Natalia de Barbaro

Natalia de Barbaro

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Socjologii i Instytut Psychologii). Oprócz szkoleń zajmuje się doradztwem politycznym, prowadzi również takie zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Inspirują ja ludzie, którzy myślą inaczej niż ona. Wolny czas poświęca swojemu synkowi i mężowi, jodze i czytaniu współczesnej poezji.

Obszary jej specjalizacji to:

  • przywództwo i zarządzanie
  • zarządzanie zmianą
  • budowanie zespołu
  • komunikacja
  • wystąpienia publiczne
  • programy rozwoju trenerów(Train the Trainers)
  • projektowanie strategii komunikacyjnej
  • public relations
  • doradztwo polityczne