Beata Kisiel

Najważniejsza dla niej jest rodzina. Mąż i dwójka synów.

W firmie House of Skills pracuje od 1 kwietnia 2005 roku. Początkowo w firmie pracowała jako recepcjonistka a następnie od 01.11.2008 roku jako asystentka zespołu House of Skills.

Do jej zadań należy współpraca z konsultantami, trenerami oraz zespołem zarządczym House of Skills.

Wspiera proces zarządzania trenerami oraz zarządza kalendarzem spotkań. Przygotowuje i koordynuje spotkania zespołów, prowadzi rozliczenia i korespondencję a także wspiera działania o charakterze sprzedażowym.