fbpx

Komunikacja

Analiza indywidualnego stylu zachowań

m.in. w oparciu o badania Extended DISC®, Success Insights®, MBTI®

Komunikacja interpersonalna

Asertywność

Fierce Conversations®
- OdWażne rozmowy

Prezentacje

Sztuka prezentacji

Storytelling w prezentacji

Wystąpienia publiczne i medialne „Próba generalna”

Profesjonalny przekaz video – prezentacja online

Odpowiedzialność i wpływ

Wywieranie wpływu w biznesie

Self Leadreship - Osobiste przywództwo wg Blancharda

Fierce Accountability®
- OdWażna odpowiedzialność

Emocje i odporność psychiczna

Emocje pod opieką

Ja ponad stresem

Inteligencja emocjonalna

Odporność psychiczna – Mindfulness

Nie ma nie mogę – jak stawiać sobie cele i je realizować?

W drodze do porozumienia
- dobre rozmowy

Samoregulacja w czasach niepewności – webinar

Konsultacje
superwizyjno – coachingowe

Sprawność operacyjna

Design Thinking

Czas OdNowa

Facylitowanie spotkań

Twórcze rozwiązywanie problemów

Efektywny i zdrowy home office

Relacje z klientem

Zarządzanie jakością obsługi klienta

Innowacyjnie o lojalności klienta

Trudne sytuacje w obsłudze klienta

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.