fbpx
Maciej Strzelecki

Psycholog i trener. Od 2013 roku związany z pracą zorientowaną na rozwój umiejętności psychospołecznych.

W House of Skills tworzy koncepcje i realizuje projekty rozwojowe z obszaru przywództwa, negocjacji, budowania porozumienia i efektywności osobistej. Jako projektant rozwiązań, dba o to, by realizowane działania przyniosły pożądane przez klienta zmiany np. wzrost poziomu zaangażowania, spadek rotacji czy wyższą marżowość negocjowanych kontraktów. Bierze pod uwagę potrzeby wszystkich interesariuszy – biznesu, działu HR, uczestników szkoleń i ich menedżerów. Klienci cenią sobie współpracę przy zarządzanych przez niego projektach, ponieważ dba o każdy szczegół ich realizacji. Jako trener wierzy, że musi być ambasadorem prezentowanych treści, dlatego weryfikuje wiedzę z zakresu negocjacji, komunikacji i efektywności osobistej w praktyce.

Pracuje zarówno na rzeczywistej jak i wirtualnej sali szkoleniowej – jako trener, facylitator, sparing-partner, a także aktor w spektaklu interaktywnym towarzyszył w rozwoju kompetencji ponad 1000 osobom. Prowadził szkolenia dla specjalistów, menedżerów średniego i wyższego szczebla z kilkunastu różnych branż, również dla odbiorców anglojęzycznych. Jest przekonany, że ludzie dorośli uczą się poprzez doświadczenie dlatego podczas szkoleń wykorzystuje gry symulacyjne i ćwiczenia oparte na rzeczywistości zawodowej uczestników.

Pasjonat uczenia się nowych rzeczy, które potem przekłada na treści szkoleniowe – jest twórcą warsztatów z zakresu zarządzania stresem, uważności czy przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. W 2019 roku brał udział w międzynarodowej konferencji Association for Talent Development w Waszyngtonie, by poznać światowe trendy w rozwoju profesjonalistów i wdrożyć je w realizowanych przez siebie projektach. Występował dla kilkudziesięcioosobowych gremiów na konferencjach dla branży HR, jest autorem artykułów dotyczących negocjacji, budowania zespołów czy inteligencji emocjonalnej.

Główne obszary specjalizacji to:

  • negocjacje
  • zarządzanie konfliktem
  • skuteczna komunikacja i asertywność
  • budowanie zespołów, interwencje zespołowe
  • efektywność osobista – zarządzanie stresem, przeciwdziałanie wypaleniu, uważność
  • team coaching