fbpx
Joanna Domeradzka

Joanna Domeradzka

W House of Skills od początku istnienia firmy (2004). Wcześniej pracowała jako Dyrektor Departamentu wydawnictw Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Polsce – Centrum Prywatyzacji, gdzie zdobywała doświadczenia biznesowe i menedżerskie. Posiada też wieloletnie doświadczenia pracy konsultanckiej w koncernie Asea Brown Boveri Poland, gdzie była odpowiedzialna za projektowanie rozwiązań rozwojowych dla kadry menedżerskiej spółek ABB w Polsce.

Partner ITIM (Institute for Training in Intercultural Management, Finlandia) – specjalizacja w zakresie metodologii audytu kultury organizacyjnej (Hofstede Model®), certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych MAPP, Extended DISC, Success Insights, Hogan Assessment Systems, SHL (OPQ i testy umiejętności), MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator); Coach certyfikowany przez szkołę Josepha O’Connora (ICC), dyplom George Washington University, Zarządzanie projektami; studium podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ; praktyki/staż: Psychologia Pracy i Zarządzanie zmianą w organizacji – Center for Professional Education), Arthur Andersen & Co., St. Charles.

Jest absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania to malarstwo, architektura gotyku, inżynieria genetyczna, mitologia grecka, książki z pogranicza realizmu magicznego i fantasy.

Jej obszary specjalizacji to:

  • zarządzanie talentami
  • analiza i kształtowanie kultury organizacyjnej
  • ocena i rozwój potencjału indywidualnego i zespołowego, z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych
  • budowanie kultury przywództwa i  zaangażowania