fbpx
Henryk Puszcz

Jeden ze współzałożycieli House of Skills. Obecnie pełni w niej funkcję Senior Partnera.

Jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wiele certyfikatów, w tym m.in. certyfikat Multi Focus Model© (metodologia badania i pracy z kulturą organizacyjną) wydany przez ITIM (Institute for Training in Intercultural Management). Jest także licencjonowanym trenerem Przywództwa SLII® Blancharda.

Od 20 lat aktywnie działa w branży edukacji menedżerów. Jest autorem unikatowych projektów rozwojowych dla klientów House of Skills, których celem jest podnoszenie jakości przywództwa w ich organizacjach. W pracy projektowej wykorzystuje osobiste wieloletnie doświadczenie zarządzania firmą, wynikające z pełnionych wcześniej funkcji zarządowych.

Lubi zmiany, dlatego preferuje pracę w różnorodnych zespołach projektowych, skoncentrowanych na zrealizowaniu zadania i osiągnięciu sukcesu. Inspirują go ludzie i możliwość ciągłego rozwoju oraz doskonalenia się. Prywatnie jest zakochany w swojej rodzinie – żonie i dwóch córkach. Czas wolny uwielbia spędzać w swoim domu na Warmii.

Jest współautorem książki Zespoły po polsku.

W realizowanych projektach szczególną wagę przywiązuje do budowania kultury współpracy w organizacjach, gdzie przywództwo i podążanie za liderami jest jednym z kluczowych elementów sukcesu firmy.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu kompleksowych projektów rozwojowych i strategicznym wykorzystaniu niematerialnych zasobów firmy. Poszukuje rozwiązań łączących rozwój kontekstowy (osadzony w realiach zawodowych – wyzwań i celów, pełnionej roli itd.) z nowoczesnymi technologiami. Prowadzi warsztaty strategiczne, podnoszące efektywność pracy zespołów zarządzających.

Zobacz też materiały od Henryk Puszcz