Dariusz Chełmiński

Dariusz Chełmiński

Najbardziej interesuje go fenomen przywództwa i współpracy – wspólnego osiągania celów. Jest przekonany, że można jednocześnie budować silne relacje i osiągać niezwykle ambitne cele. Dlatego z ogromną pasją wspiera ludzi, zespoły i organizacje w tworzeniu ludzkiego (a przy tym efektywnego) świata w miejscu pracy. Inspirują go ludzie – klienci, uczestnicy warsztatów. Nawiązuje z nimi szczere, partnerskie relacje. Wspólnie z uczestnikami warsztatów tworzy dobrą atmosferę: daje przestrzeń i wzmacnia. Taki klimat sprzyja rozwojowi – wymianie myśli, doświadczeń i energii. Jest w nim zarówno przywództwo, jak i współpraca.

W House of Skills pracuje od początku istnienia firmy. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wiele certyfikatów i licencji zawodowych, m.in. Certyfikat Master Trainer SLII® The Ken Blanchard Companies®.

Współautor książki „Dobre Przywództwo. Najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”.

Jego obszary specjalizacji to przede wszystkim:

  • Przywództwo
  • Angażowanie pracowników, zarządzanie zaangażowaniem i motywowanie
  • Budowanie zespołu – doradztwo i prowadzenie warsztatów podnoszących efektywność zespołów zarządzających
  • Zarządzanie zmianą – angażowanie pracowników
    i zespołów w procesy zmiany