Menedżer rozwoju usług B2C

Twój zakres obowiązków:

 • kreowanie i realizacja strategii docierania do rynku, sprzedaży i rozwoju oferty B2C House of Skills (szkolenia otwarte, ścieżki i szkoły tematyczne, inne produkty skierowane do odbiorcy indywidualnego),

 • realizacja celów przychodowych, kosztowych i rozwojowych oferty B2C House of Skills,

 • rozwój relacji biznesowych z aktualnymi klientami firmy,

 • poszukiwanie nowych szans biznesowych,

 • zarządzanie niewielkim zespołem dedykowanym do sprzedaży i organizacji usług B2C,

 • bliska współpraca z ekspertami wewnętrznymi (trenerami/konsultantami oraz zespołem marketingu) w zakresie docierania do nowych klientów oraz w zakresie rozwoju oferty merytorycznej obszaru B2C.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w rozwoju oferty usług dla określonych segmentów klientów,

 • strategiczne spojrzenie na ofertę usług i produktów B2C,

 • wewnątrzsterowność i samodzielność w działaniu,

 • udokumentowane sukcesy w systemowym nawiązywaniu relacji z klientami biznesowymi,

 • rozumienie procesu i ról zakupowych, segmentacji klientów, kanałów docierania do rynku, struktur i zależności wewnątrzorganizacyjnych oraz wyzwań biznesowych klientów,

 • doświadczenie w realizacji samodzielnych projektów strategicznych z punktu widzenia interesu firmy / obszaru sprzedaży,

 • minimum pięć lat doświadczenia biznesowego (preferowane w branży profesjonalnych usług dla biznesu),

 • wyższe wykształcenie (mile widziane: ekonomiczne/biznesowe),

 • umiejętność analizy i wyszukiwania informacji,

 • doskonałe umiejętności interpersonalne, także w komunikacji telefonicznej i elektronicznej,

 • płynna znajomości języka angielskiego,

 • mile widziane: doświadczenie w budowaniu programów lojalnościowych.

To oferujemy:

 • pracę z sensem,

 • szansę rozwoju jednego z kluczowych obszarów biznesowych firmy,

 • samodzielność i duże pole swobody w działaniu,

 • współpracę z doświadczonymi ekspertami w zakresie szkoleń i rozwoju w jednej z największych i najbardziej renomowanych firm doradczo-szkoleniowych w Polsce,

 • atrakcyjne warunki pracy w firmie, w której ludzie są największą wartością,

 • profesjonalne środowisko pracy oparte na partnerskich relacjach i naszych wartościach: bliskości, radości, dbałości.

 • udział w szkoleniach otwartych House of Skills i wielu innych inicjatywach rozwojowych.

Tak o tej roli mówi prezes House of Skills, Michał Zaborek:

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych
klauzuli o treści:

W przypadku chęci udziału w innych projektach rekrutacyjnych w przyszłości
prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: