fbpx
Elżbieta Malicka

Elżbieta Malicka

Manager HR z ponad 15 – letnim stażem w prowadzeniu procesów i projektów HR-owych, zarówno na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Współpracowała z firmami produkcyjnymi min. branży motoryzacyjnej, górniczej i produktów konsumenckich w obszarach zmian kultury organizacyjnej, wdrażania innowacji w procesy rozwojowe, procesów zarządzania talentami i budowania skutecznych zespołów.

Trener z praktycznym doświadczeniem kierowania różnorodnymi i wielokulturowymi zespołami . Coach oraz praktyk Lean Management (poziom Black Belt). W pracy z klientem koncentruje się na identyfikowaniu potrzeb po stronie klienta i adresowaniu tych potrzeb szytymi na miarę rozwiązaniami.

Obszary specjalizacji:

  • Budowanie efektywnych zespołów i przywództwo
  • Zarządzanie talentami
  • Budowanie angażującego środowiska pracy
  • Odporność psychiczna
  • Procesowe podejście do wdrażania zmian