodarki oraz sytuacją biznesową sektorów i firm.

Rok 2012 jest rokiem wielu ważnych wydarzeń na polskim rynku pracy. Wiek emerytalny zarówno kobiet, jak i mężczyzn stopniowo się wydłuża. Pracę rozpoczynają przedstawiciele nowego pokolenia – osoby dorastające w świecie nowych technologii. Istnieje zagrożenie drugą falą kryzysu, a na rynkach panuje niepewność.

Procesy globalizacyjne pociągają za sobą kolejne zmiany: fuzje przedsiębiorstw, przenoszenie produkcji do innych krajów, globalne poszukiwanie talentów. W rezultacie pracownicy doświadczają intensywnych i ciągłych zmian warunków pracy. Firmy muszą się nauczyć szybkiego reagowania na zmiany w otoczeniu gospodarczym, w tym błyskawicznego projektowania procesów rozwojowych.

W 2012 roku wygasają projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS. W najbliższym czasie z całą pewnością nie będzie już możliwości korzystania przez firmy i ich pracowników z dofinansowywanych szkoleń na taką skalę, jak w latach 2007–2011. Będzie to miało ogromny wpływ na rynek szkoleniowo-doradczy. Można się spodziewać, że firmy dostarczające szkolenia, walcząc o klienta, podniosą jakość usług lub obniżą ceny. Klienci natomiast będą uważniej wybierać dostawców i grupy szkolonych pracowników. Będą także dokładniej dobierać tematykę i formy szkoleń. Zwrócą większą uwagę na wdrożenie i zwrot z inwestycji szkoleniowych.

Zapraszam do lektury pełnego opracowania.

Załącznik: 10 trendów w rozwoju pracowników w roku 2012 według House of Skills

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.